เนื้อเพลง Lithium คำอ่านไทย Nirvana

I’m so happy ’cause today
(แอม โซ แฮพพิ คอส ทุเด)
I’ve found my friends …
(อิฝ เฟานด ไม ฟเร็นด)
They’re in my head
(เดรว อิน ไม เฮ็ด)
I’m so ugly, but that’s okay, ’cause so are you …
(แอม โซ อักลิ , บัท แฑ็ท โอเค , คอส โซ อาร์ ยู)
We’ve broken our mirrors [Alt: We broke our mirrors]
(หวีบ บโรเค็น เอ๊า มีเรอะ [ ออท : วี บโรค เอ๊า มีเรอะ ])
Sunday morning is everyday for all I care …
(ซันดิ มอนิง อีส เอวี่เดย์ ฟอ ออล ไอ แค)
And I’m not scared
(แอ็นด แอม น็อท ซคา)
Light my candles, in a daze
(ไลท ไม แค๊นเดิ้ล , อิน อะ เดส)
‘Cause I’ve found god
(คอส อิฝ เฟานด ก็อด)

Yeah, yeah, yeah [6x]
(เย่ , เย่ , เย่ [ 6x ])

I’m so lonely, but that’s okay, I shaved my head …
(แอม โซ โลนลิ , บัท แฑ็ท โอเค , ไอ เฌฟ ไม เฮ็ด)
And I’m not sad
(แอ็นด แอม น็อท แซ็ด)
And just maybe I’m to blame for all I’ve heard …
(แอ็นด จัซท เมบี แอม ทู บเลม ฟอ ออล อิฝ เฮิด)
But I’m not sure
(บัท แอม น็อท ฌุร)
I’m so excited, I can’t wait to meet you there …
(แอม โซ เอ็คไซท , ไอ แค็นท เวท ทู มีท ยู แฑ)
But I don’t care
(บัท ไอ ด้อนท์ แค)
I’m so horny, but that’s okay …
(แอม โซ ฮอนิ , บัท แฑ็ท โอเค)
My will is good
(ไม วิล อีส กุด)

Yeah, yeah, yeah [6x]
(เย่ , เย่ , เย่ [ 6x ])

[2x]
([ 2x ])
I like it – I’m not gonna crack
(ไอ ไลค อิท แอม น็อท กอนนะ คแร็ค)
I miss you – I’m not gonna crack
(ไอ มิซ ยู แอม น็อท กอนนะ คแร็ค)
I love you – I’m not gonna crack
(ไอ ลัฝ ยู แอม น็อท กอนนะ คแร็ค)
I killed you – I’m not gonna crack
(ไอ คิล ยู แอม น็อท กอนนะ คแร็ค)

I’m so happy ’cause today
(แอม โซ แฮพพิ คอส ทุเด)
I’ve found my friends …
(อิฝ เฟานด ไม ฟเร็นด)
They’re in my head
(เดรว อิน ไม เฮ็ด)
I’m so ugly, but that’s okay, ’cause so are you …
(แอม โซ อักลิ , บัท แฑ็ท โอเค , คอส โซ อาร์ ยู)
We’ve broken our mirrors [Alt: We broke our mirrors]
(หวีบ บโรเค็น เอ๊า มีเรอะ [ ออท : วี บโรค เอ๊า มีเรอะ ])
Sunday morning is everyday for all I care …
(ซันดิ มอนิง อีส เอวี่เดย์ ฟอ ออล ไอ แค)
And I’m not scared
(แอ็นด แอม น็อท ซคา)
Light my candles in a daze …
(ไลท ไม แค๊นเดิ้ล ซิน อะ เดส)
‘Cause I’ve found god
(คอส อิฝ เฟานด ก็อด)

Yeah, yeah, yeah [6x]
(เย่ , เย่ , เย่ [ 6x ])

[2x]
([ 2x ])
I like it – I’m not gonna crack
(ไอ ไลค อิท แอม น็อท กอนนะ คแร็ค)
I miss you – I’m not gonna crack
(ไอ มิซ ยู แอม น็อท กอนนะ คแร็ค)
I love you – I’m not gonna crack
(ไอ ลัฝ ยู แอม น็อท กอนนะ คแร็ค)
I killed you – I’m not gonna crack
(ไอ คิล ยู แอม น็อท กอนนะ คแร็ค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lithium คำอ่านไทย Nirvana

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น