เนื้อเพลง Fast Car คำอ่านไทย Tracy Chapman

You got a fast car
(ยู ก็อท ดา ฟัซท คา)
I want a ticket to anywhere
(ไอ ว็อนท ดา ทีคเคท ทู เอนอิฮแว)
Maybe we make a deal
(เมบี วี เมค เก ดีล)
Maybe together we can get somewhere
(เมบี ทุเกฑเออะ วี แค็น เก็ท ซัมแวร์)
Any place is better
(เอนอิ พเลซ อีส เบทเทอะ)
Starting from zero got nothing to lose
(ซทาททิง ฟร็อม สีโร ก็อท นัธอิง ทู ลูส)
Maybe we’ll make something
(เมบี เว็ล เมค ซัมติง)
Me myself I got nothing to prove
(มี ไมเซลฟ ไอ ก็อท นัธอิง ทู พรูฝ)

You got a fast car
(ยู ก็อท ดา ฟัซท คา)
I got a plan to get us out of here
(ไอ ก็อท ดา แพล็น ทู เก็ท อัซ เอาท อ็อฝ เฮียร)
I been working at the convenience store
(ไอ บีน เวิคกิง แอ็ท เดอะ ค็อนฝีนเย็นซ ซโท)
Managed to save just a little bit of money
(แมนอิจ ทู เซฝ จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ มันอิ)
Won’t have to drive too far
(ว็อนท แฮ็ฝ ทู ดไรฝ ทู ฟา)
Just ‘cross the border and into the city
(จัซท คร็อซ เดอะ บอเดอะ แอ็นด อีนทุ เดอะ ซีทอิ)
You and I can both get jobs
(ยู แอ็นด ดาย แค็น โบธ เก็ท โจบ)
And finally see what it means to be living
(แอ็นด ไฟแน็ลลิ ซี ฮว็อท ดิธ มีน ทู บี ลีฝอิง)

See my old man’s got a problem
(ซี ไม โอลด แม็น ก็อท ดา พรอบเล็ม)
He live with the bottle that’s the way it is
(ฮี ไลฝ วิฑ เดอะ บ๊อทเทิ่ล แฑ็ท เดอะ เว อิท อีส)
He says his body’s too old for working
(ฮี เซ ฮิส บอดอิ ทู โอลด ฟอ เวิคกิง)
His body’s too young to look like his
(ฮิส บอดอิ ทู ยัง ทู ลุค ไลค ฮิส)
My mama went off and left him
(ไม มามะ เว็นท ออฟฟ แอ็นด เล็ฟท ฮิม)
She wanted more from life than he could give
(ชี ว็อนท โม ฟร็อม ไลฟ แฑ็น ฮี คูด กิฝ)
I said somebody’s got to take care of him
(ไอ เซ็ด ซัมบอดี้ ก็อท ทู เทค แค อ็อฝ ฮิม)
So I quit school and that’s what I did
(โซ ไอ ควิท ซคูล แอ็นด แฑ็ท ฮว็อท ไอ ดิด)

You got a fast car
(ยู ก็อท ดา ฟัซท คา)
Is it fast enough so we can fly away?
(อีส ซิท ฟัซท อินัฟ โซ วี แค็น ฟไล อะเว)
We gotta make a decision
(วี กอททะ เมค เก ดิซีฉอัน)
Leave tonight or live and die this way
(ลีฝ ทุไนท ออ ไลฝ แอ็นด ได ที เว)

So remember when we were driving driving in your car
(โซ ริเมมเบอะ ฮเว็น วี เวอ ดรายวิง ดรายวิง อิน ยุร คา)
Speed so fast I felt like I was drunk
(ซพีด โซ ฟัซท ไอ เฟ็ลท ไลค ไก วอส ดรังค)
City lights lay out before us
(ซีทอิ ไลท เล เอาท บิโฟ อัซ)
And your arm felt nice wrapped ’round my shoulder
(แอ็นด ยุร อาม เฟ็ลท ไน๊ซ์ แร็พท เรานด ไม โฌลเดอะ)
And I had a feeling that I belonged
(แอ็นด ดาย แฮ็ด อะ ฟีลอิง แดท ไอ บิลอง)
I had a feeling I could be someone, be someone, be someone
(ไอ แฮ็ด อะ ฟีลอิง ไอ คูด บี ซัมวัน , บี ซัมวัน , บี ซัมวัน)

