เนื้อเพลง Smooth Operator คำอ่านไทย Sade

He’s laughing with another girl
(อีส ลาฟอิง วิฑ แอะนัธเออะ เกิล)
And playing with another heart
(แอ็นด พเลนิ่ง วิฑ แอะนัธเออะ ฮาท)
Placing high stakes, making hearts ache
(เพลซิง ไฮ ซเทค , เมคอิง ฮาท เอค)
He’s loved in seven languages
(อีส ลัฝ อิน เซฝเอ็น แลงกวิจ)
Jewel box life diamond nights and ruby lights, high in the sky
(จูเอ็ล บ็อคซ ไลฟ ไดมันด ไนท แซน รูบิ ไลท , ไฮ อิน เดอะ ซไค)
Heaven help him, when he falls
(เฮฝเอ็น เฮ็ลพ ฮิม , ฮเว็น ฮี ฟอล)
Diamond life, lover boy
(ไดมันด ไลฟ , ลัฝเออะ บอย)
He move in space with minimum waste and maximum joy
(ฮี มูฝ อิน ซเพซ วิฑ มีนอิมัม เวซท แอ็นด แมคซิมัม จอย)
City lights and business nights
(ซีทอิ ไลท แซน บีสเน็ซ ไนท)
When you require streetcar desire for higher heights
(ฮเว็น ยู ริคไวร สตีทคาร์ ดิไสร ฟอ ไฮเออะ ไฮท)

No place for beginners or sensitive hearts
(โน พเลซ ฟอ บิกีนเนอะ ออ เซนซิทิฝ ฮาท)
When sentiment is left to chance
(ฮเว็น เซนทิเม็นท อีส เล็ฟท ทู ชานซ)
No place to be ending but somewhere to start
(โน พเลซ ทู บี เอนดิง บัท ซัมแวร์ ทู ซทาท)

No need to ask
(โน เน ทู อาซค)
He’s a smooth operator
(อีส ซา ซมูฑ ออพเออะเรเทอะ)
Smooth operator, smooth operator
(ซมูฑ ออพเออะเรเทอะ , ซมูฑ ออพเออะเรเทอะ)
Smooth operator
(ซมูฑ ออพเออะเรเทอะ)

Coast to coast, LA to Chicago, western male
(โคซท ทู โคซท , ลา ทู ชิคาโก , เวซเทิน เมล)
Across the north and south, to Key Largo, love for sale
(อัครอซ เดอะ นอธ แอ็นด เซาธ , ทู คี ลอร์โก , ลัฝ ฟอ เซล)

Face to face, each classic case
(เฟซ ทู เฟซ , อีช คแลซซิแค็ล เคซ)
We shadow box and double cross
(วี แฌดโอ บ็อคซ แอ็นด ดั๊บเบิ้ล คร็อซ)
Yet need the chase
(เย็ท เน เดอะ เชซ)

A license to love, insurance to hold
(อะ ไลเซ็นซ ทู ลัฝ , อินฌูแร็นซ ทู โฮลด)
Melts all your memories and change into gold
(เม็ลท ซอร์ ยุร เมรโมรี แซน เชนจ อีนทุ โกลด)
His eyes are like angels but his heart is cold
(ฮิส ไอ แซร์ ไลค เอนเจล บัท ฮิส ฮาท อีส โคลด)

No need to ask
(โน เน ทู อาซค)
He’s a smooth operator
(อีส ซา ซมูฑ ออพเออะเรเทอะ)
Smooth operator, smooth operator
(ซมูฑ ออพเออะเรเทอะ , ซมูฑ ออพเออะเรเทอะ)
Smooth operator
(ซมูฑ ออพเออะเรเทอะ)

Coast to coast, LA to Chicago, western male
(โคซท ทู โคซท , ลา ทู ชิคาโก , เวซเทิน เมล)
Across the north and south, to Key Largo, love for sale
(อัครอซ เดอะ นอธ แอ็นด เซาธ , ทู คี ลอร์โก , ลัฝ ฟอ เซล)

Smooth operator, smooth operator
(ซมูฑ ออพเออะเรเทอะ , ซมูฑ ออพเออะเรเทอะ)
Smooth operator, smooth operator
(ซมูฑ ออพเออะเรเทอะ , ซมูฑ ออพเออะเรเทอะ)
Smooth operator, smooth operator
(ซมูฑ ออพเออะเรเทอะ , ซมูฑ ออพเออะเรเทอะ)
Smooth operator, smooth operator
(ซมูฑ ออพเออะเรเทอะ , ซมูฑ ออพเออะเรเทอะ)
Smooth operator, smooth operator
(ซมูฑ ออพเออะเรเทอะ , ซมูฑ ออพเออะเรเทอะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Smooth Operator คำอ่านไทย Sade

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น