เนื้อเพลง Across The Universe คำอ่านไทย The Beatles

Words are flowing out
(เวิด แซร์ ฟโลอิง เอาท)
Like endless rain into a paper cup
(ไลค เอ็นเล็ซ เรน อีนทุ อะ เพเพอะ คัพ)
They slither wildly as they slip away
(เฑ ซลีฑเออะ ไวลลิ แอ็ส เฑ ซลิพ อะเว)
Across the universe
(อัครอซ ดิ ยูนิเฝิซ)

Pools of sorrow waves of joy
(พูล อ็อฝ ซอโร เวฝ อ็อฝ จอย)
Are drifting through my opened mind
(อาร์ ดริฟทิง ธรู ไม โอเพ็น ไมนด)
Possessing and caressing me
(โพซเซซซิง แอ็นด คะเรซซิง มี)

Jai Guru Deva, om
(เจ กูรู ดีว่า , om)
Nothing’s gonna change my world
(นัธอิง กอนนะ เชนจ ไม เวิลด)
Nothing’s gonna change my world
(นัธอิง กอนนะ เชนจ ไม เวิลด)
Nothing’s gonna change my world
(นัธอิง กอนนะ เชนจ ไม เวิลด)
Nothing’s gonna change my world
(นัธอิง กอนนะ เชนจ ไม เวิลด)

Images of broken light
(อีมอิจ อ็อฝ บโรเค็น ไลท)
Which dance before me like a million eyes
(ฮวิช ดานซ บิโฟ มี ไลค เก มีลยัน ไอ)
They call me on and on across the universe
(เฑ คอล มี ออน แอ็นด ออน อัครอซ ดิ ยูนิเฝิซ)

Thoughts meander like a restless wind
(ธอท มีแอนเดอะ ไลค เก เรซทเล็ซ วินด)
Inside a letter box
(อีนไซด อะ เลทเทอะ บ็อคซ)
They tumble blindly as they make their way
(เฑ ทัมเบิลบไลนดลิ แอ็ส เฑ เมค แฑ เว)
Across the universe
(อัครอซ ดิ ยูนิเฝิซ)

Jai Guru Deva, om
(เจ กูรู ดีว่า , om)
Nothing’s gonna change my world
(นัธอิง กอนนะ เชนจ ไม เวิลด)
Nothing’s gonna change my world
(นัธอิง กอนนะ เชนจ ไม เวิลด)
Nothing’s gonna change my world
(นัธอิง กอนนะ เชนจ ไม เวิลด)
Nothing’s gonna change my world
(นัธอิง กอนนะ เชนจ ไม เวิลด)

Sounds of laughter shades of life
(เซานด อ็อฝ ลาฟเทอะ เฌด อ็อฝ ไลฟ)
Are ringing through my opened ears
(อาร์ รีงอิง ธรู ไม โอเพ็น เอีย)
Inciting and inviting me
(อินซายดิง แอ็นด อินไฝทิง มี)

Limitless undying love
(ลีมอิทเล็ซ อันไดอิง ลัฝ)
Which shines around me like a million suns
(ฮวิช ไฌน อะเรานด มี ไลค เก มีลยัน ซัน)
It calls me on and on across the universe
(อิท คอล มี ออน แอ็นด ออน อัครอซ ดิ ยูนิเฝิซ)

Jai Guru Deva, om
(เจ กูรู ดีว่า , om)
Nothing’s gonna change my world
(นัธอิง กอนนะ เชนจ ไม เวิลด)
Nothing’s gonna change my world
(นัธอิง กอนนะ เชนจ ไม เวิลด)
Nothing’s gonna change my world
(นัธอิง กอนนะ เชนจ ไม เวิลด)
Nothing’s gonna change my world
(นัธอิง กอนนะ เชนจ ไม เวิลด)

Jai Guru Deva
(เจ กูรู ดีว่า)
Jai Guru Deva
(เจ กูรู ดีว่า)
Jai Guru Deva
(เจ กูรู ดีว่า)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Across The Universe คำอ่านไทย The Beatles

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น