เนื้อเพลง Bop Bop Baby คำอ่านไทย Westlife

Mom always said, nothing would break me or lead me astray
(มัม ออลเว เซ็ด , นัธอิง วูด บเรค มี ออ เล็ด มี อัซทเร)
Who would have guessed I’d let my mind drift so far away
(ฮู วูด แฮ็ฝ เก็ซ อาย เล็ท ไม ไมนด ดริฟท โซ ฟา อะเว)
You always said I was a dreamer now instead
(ยู ออลเว เซ็ด ดาย วอส ซา ดรีมเออะ เนา อินซเทด)
I’m dreaming of things that’s making my mind go crazy
(แอม ดรีมมิง อ็อฝ ธิง แฑ็ท เมคอิง ไม ไมนด โก คเรสิ)
Small things like
(ซมอล ธิง ไลค)

When I call you at home and he answers the phone
(ฮเว็น นาย คอล ยู แอ็ท โฮม แอ็นด ฮี อานเซอะ เดอะ โฟน)
Or I get your machine and I don’t hear me
(ออ ไอ เก็ท ยุร มะฌีน แอ็นด ดาย ด้อนท์ เฮีย มี)
When I lie in my bed with the thoughts in my head
(ฮเว็น นาย ไล อิน ไม เบ็ด วิฑ เดอะ ธอท ซิน ไม เฮ็ด)
When we danced and we sang and we laughed all night
(ฮเว็น วี ดานซ แอ็นด วี แซ็ง แอ็นด วี ลาฟ ออล ไนท)

Ooh da bop bop baby please don’t let me go
(อู้ ดา บอป บอป เบบิ พลีส ด้อนท์ เล็ท มี โก)
Can’t live my life this way
(แค็นท ไลฝ ไม ไลฟ ที เว)
Ooh da bop bop baby please just let me know
(อู้ ดา บอป บอป เบบิ พลีส จัซท เล็ท มี โน)
And put my mind at ease for sure
(แอ็นด พัท ไม ไมนด แอ็ท อีส ฟอ ฌุร)

On a love train
(ออน อะ ลัฝ ทเรน)
20 odd years now
(20 อ๊อดด เยีย เนา)
I got off today
(ไอ ก็อท ออฟฟ ทุเด)
But nobody said the stop that I’ve taken
(บัท โนบอดี้ เซ็ด เดอะ ซท็อพ แดท อิฝ เทคเอ็น)
Was a stop too late
(วอส ซา ซท็อพ ทู เลท)
Now I’m alone I’m thinking of stupid
(เนา แอม อะโลน แอม ติ้งกิง อ็อฝ ซทยูทิด)
Hurtful small things like
(เฮิทฟุล ซมอล ธิง ไลค)

When I call you at home and he answers the phone
(ฮเว็น นาย คอล ยู แอ็ท โฮม แอ็นด ฮี อานเซอะ เดอะ โฟน)
Or I get your machine and I don’t hear me
(ออ ไอ เก็ท ยุร มะฌีน แอ็นด ดาย ด้อนท์ เฮีย มี)
When I lie in my bed with the thoughts in my head
(ฮเว็น นาย ไล อิน ไม เบ็ด วิฑ เดอะ ธอท ซิน ไม เฮ็ด)
When we danced and we sang and we laughed all night
(ฮเว็น วี ดานซ แอ็นด วี แซ็ง แอ็นด วี ลาฟ ออล ไนท)

Ooh da bop bop baby please don’t let me go
(อู้ ดา บอป บอป เบบิ พลีส ด้อนท์ เล็ท มี โก)
Can’t live my life this way
(แค็นท ไลฝ ไม ไลฟ ที เว)
Ooh da bop bop baby please just let me know
(อู้ ดา บอป บอป เบบิ พลีส จัซท เล็ท มี โน)
And put my mind at ease for sure
(แอ็นด พัท ไม ไมนด แอ็ท อีส ฟอ ฌุร)

Maybe it’s time to say goodbye
(เมบี อิทซ ไทม ทู เซ กู๊ดบาย)
Maybe it’s time to let this lie
(เมบี อิทซ ไทม ทู เล็ท ที ไล)
This is when we must set things right
(ที ซิส ฮเว็น วี มัซท เซ็ท ธิง ไรท)
Now that we’ve gone our separate ways
(เนา แดท หวีบ กอน เอ๊า เซพอะริท เว)
I just can’t live these desperate days
(ไอ จัซท แค็นท ไลฝ ฑิส เดซเพอะริท เด)
This is what I’ve been trying to say
(ที ซิส ฮว็อท อิฝ บีน ทไรอิง ทู เซ)

Ooh da bop bop baby please don’t let me go
(อู้ ดา บอป บอป เบบิ พลีส ด้อนท์ เล็ท มี โก)
Can’t live my life this way
(แค็นท ไลฝ ไม ไลฟ ที เว)
Ooh da bop bop baby please just let me know
(อู้ ดา บอป บอป เบบิ พลีส จัซท เล็ท มี โน)
And put my mind at ease for sure
(แอ็นด พัท ไม ไมนด แอ็ท อีส ฟอ ฌุร)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bop Bop Baby คำอ่านไทย Westlife

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น