เนื้อเพลง One Last Song คำอ่านไทย a1

Take my hand, touch my face
(เทค ไม แฮ็นด , ทั๊ช ไม เฟซ)
Let me feel your embrace
(เล็ท มี ฟีล ยุร เอ็มบเรซ)
Let me see in your eyes
(เล็ท มี ซี อิน ยุร ไอ)
That you won’t say goodbye
(แดท ยู ว็อนท เซ กู๊ดบาย)
Just tell me how you feel
(จัซท เท็ล มี เฮา ยู ฟีล)
I don’t know what you’re thinking anymore
(ไอ ด้อนท์ โน ฮว็อท ยัวร์ ติ้งกิง แอนนี่มอ)

And if you need me, you’d kiss me
(แอ็นด อิฟ ยู เน มี , ยู คิซ มี)
Then tell me how you feel
(เฑ็น เท็ล มี เฮา ยู ฟีล)
And if you want me, you’d show me
(แอ็นด อิฟ ยู ว็อนท มี , ยู โฌ มี)
That your love is for real
(แดท ยุร ลัฝ อีส ฟอ ริแอ็ล)
And if you love me
(แอ็นด อิฟ ยู ลัฝ มี)
You’d hold me in your arms where I belong
(ยู โฮลด มี อิน ยุร อาม ฮแว ไอ บิลอง)
So while I’m feeling strong
(โซ ฮไวล แอม ฟีลอิง ซทร็อง)
I sing you one last song
(ไอ ซิง ยู วัน ลาซท ซ็อง)

Let me ask time has passed
(เล็ท มี อาซค ไทม แฮ็ส พาซ)
Do you feel this could last
(ดู ยู ฟีล ที คูด ลาซท)
If you don’t, why then stay
(อิฟ ยู ด้อนท์ , ฮไว เฑ็น ซเท)
Take your wings, fly away
(เทค ยุร วิง , ฟไล อะเว)
I love you way too much
(ไอ ลัฝ ยู เว ทู มัช)
To wanna be the one who brings you down
(ทู วอนนา บี ดิ วัน ฮู บริง ยู เดาน)

And if you need me, you’d kiss me
(แอ็นด อิฟ ยู เน มี , ยู คิซ มี)
Then tell me how you feel
(เฑ็น เท็ล มี เฮา ยู ฟีล)
And if you want me, you’d show me
(แอ็นด อิฟ ยู ว็อนท มี , ยู โฌ มี)
That your love is for real
(แดท ยุร ลัฝ อีส ฟอ ริแอ็ล)
And if you love me
(แอ็นด อิฟ ยู ลัฝ มี)
You’d hold me in your arms where I belong
(ยู โฮลด มี อิน ยุร อาม ฮแว ไอ บิลอง)
So while I’m feeling strong
(โซ ฮไวล แอม ฟีลอิง ซทร็อง)
I sing you one last song
(ไอ ซิง ยู วัน ลาซท ซ็อง)

One last song I sing for you
(วัน ลาซท ซ็อง ไอ ซิง ฟอ ยู)
Like I always did
(ไลค ไก ออลเว ดิด)
This time it’s for real
(ที ไทม อิทซ ฟอ ริแอ็ล)
I never come to you like this
(ไอ เนฝเออะ คัม ทู ยู ไลค ที)
Expecting you to turn my kiss
(เอ๊กแพดติ้ง ยู ทู เทิน ไม คิซ)
Oh no no no no no
(โอ โน โน โน โน โน)

And if you need me, you’d kiss me
(แอ็นด อิฟ ยู เน มี , ยู คิซ มี)
Then tell me how you feel
(เฑ็น เท็ล มี เฮา ยู ฟีล)
And if you want me, you’d show me
(แอ็นด อิฟ ยู ว็อนท มี , ยู โฌ มี)
That your love is for real
(แดท ยุร ลัฝ อีส ฟอ ริแอ็ล)
And if you love me
(แอ็นด อิฟ ยู ลัฝ มี)
You’d hold me in your arms where I belong
(ยู โฮลด มี อิน ยุร อาม ฮแว ไอ บิลอง)
So while I’m feeling strong
(โซ ฮไวล แอม ฟีลอิง ซทร็อง)
I sing you one last song
(ไอ ซิง ยู วัน ลาซท ซ็อง)
Oh yeah
(โอ เย่)
I sing you one last song
(ไอ ซิง ยู วัน ลาซท ซ็อง)
I sing you one last song
(ไอ ซิง ยู วัน ลาซท ซ็อง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง One Last Song คำอ่านไทย a1

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น