You got a fast car
(ยู ก็อท ดา ฟัซท คา)
We go cruising, entertain ourselves
(วี โก ครูชซิง , เอนเทอะเทน เอารเซลฝส)
You still ain’t got a job
(ยู ซทิล เอน ก็อท ดา โจบ)
And I work in a market as a checkout girl
(แอ็นด ดาย เวิค อิน อะ มาเค็ท แอ็ส ซา เชกเค้า เกิล)
I know things will get better
(ไอ โน ธิง วิล เก็ท เบทเทอะ)
You’ll find work and I’ll get promoted
(โยว ไฟนด เวิค แอ็นด อิล เก็ท พโระโมท)
We’ll move out of the shelter
(เว็ล มูฝ เอาท อ็อฝ เดอะ เฌลเทอะ)
Buy a bigger house and live in the suburbs
(ไบ อะ บี๊กเกอร์ เฮาซ แอ็นด ไลฝ อิน เดอะ ซับเอิบ)

So remember when we were driving driving in your car
(โซ ริเมมเบอะ ฮเว็น วี เวอ ดรายวิง ดรายวิง อิน ยุร คา)
Speed so fast I felt like I was drunk
(ซพีด โซ ฟัซท ไอ เฟ็ลท ไลค ไก วอส ดรังค)
City lights lay out before us
(ซีทอิ ไลท เล เอาท บิโฟ อัซ)
And your arm felt nice wrapped ’round my shoulder
(แอ็นด ยุร อาม เฟ็ลท ไน๊ซ์ แร็พท เรานด ไม โฌลเดอะ)
And I had a feeling that I belonged
(แอ็นด ดาย แฮ็ด อะ ฟีลอิง แดท ไอ บิลอง)
I had a feeling I could be someone, be someone, be someone
(ไอ แฮ็ด อะ ฟีลอิง ไอ คูด บี ซัมวัน , บี ซัมวัน , บี ซัมวัน)

You got a fast car
(ยู ก็อท ดา ฟัซท คา)
I got a job that pays all our bills
(ไอ ก็อท ดา โจบ แดท เพ ซอร์ เอ๊า บิล)
You stay out drinking late at the bar
(ยู ซเท เอาท ดริงคิง เลท แอ็ท เดอะ บา)
See more of your friends than you do of your kids
(ซี โม อ็อฝ ยุร ฟเร็นด แฑ็น ยู ดู อ็อฝ ยุร คิด)
I’d always hoped for better
(อาย ออลเว ฮ็อพ ฟอ เบทเทอะ)
Thought maybe together you and me find it
(ธอท เมบี ทุเกฑเออะ ยู แอ็นด มี ไฟนด ดิท)
I got no plans I ain’t going nowhere
(ไอ ก็อท โน แพล็น ซาย เอน โกอิ้ง โนแวร์)
So take your fast car and keep on driving
(โซ เทค ยุร ฟัซท คา แอ็นด คีพ ออน ดรายวิง)

So remember when we were driving driving in your car
(โซ ริเมมเบอะ ฮเว็น วี เวอ ดรายวิง ดรายวิง อิน ยุร คา)
Speed so fast I felt like I was drunk
(ซพีด โซ ฟัซท ไอ เฟ็ลท ไลค ไก วอส ดรังค)
City lights lay out before us
(ซีทอิ ไลท เล เอาท บิโฟ อัซ)
And your arm felt nice wrapped ’round my shoulder
(แอ็นด ยุร อาม เฟ็ลท ไน๊ซ์ แร็พท เรานด ไม โฌลเดอะ)
And I had a feeling that I belonged
(แอ็นด ดาย แฮ็ด อะ ฟีลอิง แดท ไอ บิลอง)
I had a feeling I could be someone, be someone, be someone
(ไอ แฮ็ด อะ ฟีลอิง ไอ คูด บี ซัมวัน , บี ซัมวัน , บี ซัมวัน)

You got a fast car
(ยู ก็อท ดา ฟัซท คา)
Is it fast enough so you can fly away?
(อีส ซิท ฟัซท อินัฟ โซ ยู แค็น ฟไล อะเว)
You gotta make a decision
(ยู กอททะ เมค เก ดิซีฉอัน)
Leave tonight or live and die this way
(ลีฝ ทุไนท ออ ไลฝ แอ็นด ได ที เว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fast Car คำอ่านไทย Tracy Chapman

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น