เนื้อเพลง Let’s Get It Started คำอ่านไทย Black Eyed Peas

Let’s get it started in here…
(เล็ท เก็ท ดิธ ซทาท อิน เฮียร)

And the bass keeps runnin’ runnin’, and runnin’ runnin’, and runnin’ runnin’, and runnin’ runnin’,
(แอ็นด เดอะ แบ็ซ คีพ รูนนิน รูนนิน , แอ็นด รูนนิน รูนนิน , แอ็นด รูนนิน รูนนิน , แอ็นด รูนนิน รูนนิน ,)
And runnin’ runnin’, and runnin’ runnin’, and runnin’ runnin’, and runnin’ runnin’, and…
(แอ็นด รูนนิน รูนนิน , แอ็นด รูนนิน รูนนิน , แอ็นด รูนนิน รูนนิน , แอ็นด รูนนิน รูนนิน , แอ็นด)

In this context, there’s no disrespect, so, when I bust my rhyme, you break your necks.
(อิน ที คอนเท็คซท , แฑ โน ดิซริซเพคท , โซ , ฮเว็น นาย บัซท ไม ไรม , ยู บเรค ยุร เน็ค)
We got five minutes for us to disconnect, from all intellect collect the rhythm effect.
(วี ก็อท ไฟฝ มินยูท ฟอ อัซ ทู ดิซค็อนเนคท , ฟร็อม ออล อีนเท็ลเล็คท ค็อลเลคท เดอะ ริธึ่ม เอ็ฟเฟคท)
So lose an inhibition, follow your intuition, free your inner soul and break away from tradition.
(โซ ลูส แอน อินฮิบีฌอัน , ฟอลโล ยุร อินทิวอีฌอัน , ฟรี ยุร อีนเนอะ โซล แอ็นด บเรค อะเว ฟร็อม ทระดีฌอัน)
Cause when we beat out, girl it’s pulling without.
(คอส ฮเว็น วี บีท เอาท , เกิล อิทซ พลูลิง วิเฑาท)
You wouldn’t believe how we wow shit out.
(ยู วูดดึ่น บิลีฝ เฮา วี เวา ชิท เอาท)
Burn it till it’s burned out.
(เบิน หนิด ทิล อิทซ เบิน เอาท)
Turn it till it’s turned out.
(เทิน หนิด ทิล อิทซ เทิน เอาท)
Act up from north, west, east, south.
(แอ็คท อัพ ฟร็อม นอธ , เว็ซท , อีซท , เซาธ)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Everybody [yeah], everybody [yeah], let’s get into it [yeah], get stupid [c’mon]
(เอวี่บอดี้ [ เย่ ] , เอวี่บอดี้ [ เย่ ] , เล็ท เก็ท อีนทุ อิท [ เย่ ] , เก็ท ซทยูทิด [ ซีมอน ])
Get it started [c’mon], get it started [yeah], get it started!
(เก็ท ดิธ ซทาท [ ซีมอน ] , เก็ท ดิธ ซทาท [ เย่ ] , เก็ท ดิธ ซทาท !)
Let’s get it started [ha], let’s get it started in here.
(เล็ท เก็ท ดิธ ซทาท [ ฮา ] , เล็ท เก็ท ดิธ ซทาท อิน เฮียร)
Let’s get it started [ha], let’s get it started in here.
(เล็ท เก็ท ดิธ ซทาท [ ฮา ] , เล็ท เก็ท ดิธ ซทาท อิน เฮียร)
Let’s get it started [ha], let’s get it started in here.
(เล็ท เก็ท ดิธ ซทาท [ ฮา ] , เล็ท เก็ท ดิธ ซทาท อิน เฮียร)
Let’s get it started [ha], let’s get it started in here.
(เล็ท เก็ท ดิธ ซทาท [ ฮา ] , เล็ท เก็ท ดิธ ซทาท อิน เฮียร)
Yeah.
(เย่)

