เนื้อเพลง Old MacDonald คำอ่านไทย Elvis Presley

Old Macdonald had a farm, ee-i-ee-i-o
(โอลด แมคโดโน่ แฮ็ด อะ ฟาม , อี ไอ อี ไอ โอ)
And on that farm he had some chicks, ee-i-ee-i-o
(แอ็นด ออน แดท ฟาม ฮี แฮ็ด ซัม ชิค , อี ไอ อี ไอ โอ)
With a cluck, cluck here, a cluck, cluck there
(วิฑ อะ คลัค , คลัค เฮียร , อะ คลัค , คลัค แฑ)
Loud as they could be
(เลาด แอ็ส เฑ คูด บี)
And when those chicks got out of line
(แอ็นด ฮเว็น โฑส ชิค ก็อท เอาท อ็อฝ ไลน)
Chicken fricasse
(ชีคเค็น ฟริคเคด)
With a cluck, cluck here, a cluck, cluck there
(วิฑ อะ คลัค , คลัค เฮียร , อะ คลัค , คลัค แฑ)
Loud as they could be
(เลาด แอ็ส เฑ คูด บี)
And when those chicks got out of line
(แอ็นด ฮเว็น โฑส ชิค ก็อท เอาท อ็อฝ ไลน)
Chicken fricasse
(ชีคเค็น ฟริคเคด)

Well, Old Macdonald had a farm, ee-i-ee-i-o
(เว็ล , โอลด แมคโดโน่ แฮ็ด อะ ฟาม , อี ไอ อี ไอ โอ)
And on that farm he had some cows, ee-i-ee-i-o
(แอ็นด ออน แดท ฟาม ฮี แฮ็ด ซัม เคา , อี ไอ อี ไอ โอ)
With a moo, moo here, a moo, moo there
(วิฑ อะ มู , มู เฮียร , อะ มู , มู แฑ)
Cattle everywhere
(แค๊ทเทิ่ล เอวี่แวร์)
And when those cows got out of line
(แอ็นด ฮเว็น โฑส เคา ก็อท เอาท อ็อฝ ไลน)
Hamburger, medium rare
(แฮมเบอะเกอะ , มีเดียม แร)
With a moo, moo here, a moo, moo there
(วิฑ อะ มู , มู เฮียร , อะ มู , มู แฑ)
Cattle everywhere
(แค๊ทเทิ่ล เอวี่แวร์)
And when those cows got out of line
(แอ็นด ฮเว็น โฑส เคา ก็อท เอาท อ็อฝ ไลน)
Hamburger, medium rare
(แฮมเบอะเกอะ , มีเดียม แร)

Ohh, Well, Old Macdonald had a farm, ee-i-ee-i-o
(โอ้ , เว็ล , โอลด แมคโดโน่ แฮ็ด อะ ฟาม , อี ไอ อี ไอ โอ)
And on that farm he had some pigs, ee-i-ee-i-o
(แอ็นด ออน แดท ฟาม ฮี แฮ็ด ซัม พิก , อี ไอ อี ไอ โอ)
With an oink, oink here, an oink, oink there
(วิฑ แอน ออยอิงคฺ , ออยอิงคฺ เฮียร , แอน ออยอิงคฺ , ออยอิงคฺ แฑ)
Pigs everywhere in sight
(พิก เอวี่แวร์ อิน ไซท)
And when those pigs got out of line
(แอ็นด ฮเว็น โฑส พิก ก็อท เอาท อ็อฝ ไลน)
Pork and beans at night
(โพค แอ็นด บีน แอ็ท ไนท)
With an oink, oink here, an oink, oink there
(วิฑ แอน ออยอิงคฺ , ออยอิงคฺ เฮียร , แอน ออยอิงคฺ , ออยอิงคฺ แฑ)
Pigs everywhere in sight
(พิก เอวี่แวร์ อิน ไซท)
And when those pigs got out of line
(แอ็นด ฮเว็น โฑส พิก ก็อท เอาท อ็อฝ ไลน)
Pork and beans at night
(โพค แอ็นด บีน แอ็ท ไนท)

Well I’m goona have a farm one day, ee-i-e-i-o
(เว็ล แอม กูนา แฮ็ฝ อะ ฟาม วัน เด , อี ไอ อี ไอ โอ)
And I’ll do things McDonalds way, ee-i-e-i-o
(แอ็นด อิล ดู ธิง แมคโดโนสฺ เว , อี ไอ อี ไอ โอ)
With a cluck, cluck here, a cluck, cluck there
(วิฑ อะ คลัค , คลัค เฮียร , อะ คลัค , คลัค แฑ)
A moo, moo here, a moo, moo there
(อะ มู , มู เฮียร , อะ มู , มู แฑ)
An oink, oink here, an oink, oink there
(แอน ออยอิงคฺ , ออยอิงคฺ เฮียร , แอน ออยอิงคฺ , ออยอิงคฺ แฑ)
And I can promise you
(แอ็นด ดาย แค็น พรอมอิซ ยู)
If those animals ever get out of line
(อิฟ โฑส แอนอิแม็ล เอฝเออะ เก็ท เอาท อ็อฝ ไลน)
We’ll have a mulligan stew
(เว็ล แฮ็ฝ อะ มาลิแกน ซทยู)
How about you?
(เฮา อะเบาท ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Old MacDonald คำอ่านไทย Elvis Presley

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น