เนื้อเพลง Innocent คำอ่านไทย Our Lady Peace

Oh, Johnny wishes he was famous
(โอ , จอนนิ วิซเชรด ฮี วอส เฟมัซ)
Spends his time alone
(ซเพ็นด ฮิส ไทม อะโลน)
In the basement
(อิน เดอะ เบซเม็นท)
With Lennon and Cobain
(วิฑ เลนนอน แอ็นด โคเบลน)
A guitar and a stereo
(อะ กิทา แอ็นด อะ ซเทริโอ)
While he wishes he
(ฮไวล ฮี วิซเชรด ฮี)
Could escape this
(คูด เอ็ซเคพ ที)
It all seems so contagious
(อิท ดอร์ ซีม โซ ค็อนเทจัซ)
Not to be yourself and faceless
(น็อท ทู บี ยุรเซลฟ แอ็นด เฟสเลส)
In a song that has no soul
(อิน อะ ซ็อง แดท แฮ็ส โน โซล)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
I remember feeling low
(ไอ ริเมมเบอะ ฟีลอิง โล)
I remember losing hope
(ไอ ริเมมเบอะ โรซิง โฮพ)
I remember all the feelings
(ไอ ริเมมเบอะ ออล เดอะ ฟีลอิง)
And the day they stopped
(แอ็นด เดอะ เด เฑ สต๊อปพฺ)
We are,
(วี อาร์ ,)
We are all innocent, we are all innocent
(วี อาร์ ออล อีนโนะเซ็นท , วี อาร์ ออล อีนโนะเซ็นท)
We are, we are, we are
(วี อาร์ , วี อาร์ , วี อาร์)
We are all innocent, we are all innocent
(วี อาร์ ออล อีนโนะเซ็นท , วี อาร์ ออล อีนโนะเซ็นท)
We are, we are
(วี อาร์ , วี อาร์)

Oh, Tina’s losing faith in what she knows
(โอ , ทีน่า โรซิง เฟธ อิน ฮว็อท ชี โน)
Hates her music
(เฮท เฮอ มยูสิค)
Hates all of her clothes
(เฮท ซอร์ อ็อฝ เฮอ คโลฑ)
Thinks of surgery
(ธิงค อ็อฝ เซอเจอะริ)
And a new nose
(แอ็นด อะ นยู โนส)
Every calorie is a war
(เอฝริ แคลโอะริ อีส ซา วอ)
While she wishes she
(ฮไวล ชี วิซเชรด ชี)
Was a dancer
(วอส ซา แดนเซอร์)
And that she’d never
(แอ็นด แดท ชี เนฝเออะ)
Heard of cancer
(เฮิด อ็อฝ แคนเซอะ)
She wishes God would give her
(ชี วิซเชรด ก็อด วูด กิฝ เฮอ)
Some answers
(ซัม อานเซอะ)
And make her feel beautiful
(แอ็นด เมค เฮอ ฟีล บยูทิฟุล)

[Chorus]
([ โครัซ ])

One day
(วัน เด)
You’ll have to let it go,
(โยว แฮ็ฝ ทู เล็ท ดิธ โก ,)
Oh
(โอ)
One day
(วัน เด)
You’ll stand up on your own, you’ll stand up on your own
(โยว ซแท็นด อัพ ออน ยุร โอน , โยว ซแท็นด อัพ ออน ยุร โอน)
Yeah
(เย่)
Remember losing hope,
(ริเมมเบอะ โรซิง โฮพ ,)
Remember feeling low,
(ริเมมเบอะ ฟีลอิง โล ,)
Remember all the feelings and the day they stopped
(ริเมมเบอะ ออล เดอะ ฟีลอิง แซน เดอะ เด เฑ สต๊อปพฺ)

We are,
(วี อาร์ ,)
We are all innocent, we are all innocent
(วี อาร์ ออล อีนโนะเซ็นท , วี อาร์ ออล อีนโนะเซ็นท)
We are, we are, we are,
(วี อาร์ , วี อาร์ , วี อาร์ ,)
We are all innocent, we are all innocent
(วี อาร์ ออล อีนโนะเซ็นท , วี อาร์ ออล อีนโนะเซ็นท)
We are, we are
(วี อาร์ , วี อาร์)

We are,
(วี อาร์ ,)
We are all innocent
(วี อาร์ ออล อีนโนะเซ็นท)
[One day, you’ll have to let it go, you’ll have to let it go]
([ วัน เด , โยว แฮ็ฝ ทู เล็ท ดิธ โก , โยว แฮ็ฝ ทู เล็ท ดิธ โก ])
We are all innocent
(วี อาร์ ออล อีนโนะเซ็นท)
We are, we are, we are,
(วี อาร์ , วี อาร์ , วี อาร์ ,)
We are all innocent, we are all innocent
(วี อาร์ ออล อีนโนะเซ็นท , วี อาร์ ออล อีนโนะเซ็นท)
We are, we are
(วี อาร์ , วี อาร์)

We are,
(วี อาร์ ,)
We are all innocent
(วี อาร์ ออล อีนโนะเซ็นท)
[One day, you’ll stand up on your own, stand up on your own]
([ วัน เด , โยว ซแท็นด อัพ ออน ยุร โอน , ซแท็นด อัพ ออน ยุร โอน ])
We are all innocent
(วี อาร์ ออล อีนโนะเซ็นท)
We are, we are, we are,
(วี อาร์ , วี อาร์ , วี อาร์ ,)
We are all innocent, we are all innocent
(วี อาร์ ออล อีนโนะเซ็นท , วี อาร์ ออล อีนโนะเซ็นท)
We are, we are
(วี อาร์ , วี อาร์)

We are… we are all innocent…
(วี อาร์ วี อาร์ ออล อีนโนะเซ็นท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Innocent คำอ่านไทย Our Lady Peace

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น