เนื้อเพลง Poison คำอ่านไทย Alice Cooper

Your cruel device,
(ยุร ครูเอ็ล ดิไฝซ ,)
Your blood like ice.
(ยุร บลัด ไลค ไอซ)
One look could kill,
(วัน ลุค คูด คิล ,)
My pain, your thrill.
(ไม เพน , ยุร ธริล)

I wanna love you, but I better not touch [don’t touch]
(ไอ วอนนา ลัฝ ยู , บัท ไอ เบทเทอะ น็อท ทั๊ช [ ด้อนท์ ทั๊ช ])
I wanna hold you, but my senses tell me to stop
(ไอ วอนนา โฮลด ยู , บัท ไม เซ็นซ เท็ล มี ทู ซท็อพ)
I wanna kiss you, but I want it too much [too much]
(ไอ วอนนา คิซ ยู , บัท ไอ ว็อนท ดิธ ทู มัช [ ทู มัช ])
I wanna taste you, but your lips are venomous poison
(ไอ วอนนา เทซท ยู , บัท ยุร ลิพ แซร์ เฝนอะมัซ พ๊อยซั่น)

You’re poison runnin through my veins
(ยัวร์ พ๊อยซั่น รูนนิน ธรู ไม เฝน)
You’re poison, I don’t wanna break these chains.
(ยัวร์ พ๊อยซั่น , ไอ ด้อนท์ วอนนา บเรค ฑิส เชน)

Your mouth, so hot
(ยุร เมาธ , โซ ฮ็อท)
Your web, I’m caught
(ยุร เว็บ , แอม คอท)
Your skin, so wet
(ยุร ซคิน , โซ เว็ท)
Black lace on sweat
(บแล็ค เลซ ออน ซเว็ท)

I hear you callin and it’s needles and pins [and pins]
(ไอ เฮีย ยู คอลลิน แอ็นด อิทซ นี๊ดเดิ้ล แซน พิน [ แอ็นด พิน ])
I wanna hurt you just to hear you screaming my name
(ไอ วอนนา เฮิท ยู จัซท ทู เฮีย ยู ซครีมอิง ไม เนม)
Don’t wanna touch you, but you’re under my skin [deep in]
(ด้อนท์ วอนนา ทั๊ช ยู , บัท ยัวร์ อันเดอะ ไม ซคิน [ ดีพ อิน ])
I wanna kiss you, but your lips are venomous poison
(ไอ วอนนา คิซ ยู , บัท ยุร ลิพ แซร์ เฝนอะมัซ พ๊อยซั่น)

You’re poison runnin through my veins
(ยัวร์ พ๊อยซั่น รูนนิน ธรู ไม เฝน)
You’re poison, I don’t wanna break these chains
(ยัวร์ พ๊อยซั่น , ไอ ด้อนท์ วอนนา บเรค ฑิส เชน)
Poison
(พ๊อยซั่น)

One look [one look], could kill [could kill],
(วัน ลุค [ วัน ลุค ] , คูด คิล [ คูด คิล ] ,)
My pain, your thrill.
(ไม เพน , ยุร ธริล)

I wanna love you, but I better not touch [don’t touch]
(ไอ วอนนา ลัฝ ยู , บัท ไอ เบทเทอะ น็อท ทั๊ช [ ด้อนท์ ทั๊ช ])
I wanna hold you, but my senses tell me to stop
(ไอ วอนนา โฮลด ยู , บัท ไม เซ็นซ เท็ล มี ทู ซท็อพ)
I wanna kiss you, but I want it too much [too much]
(ไอ วอนนา คิซ ยู , บัท ไอ ว็อนท ดิธ ทู มัช [ ทู มัช ])
I wanna taste you, but your lips are venomous poison
(ไอ วอนนา เทซท ยู , บัท ยุร ลิพ แซร์ เฝนอะมัซ พ๊อยซั่น)

You’re poison runnin through my veins
(ยัวร์ พ๊อยซั่น รูนนิน ธรู ไม เฝน)
You’re poison, I don’t wanna break these chains
(ยัวร์ พ๊อยซั่น , ไอ ด้อนท์ วอนนา บเรค ฑิส เชน)
Poison
(พ๊อยซั่น)

I wanna love you, but I better not touch [don’t touch]
(ไอ วอนนา ลัฝ ยู , บัท ไอ เบทเทอะ น็อท ทั๊ช [ ด้อนท์ ทั๊ช ])
I wanna hold you, but my senses tell me to stop
(ไอ วอนนา โฮลด ยู , บัท ไม เซ็นซ เท็ล มี ทู ซท็อพ)
I wanna kiss you, but I wanna too much [too much]
(ไอ วอนนา คิซ ยู , บัท ไอ วอนนา ทู มัช [ ทู มัช ])
I wanna taste you, but your lips are venomous poison
(ไอ วอนนา เทซท ยู , บัท ยุร ลิพ แซร์ เฝนอะมัซ พ๊อยซั่น)

Yeah
(เย่)
Well I don’t wanna break these chains
(เว็ล ไอ ด้อนท์ วอนนา บเรค ฑิส เชน)
Poison
(พ๊อยซั่น)

Runnin deep inside my veins
(รูนนิน ดีพ อีนไซด ไม เฝน)
Burnin deep inside my veins
(เบินนิน ดีพ อีนไซด ไม เฝน)
Poison
(พ๊อยซั่น)
I don’t wanna break these chains
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บเรค ฑิส เชน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Poison คำอ่านไทย Alice Cooper

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น