เนื้อเพลง Everybody Hurts คำอ่านไทย R.E.M.

When your day is long
(ฮเว็น ยุร เด อีส ล็อง)
And the night, the night is yours alone
(แอ็นด เดอะ ไนท , เดอะ ไนท อีส ยุร อะโลน)
When you’re sure you’ve had enough
(ฮเว็น ยัวร์ ฌุร ยู๊ฟ แฮ็ด อินัฟ)
Of this life, well hang on
(อ็อฝ ที ไลฟ , เว็ล แฮ็ง ออน)

Don’t let yourself go
(ด้อนท์ เล็ท ยุรเซลฟ โก)
‘Cause everybody cries
(คอส เอวี่บอดี้ ไคร)
And everybody hurts sometimes
(แอ็นด เอวี่บอดี้ เฮิท ซัมไทม์)

Sometimes everything is wrong
(ซัมไทม์ เอ๊วี่ติง อีส ร็อง)
Now it’s time to sing along
(เนา อิทซ ไทม ทู ซิง อะลอง)
When your day is night alone [Hold on, hold on]
(ฮเว็น ยุร เด อีส ไนท อะโลน [ โฮลด ออน , โฮลด ออน ])
If you feel like letting go [Hold on]
(อิฟ ยู ฟีล ไลค เลทดิง โก [ โฮลด ออน ])
If you think you’ve had too much
(อิฟ ยู ธิงค ยู๊ฟ แฮ็ด ทู มัช)
Of this life, well hang on
(อ็อฝ ที ไลฟ , เว็ล แฮ็ง ออน)

Everybody hurts
(เอวี่บอดี้ เฮิท)
Take comfort in your friends
(เทค คัมเฟิท อิน ยุร ฟเร็นด)
Everybody hurts
(เอวี่บอดี้ เฮิท)
Don’t throw your hand, oh no
(ด้อนท์ ธโร ยุร แฮ็นด , โอ โน)

Don’t throw your hand
(ด้อนท์ ธโร ยุร แฮ็นด)
If you feel like you’re alone
(อิฟ ยู ฟีล ไลค ยัวร์ อะโลน)
No, no, no, you are not alone
(โน , โน , โน , ยู อาร์ น็อท อะโลน)

If you’re on your own in this life
(อิฟ ยัวร์ ออน ยุร โอน อิน ที ไลฟ)
The days and nights are long
(เดอะ เด แซน ไนท แซร์ ล็อง)
When you think you’ve had too much of this life to hang on
(ฮเว็น ยู ธิงค ยู๊ฟ แฮ็ด ทู มัช อ็อฝ ที ไลฟ ทู แฮ็ง ออน)

Well, everybody hurts sometimes
(เว็ล , เอวี่บอดี้ เฮิท ซัมไทม์)
Everybody cries
(เอวี่บอดี้ ไคร)
Everybody hurts sometimes
(เอวี่บอดี้ เฮิท ซัมไทม์)
And everybody hurts sometimes
(แอ็นด เอวี่บอดี้ เฮิท ซัมไทม์)

So hold on, hold on
(โซ โฮลด ออน , โฮลด ออน)
Hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on
(โฮลด ออน , โฮลด ออน , โฮลด ออน , โฮลด ออน , โฮลด ออน , โฮลด ออน)
Everybody hurts
(เอวี่บอดี้ เฮิท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Everybody Hurts คำอ่านไทย R.E.M.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น