เนื้อเพลง Welcome to the Family คำอ่านไทย Avenged Sevenfold

Hey kid [hey kid], do I have your attention?
(เฮ คิด [ เฮ คิด ] , ดู ไอ แฮ็ฝ ยุร แอ็ทเทนฌัน)
I know the way you’ve been livin’
(ไอ โน เดอะ เว ยู๊ฟ บีน ลีฝอิน)
Life so reckless,
(ไลฟ โซ เรคเล็ซ ,)
Tragedy endless
(ทแรจเอะดิ เอ็นเล็ซ)
Welcome to the family
(เวลคัม ทู เดอะ แฟมอิลิ)

Hey, there’s somethin’ missin’
(เฮ , แฑ ซัมติน มิซซิน)
Only time will alter your vision
(โอ๊นลี่ ไทม วิล ออลเทอะ ยุร ฝีฉอัน)
Never in question,
(เนฝเออะ อิน คเวซชัน ,)
Lethal injection
(ลีแธ็ล อินเจคฌัน)
Welcome to the family
(เวลคัม ทู เดอะ แฟมอิลิ)

Not long ago you’d find the answers were so crystal clear
(น็อท ล็อง อะโก ยู ไฟนด ดิ อานเซอะ เวอ โซ ครีซแท็ล คเลีย)
Within a day you find yourself livin’ in constant fear
(วิฑีน อะ เด ยู ไฟนด ยุรเซลฟ ลีฝอิน อิน คอนสแท็นท เฟีย)
Can you look at yourself now?
(แค็น ยู ลุค แกท ยุรเซลฟ เนา)
Can you look at yourself?!
(แค็น ยู ลุค แกท ยุรเซลฟ !)
You can’t win this fight
(ยู แค็นท วิน ที ไฟท)

And in a way it seems there’s no one to call
(แอ็นด อิน อะ เว อิท ซีม แฑ โน วัน ทู คอล)
When our thoughts are so numb and our feelings unsure
(ฮเว็น เอ๊า ธอท แซร์ โซ นัม แอ็นด เอ๊า ฟีลอิง อันชัวร์)
We all have emptiness inside
(วี ออล แฮ็ฝ เอมทิเน็ซ อีนไซด)
We all have answers to find
(วี ออล แฮ็ฝ อานเซอะ ทู ไฟนด)
But you can’t win this fight
(บัท ยู แค็นท วิน ที ไฟท)

Hey [hey kid], I have to question,
(เฮ [ เฮ คิด ] , ไอ แฮ็ฝ ทู คเวซชัน ,)
What’s with the violent aggression?
(ฮว็อท วิฑ เดอะ ไฝโอะเล็นท แอ็กเรฌอัน)
Details blurry,
(ดิเทล บลูรี ,)
Lost ’em too early
(ล็อซท เอ็ม ทู เออลิ)
Welcome to the family
(เวลคัม ทู เดอะ แฟมอิลิ)

Hey, why won’t you listen?
(เฮ , ฮไว ว็อนท ยู ลิ๊สซึ่น)
Can’t help the people you’re missin’
(แค็นท เฮ็ลพ เดอะ พี๊เพิ่ล ยัวร์ มิซซิน)
It’s been done,
(อิทซ บีน ดัน ,)
A casualty rerun
(อะ แคฉอวลทิ รีรัน)
Welcome to the family
(เวลคัม ทู เดอะ แฟมอิลิ)

I’ll try and help you with the things that can’t be justified
(อิล ทไร แอ็นด เฮ็ลพ ยู วิฑ เดอะ ธิง แดท แค็นท บี จัซทิไฟ)
I need to warn you that there is no way to rationalize
(ไอ เน ทู วอน ยู แดท แฑ อีส โน เว ทู แรฌอะแนะไลส)
So have you figured it out now?
(โซ แฮ็ฝ ยู ฟีกยุร ดิท เอาท เนา)
So have you figured it out?!
(โซ แฮ็ฝ ยู ฟีกยุร ดิท เอาท !)
You can’t win this fight
(ยู แค็นท วิน ที ไฟท)

And in a way it seems there’s no one to call
(แอ็นด อิน อะ เว อิท ซีม แฑ โน วัน ทู คอล)
When our thoughts are so numb and our feelings unsure
(ฮเว็น เอ๊า ธอท แซร์ โซ นัม แอ็นด เอ๊า ฟีลอิง อันชัวร์)
We all have emptiness inside
(วี ออล แฮ็ฝ เอมทิเน็ซ อีนไซด)
We all have answers to find
(วี ออล แฮ็ฝ อานเซอะ ทู ไฟนด)
But you can’t win this fight
(บัท ยู แค็นท วิน ที ไฟท)

Gunning for you
(กันนิง ฟอ ยู)
And all mankind
(แอ็นด ออล แมนไคนด)
I’ve lost my mind
(อิฝ ล็อซท ไม ไมนด)
Psychotic, rapid dementia
(ไซโคดิก , แรพอิด ดิเมนเฌียะ)
I won’t be fine
(ไอ ว็อนท บี ไฟน)

I see, you’re a king who’s been dethroned [been dethroned]
(ไอ ซี , ยัวร์ อะ คิง ฮู บีน ดิธโรน [ บีน ดิธโรน ])
Cast out in a world you’ve never known [never known]
(คาซท เอาท อิน อะ เวิลด ยู๊ฟ เนฝเออะ โนน [ เนฝเออะ โนน ])
Stand down, place your weapons by your side [by your side]
(ซแท็นด เดาน , พเลซ ยุร เวพอัน ไบ ยุร ไซด [ ไบ ยุร ไซด ])
It’s our war, in the end we’ll surely lose but that’s alright [you’ll surely lose to me]
(อิทซ เอ๊า วอ , อิน ดิ เอ็นด เว็ล ฌูรลิ ลูส บัท แฑ็ท ออลไร๊ท [ โยว ฌูรลิ ลูส ทู มี ])

So have you figured it out now?
(โซ แฮ็ฝ ยู ฟีกยุร ดิท เอาท เนา)
So have you figured it out?!
(โซ แฮ็ฝ ยู ฟีกยุร ดิท เอาท !)

And in a way it seems there’s no one to call
(แอ็นด อิน อะ เว อิท ซีม แฑ โน วัน ทู คอล)
When our thoughts are so numb and our feelings unsure
(ฮเว็น เอ๊า ธอท แซร์ โซ นัม แอ็นด เอ๊า ฟีลอิง อันชัวร์)
We all have emptiness inside
(วี ออล แฮ็ฝ เอมทิเน็ซ อีนไซด)
We all have answers to find
(วี ออล แฮ็ฝ อานเซอะ ทู ไฟนด)
But you can’t win this fight
(บัท ยู แค็นท วิน ที ไฟท)

[2x]
([ 2x ])
Deep inside
(ดีพ อีนไซด)
Where nothing’s fine
(ฮแว นัธอิง ไฟน)
I lost my mind
(ไอ ล็อซท ไม ไมนด)
You’re not invited
(ยัวร์ น็อท อินไฝท)
So step aside
(โซ ซเท็พ อะไซด)
I lost my
(ไอ ล็อซท ไม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Welcome to the Family คำอ่านไทย Avenged Sevenfold

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น