เนื้อเพลง Your Guardian Angel คำอ่านไทย The Red Jumpsuit Apparatus

When I see your smile
(ฮเว็น นาย ซี ยุร ซไมล)
Tears run down my face I can’t replace
(เทีย รัน เดาน ไม เฟซ ไอ แค็นท ริพเลซ)
And now that I’m strong I have figured out
(แอ็นด เนา แดท แอม ซทร็อง ไอ แฮ็ฝ ฟีกยุร เอาท)
How this world turns cold and it breaks through my soul
(เฮา ที เวิลด เทิน โคลด แอ็นด ดิท บเรค ธรู ไม โซล)
And I know I’ll find deep inside me I can be the one
(แอ็นด ดาย โน อิล ไฟนด ดีพ อีนไซด มี ไอ แค็น บี ดิ วัน)

I will never let you fall [let you fall]
(ไอ วิล เนฝเออะ เล็ท ยู ฟอล [ เล็ท ยู ฟอล ])
I’ll stand up with you forever
(อิล ซแท็นด อัพ วิฑ ยู เฟาะเรฝเออะ)
I’ll be there for you through it all [through it all]
(อิล บี แฑ ฟอ ยู ธรู อิท ดอร์ [ ธรู อิท ดอร์ ])
Even if saving you sends me to heaven
(อีเฝ็น อิฟ เซฝอิง ยู เซ็นด มี ทู เฮฝเอ็น)

It’s okay. It’s okay. It’s okay.
(อิทซ โอเค อิทซ โอเค อิทซ โอเค)
Seasons are changing
(ซี๊ซั่น แซร์ เช้งจิ้นส)
And waves are crashing
(แอ็นด เวฝ แซร์ แคร๊ชชิง)
And stars are falling all for us
(แอ็นด ซทา แซร์ ฟ๊อลิง ออล ฟอ อัซ)
Days grow longer and nights grow shorter
(เด กโร ลองเงอ แอ็นด ไนท กโร ชอเดอ)
I can show you I’ll be the one
(ไอ แค็น โฌ ยู อิล บี ดิ วัน)

I will never let you fall [let you fall]
(ไอ วิล เนฝเออะ เล็ท ยู ฟอล [ เล็ท ยู ฟอล ])
I’ll stand up with you forever
(อิล ซแท็นด อัพ วิฑ ยู เฟาะเรฝเออะ)
I’ll be there for you through it all [through it all]
(อิล บี แฑ ฟอ ยู ธรู อิท ดอร์ [ ธรู อิท ดอร์ ])
Even if saving you sends me to heaven
(อีเฝ็น อิฟ เซฝอิง ยู เซ็นด มี ทู เฮฝเอ็น)

‘Cause you’re my, you’re my, my, my true love, my whole heart
(คอส ยัวร์ ไม , ยัวร์ ไม , ไม , ไม ทรู ลัฝ , ไม โฮล ฮาท)
Please don’t throw that away
(พลีส ด้อนท์ ธโร แดท อะเว)
‘Cause I’m here for you
(คอส แอม เฮียร ฟอ ยู)
Please don’t walk away and
(พลีส ด้อนท์ วอค อะเว แอ็นด)
Please tell me you’ll stay, whoa, stay, whoa
(พลีส เท็ล มี โยว ซเท , โว้ว , ซเท , โว้ว)

Use me as you will
(ยูซ มี แอ็ส ยู วิล)
Pull my strings just for a thrill
(พุล ไม ซทริง จัซท ฟอ รา ธริล)
And I know I’ll be okay
(แอ็นด ดาย โน อิล บี โอเค)
Though my skies are turning gray
(โธ ไม สกาย แซร์ เทินนิง กเร)

I will never let you fall
(ไอ วิล เนฝเออะ เล็ท ยู ฟอล)
I’ll stand up with you forever
(อิล ซแท็นด อัพ วิฑ ยู เฟาะเรฝเออะ)
I’ll be there for you through it all
(อิล บี แฑ ฟอ ยู ธรู อิท ดอร์)
Even if saving you sends me to heaven
(อีเฝ็น อิฟ เซฝอิง ยู เซ็นด มี ทู เฮฝเอ็น)
[to fade]
([ ทู เฝด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Your Guardian Angel คำอ่านไทย The Red Jumpsuit Apparatus

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น