เนื้อเพลง Against All Odds (Take a Look at Me Now) คำอ่านไทย Westlife

[Shane:]
([ เชน : ])
How can I just let you walk away,
(เฮา แค็น นาย จัซท เล็ท ยู วอค อะเว ,)
Just let you leave without a trace,
(จัซท เล็ท ยู ลีฝ วิเฑาท ดา เทร๊ซ ,)
When I’m standing taking every breath,
(ฮเว็น แอม ซแทนดิง เทคอิง เอฝริ บเร็ธ ,)
With you, ooohhh,
(วิฑ ยู , โอ้ ,)
You’re the only one who really knew me,
(ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน ฮู ริแอ็ลลิ นยู มี ,)
At all.
(แอ็ท ดอร์)

[Mariah:]
([ มารายห์ : ])
How can you just walk away from me,
(เฮา แค็น ยู จัซท วอค อะเว ฟร็อม มี ,)
When all I can do is watch you leave,
(ฮเว็น ออล ไอ แค็น ดู อีส ว็อช ยู ลีฝ ,)
Cause we shared the laughter and the pain,
(คอส วี แฌ เดอะ ลาฟเทอะ แอ็นด เดอะ เพน ,)
And even shared the tears,
(แอ็นด อีเฝ็น แฌ เดอะ เทีย ,)
You’re the only one who really knew me at all.
(ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน ฮู ริแอ็ลลิ นยู มี แอ็ท ดอร์)

So take a look at me now,
(โซ เทค เก ลุค แกท มี เนา ,)
There’s just an empty space,
(แฑ จัซท แอน เอมทิ ซเพซ ,)
There’s nothing left here to remind me,
(แฑ นัธอิง เล็ฟท เฮียร ทู ริไมนด มี ,)
Just the memory of your face,
(จัซท เดอะ เมมโอะริ อ็อฝ ยุร เฟซ ,)
So take a look at me now,
(โซ เทค เก ลุค แกท มี เนา ,)
There’s just an empty space,
(แฑ จัซท แอน เอมทิ ซเพซ ,)
If you’re coming back to me it’s against all odds,
(อิฟ ยัวร์ คัมอิง แบ็ค ทู มี อิทซ อะเกนซท ดอร์ อ๊อดด ,)
And that’s what I’ve got to face.
(แอ็นด แฑ็ท ฮว็อท อิฝ ก็อท ทู เฟซ)

[Mark:]
([ ม๊าร์ค : ])
I wish I could just make you turn around,
(ไอ วิฌ ไอ คูด จัซท เมค ยู เทิน อะเรานด ,)
Turn around and see me cry,
(เทิน อะเรานด แอ็นด ซี มี คไร ,)
There’s so much I need to say to you,
(แฑ โซ มัช ไอ เน ทู เซ ทู ยู ,)
So many reasons why,
(โซ เมนอิ รี๊ซั่น ฮไว ,)
You’re the only one who really knew me at all.
(ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน ฮู ริแอ็ลลิ นยู มี แอ็ท ดอร์)

[Mariah:]
([ มารายห์ : ])
So take a look at me now,
(โซ เทค เก ลุค แกท มี เนา ,)
There’s just an empty space,
(แฑ จัซท แอน เอมทิ ซเพซ ,)
There’s nothing left here to remind me,
(แฑ นัธอิง เล็ฟท เฮียร ทู ริไมนด มี ,)
Just the memory of your face,
(จัซท เดอะ เมมโอะริ อ็อฝ ยุร เฟซ ,)
So take a look at me now,
(โซ เทค เก ลุค แกท มี เนา ,)
So there’s just an empty space,
(โซ แฑ จัซท แอน เอมทิ ซเพซ ,)
But to wait for you is all I can do,
(บัท ทู เวท ฟอ ยู อีส ซอร์ ไอ แค็น ดู ,)
When that’s what I’ve got to face.
(ฮเว็น แฑ็ท ฮว็อท อิฝ ก็อท ทู เฟซ)

Take a good look at me now,
(เทค เก กุด ลุค แกท มี เนา ,)
Cause I’ll be standing here,
(คอส อิล บี ซแทนดิง เฮียร ,)
[[Mark:] Standing here]
([ [ ม๊าร์ค : ] ซแทนดิง เฮียร ])
And you coming back to me is against all odds,
(แอ็นด ยู คัมอิง แบ็ค ทู มี อีส อะเกนซท ดอร์ อ๊อดด ,)
And that’s the chance I’ve got to take.
(แอ็นด แฑ็ท เดอะ ชานซ อิฝ ก็อท ทู เทค)

[Westlife:]
([ เวสไลฟ์ : ])
Got to take
(ก็อท ทู เทค)
Got to take
(ก็อท ทู เทค)

[Mariah:]
([ มารายห์ : ])
Ooh
(อู้)
Take a look at me now
(เทค เก ลุค แกท มี เนา)

[Westlife:]
([ เวสไลฟ์ : ])
Take a look at me now.
(เทค เก ลุค แกท มี เนา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Against All Odds (Take a Look at Me Now) คำอ่านไทย Westlife

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น