เนื้อเพลง B.Y.O.B. คำอ่านไทย System of A Down

WHY DO THEY ALWAYS SEND THE POOR!
(ฮไว ดู เฑ ออลเว เซ็นด เดอะ พูร !)
Barbarisms by Barbaras
(บาร์เบริสซิมสฺ ไบ บาร์บารัส)
With pointed heels.
(วิฑ พอยนท ฮีล)
Victorious, victories kneel.
(ฝีคโทะเรียซ , วิคตอร์ลีสฺ นีล)
For brand new spankin’ deals.
(ฟอ บแร็นด นยู สแปงคิน ดีล)
Marching forward hypocritic
(มัสชิง ฟอเวิด ฮายโพคริดิค)
And hypnotic computers.
(แอ็นด ฮิพนอทอิค ค็อมพยูทเออะ)
You depend on our protection,
(ยู ดิเพนด ออน เอ๊า พโระเทคฌัน ,)

Yet you feed us lies from the table cloth.
(เย็ท ยู ฟี อัซ ไล ฟร็อม เดอะ เท๊เบิ้ล คล็อธ)
La la la la la la la la la,
(ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ,)
Everybody’s going to the party have a real good time.
(เอวี่บอดี้ โกอิ้ง ทู เดอะ พาทิ แฮ็ฝ อะ ริแอ็ล กุด ไทม)
Dancing in the desert blowing up the sunshine.
(แด็นซิง อิน เดอะ เดสเอิท โบลวิง อัพ เดอะ ซันชาย)

Kneeling roses disappearing,
(นิลลิง โรส ดิสเพียริง ,)
Into Moses’ dry mouth,
(อีนทุ โมเซซ ดไร เมาธ ,)
Breaking into Fort Knox,
(บเรคคิง อีนทุ โฟท นอกซฺ ,)
Stealing our intentions,
(สติลลิงเอ๊า อินเทนฌัน ,)
Hangars sitting dripped in oil,
(แฮงเออะ ซีททิง ดริพทฺ อิน ออยล ,)
Crying FREEDOM!
(คไรอิง ฟรีดัม !)

Handed to obsoletion,
(แฮ็นด ทู อัฟโซลีชั่น ,)
Still you feed us lies from the table cloth.
(ซทิล ยู ฟี อัซ ไล ฟร็อม เดอะ เท๊เบิ้ล คล็อธ)
La la la la la la la la la,
(ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ,)
Everybody’s going to the party have a real good time.
(เอวี่บอดี้ โกอิ้ง ทู เดอะ พาทิ แฮ็ฝ อะ ริแอ็ล กุด ไทม)
Dancing in the desert blowing up the sunshine.
(แด็นซิง อิน เดอะ เดสเอิท โบลวิง อัพ เดอะ ซันชาย)
Everybody’s going to the party have a real good time.
(เอวี่บอดี้ โกอิ้ง ทู เดอะ พาทิ แฮ็ฝ อะ ริแอ็ล กุด ไทม)
Dancing in the desert blowing up the sunshine.
(แด็นซิง อิน เดอะ เดสเอิท โบลวิง อัพ เดอะ ซันชาย)

Blast off, it’s party time,
(บลาซท ออฟฟ , อิทซ พาทิ ไทม ,)
And we don’t live in a fascist nation,
(แอ็นด วี ด้อนท์ ไลฝ อิน อะ แฟฌอิซท เนฌัน ,)
Blast off, it’s party time,
(บลาซท ออฟฟ , อิทซ พาทิ ไทม ,)
And where the fuck are you?
(แอ็นด ฮแว เดอะ ฟัค อาร์ ยู)
Where the fuck are you?
(ฮแว เดอะ ฟัค อาร์ ยู)
Where the fuck are you?
(ฮแว เดอะ ฟัค อาร์ ยู)

Why don’t presidents fight the war?
(ฮไว ด้อนท์ พเรสอิเด็นท ไฟท เดอะ วอ)
Why do they always send the poor?
(ฮไว ดู เฑ ออลเว เซ็นด เดอะ พูร)
Why don’t presidents fight the war?
(ฮไว ด้อนท์ พเรสอิเด็นท ไฟท เดอะ วอ)
Why do they always send the poor? [X4]
(ฮไว ดู เฑ ออลเว เซ็นด เดอะ พูร [ X4 ])

Kneeling roses disappearing,
(นิลลิง โรส ดิสเพียริง ,)
Into Moses’ dry mouth,
(อีนทุ โมเซซ ดไร เมาธ ,)
Breaking into Fort Knox,
(บเรคคิง อีนทุ โฟท นอกซฺ ,)
Stealing our intentions,
(สติลลิงเอ๊า อินเทนฌัน ,)
Hangars sitting dripped in oil,
(แฮงเออะ ซีททิง ดริพทฺ อิน ออยล ,)
Crying FREEDOM!
(คไรอิง ฟรีดัม !)

Handed to obsoletion,
(แฮ็นด ทู อัฟโซลีชั่น ,)
Still you feed us lies from the tablecloth.
(ซทิล ยู ฟี อัซ ไล ฟร็อม เดอะ เทเบิลคอต)
La la la la la la la la la,
(ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ,)
Everybody’s going to the party have a real good time.
(เอวี่บอดี้ โกอิ้ง ทู เดอะ พาทิ แฮ็ฝ อะ ริแอ็ล กุด ไทม)
Dancing in the desert blowing up the sunshine.
(แด็นซิง อิน เดอะ เดสเอิท โบลวิง อัพ เดอะ ซันชาย)
Everybody’s going to the party have a real good time.
(เอวี่บอดี้ โกอิ้ง ทู เดอะ พาทิ แฮ็ฝ อะ ริแอ็ล กุด ไทม)
Dancing in the desert blowing up the sun
(แด็นซิง อิน เดอะ เดสเอิท โบลวิง อัพ เดอะ ซัน)

Where the fuck are you!
(ฮแว เดอะ ฟัค อาร์ ยู !)
Where the fuck are you!
(ฮแว เดอะ ฟัค อาร์ ยู !)

Why don’t presidents fight the war?
(ฮไว ด้อนท์ พเรสอิเด็นท ไฟท เดอะ วอ)
Why do they always send the poor?
(ฮไว ดู เฑ ออลเว เซ็นด เดอะ พูร)
Why don’t presidents fight the war?
(ฮไว ด้อนท์ พเรสอิเด็นท ไฟท เดอะ วอ)
Why do they always send the poor? [X3]
(ฮไว ดู เฑ ออลเว เซ็นด เดอะ พูร [ X3 ])
Why, do, they always send the poor [X3]
(ฮไว , ดู , เฑ ออลเว เซ็นด เดอะ พูร [ X3 ])
They only send the poor [x2]
(เฑ โอ๊นลี่ เซ็นด เดอะ พูร [ x2 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง B.Y.O.B. คำอ่านไทย System of A Down

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น