Lose control, of body and soul.
(ลูส ค็อนทโรล , อ็อฝ บอดอิ แอ็นด โซล)
Don’t move too fast, people, just take it slow.
(ด้อนท์ มูฝ ทู ฟัซท , พี๊เพิ่ล , จัซท เทค อิท ซโล)
Don’t get ahead, just jump into it.
(ด้อนท์ เก็ท อะเฮด , จัซท จัมพ อีนทุ อิท)
You all hear about it, the Peas’ll do it.
(ยู ออล เฮีย อะเบาท ดิธ , เดอะ พลีซิล ดู อิท)
Get started, get stupid.
(เก็ท ซทาท , เก็ท ซทยูทิด)
You’ll want me body people will walk you through it.
(โยว ว็อนท มี บอดอิ พี๊เพิ่ล วิล วอค ยู ธรู อิท)
Step by step, like an infant new kid.
(ซเท็พ ไบ ซเท็พ , ไลค แอน อีนแฟ็นท นยู คิด)
Inch by inch with the new solution.
(อินช ไบ อินช วิฑ เดอะ นยู โซลยูฌัน)
Transmit hits, with no delusion.
(ทแร็นซมีท ฮิท , วิฑ โน ดิลยูฉัน)
The feeling’s irresistible and that’s how we movin’.
(เดอะ ฟีลอิง อินรีซิซทีเบิล แอ็นด แฑ็ท เฮา วี มูฝวิน)
[Yo]
([ โย ])

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Everybody [yeah], everybody [yeah], let’s get into it [yeah], get stupid [c’mon]
(เอวี่บอดี้ [ เย่ ] , เอวี่บอดี้ [ เย่ ] , เล็ท เก็ท อีนทุ อิท [ เย่ ] , เก็ท ซทยูทิด [ ซีมอน ])
Get it started [c’mon], get it started [yeah], get it started!
(เก็ท ดิธ ซทาท [ ซีมอน ] , เก็ท ดิธ ซทาท [ เย่ ] , เก็ท ดิธ ซทาท !)
Let’s get it started [ha], let’s get it started in here.
(เล็ท เก็ท ดิธ ซทาท [ ฮา ] , เล็ท เก็ท ดิธ ซทาท อิน เฮียร)
Let’s get it started [ha], let’s get it started in here.
(เล็ท เก็ท ดิธ ซทาท [ ฮา ] , เล็ท เก็ท ดิธ ซทาท อิน เฮียร)
Let’s get it started [ha], let’s get it started in here.
(เล็ท เก็ท ดิธ ซทาท [ ฮา ] , เล็ท เก็ท ดิธ ซทาท อิน เฮียร)
Let’s get it started [ha], let’s get it started in here.
(เล็ท เก็ท ดิธ ซทาท [ ฮา ] , เล็ท เก็ท ดิธ ซทาท อิน เฮียร)
Yeah.
(เย่)

The bass keeps runnin’ runnin’, and runnin’ runnin’, and runnin’ runnin’, and running runnin’ and…
(เดอะ แบ็ซ คีพ รูนนิน รูนนิน , แอ็นด รูนนิน รูนนิน , แอ็นด รูนนิน รูนนิน , แอ็นด รันนิง รูนนิน แอ็นด)

C’mon y’all, let’s get woohoo!
(ซีมอน ยอล , เล็ท เก็ท ฮูฮู !)
Let’s get woohoo! [in here]
(เล็ท เก็ท ฮูฮู ! [ อิน เฮียร ])
Let’s get woohoo!
(เล็ท เก็ท ฮูฮู !)
Let’s get woohoo! [in here]
(เล็ท เก็ท ฮูฮู ! [ อิน เฮียร ])
Let’s get woohoo!
(เล็ท เก็ท ฮูฮู !)
Let’s get woohoo! [in here] Ow, ow, ow!
(เล็ท เก็ท ฮูฮู ! [ อิน เฮียร ] เอ้า , เอ้า , เอ้า !)
Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya…
(ยา , ยา , ยา , ยา , ยา , ยา , ยา , ยา , ยา , ยา , ยา , ยา , ยา , ยา , ยา , ยา)

Let’s get ill, that’s the deal.
(เล็ท เก็ท อิล , แฑ็ท เดอะ ดีล)
At the gate, we’ll bring the bud top drill.
(แอ็ท เดอะ เกท , เว็ล บริง เดอะ บัด ท็อพ ดริล)
[Just] lose your mind this is the time,
([ จัซท ] ลูส ยุร ไมนด ที ซิส เดอะ ไทม ,)
Ya’ll can’t stand still, Just and bang your spine.
(ยอล แค็นท ซแท็นด ซทิล , จัซท แอ็นด แบ็ง ยุร ซไพน)
[Just] bob your head like me APL de, up inside your club or in your Bentley.
([ จัซท ] บ็อบ ยุร เฮ็ด ไลค มี เอพีแอล ดี , อัพ อีนไซด ยุร คลับ ออ อิน ยุร เบนลี่)
Get messy, loud and sick.
(เก็ท เมซซิ , เลาด แอ็นด ซิค)
You all mount past slow mo in another head trip.
(ยู ออล เมานท พาซท ซโล โม อิน แอะนัธเออะ เฮ็ด ทริพ)
[So] come down now do, not correct it, let’s get ignant let’s get hectic.
([ โซ ] คัม เดาน เนา ดู , น็อท เคาะเรคท ดิธ , เล็ท เก็ท อิกแนท เล็ท เก็ท เฮคทิค)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Everybody [yeah], everybody [yeah], let’s get into it [yeah], get stupid [c’mon]
(เอวี่บอดี้ [ เย่ ] , เอวี่บอดี้ [ เย่ ] , เล็ท เก็ท อีนทุ อิท [ เย่ ] , เก็ท ซทยูทิด [ ซีมอน ])
Get it started [c’mon], get it started, get it started!
(เก็ท ดิธ ซทาท [ ซีมอน ] , เก็ท ดิธ ซทาท , เก็ท ดิธ ซทาท !)
Let’s get it started [ha], let’s get it started in here.
(เล็ท เก็ท ดิธ ซทาท [ ฮา ] , เล็ท เก็ท ดิธ ซทาท อิน เฮียร)
Let’s get it started [ha], let’s get it started in here.
(เล็ท เก็ท ดิธ ซทาท [ ฮา ] , เล็ท เก็ท ดิธ ซทาท อิน เฮียร)
Let’s get it started [ha], let’s get it started in here.
(เล็ท เก็ท ดิธ ซทาท [ ฮา ] , เล็ท เก็ท ดิธ ซทาท อิน เฮียร)
Let’s get it started [ha], let’s get it started
(เล็ท เก็ท ดิธ ซทาท [ ฮา ] , เล็ท เก็ท ดิธ ซทาท)
[whoa, whoa, whoa] in here.
([ โว้ว , โว้ว , โว้ว ] อิน เฮียร)
Yeah.
(เย่)

Let’s get woohoo!
(เล็ท เก็ท ฮูฮู !)
Let’s get woohoo! [in here]
(เล็ท เก็ท ฮูฮู ! [ อิน เฮียร ])
Let’s get woohoo!
(เล็ท เก็ท ฮูฮู !)
Let’s get woohoo! [in here]
(เล็ท เก็ท ฮูฮู ! [ อิน เฮียร ])
Let’s get woohoo!
(เล็ท เก็ท ฮูฮู !)
Let’s get woohoo! [in here] Ow, ow, ow!
(เล็ท เก็ท ฮูฮู ! [ อิน เฮียร ] เอ้า , เอ้า , เอ้า !)
Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya…
(ยา , ยา , ยา , ยา , ยา , ยา , ยา , ยา , ยา , ยา , ยา , ยา , ยา , ยา , ยา , ยา)

Runnin’ runnin’, and runnin’ runnin’, and runnin’ runnin’, and runnin’ runnin’
(รูนนิน รูนนิน , แอ็นด รูนนิน รูนนิน , แอ็นด รูนนิน รูนนิน , แอ็นด รูนนิน รูนนิน)
[Fade]
([ เฝด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Let’s Get It Started คำอ่านไทย Black Eyed Peas

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น