เนื้อเพลง No Such Thing คำอ่านไทย John Mayer

“Welcome to the real world“, she said to me
(“ เวลคัม ทู เดอะ ริแอ็ล เวิลด “ , ชี เซ็ด ทู มี)
Condescendingly
(คอนดิเซนดิงลิ)
Take a seat
(เทค เก ซีท)
Take your life
(เทค ยุร ไลฟ)
Plot it out in black and white
(พล็อท ดิธ เอาท อิน บแล็ค แอ็นด ฮไวท)
Well I never lived the dreams of the prom kings
(เว็ล ไอ เนฝเออะ ไลฝ เดอะ ดรีม อ็อฝ เดอะ พร็อม คิง)
And the drama queens
(แอ็นด เดอะ ดรามะ ควีน)
I’d like to think the best of me
(อาย ไลค ทู ธิงค เดอะ เบ็ซท อ็อฝ มี)
Is still hiding
(อีส ซทิล ไฮดอิง)
Up my sleeve
(อัพ ไม ซลีฝ)

They love to tell you
(เฑ ลัฝ ทู เท็ล ยู)
Stay inside the lines
(ซเท อีนไซด เดอะ ไลน)
But something’s better
(บัท ซัมติง เบทเทอะ)
On the other side
(ออน ดิ อัฑเออะ ไซด)

I wanna run through the halls of my high school
(ไอ วอนนา รัน ธรู เดอะ ฮอล อ็อฝ ไม ไฮ ซคูล)
I wanna scream at the
(ไอ วอนนา ซครีม แอ็ท เดอะ)
Top of my lungs
(ท็อพ อ็อฝ ไม ลัง)
I just found out there’s no such thing as the real world
(ไอ จัซท เฟานด เอาท แฑ โน ซัช ธิง แอ็ส เดอะ ริแอ็ล เวิลด)
Just a lie you’ve got to rise above
(จัซท ดา ไล ยู๊ฟ ก็อท ทู ไรส อะบัฝ)

So the good boys and girls take the so called right track
(โซ เดอะ กุด บอย แซน เกิล เทค เดอะ โซ คอล ไรท ทแรค)
Faded white hats
(แฟ็ด ฮไวท แฮ็ท)
Grabbing credits
(กแร็บบิง คเรดอิท)
Maybe transfers
(เมบี ทแรนสเฟอะ)
They read all the books but they can’t find the answers
(เฑ เร็ด ออล เดอะ บุค บัท เฑ แค็นท ไฟนด ดิ อานเซอะ)
And all of our parents
(แอ็นด ออล อ็อฝ เอ๊า แพเร็นท)
They’re getting older
(เดรว เกดดดิ้ง โอลเดอะ)
I wonder if they’ve wished for anything better
(ไอ วันเดอะ อิฟ เดวฟ วิฌ ฟอ เอนอิธิง เบทเทอะ)
While in their memories
(ฮไวล อิน แฑ เมรโมรี)
Tiny tragedies
(ไทนิ ทาจีดีสฺ)

They love to tell you
(เฑ ลัฝ ทู เท็ล ยู)
Stay inside the lines
(ซเท อีนไซด เดอะ ไลน)
But something’s better
(บัท ซัมติง เบทเทอะ)
On the other side
(ออน ดิ อัฑเออะ ไซด)

I wanna run through the halls of my high school
(ไอ วอนนา รัน ธรู เดอะ ฮอล อ็อฝ ไม ไฮ ซคูล)
I wanna scream at the
(ไอ วอนนา ซครีม แอ็ท เดอะ)
Top of my lungs
(ท็อพ อ็อฝ ไม ลัง)
I just found out there’s no such thing as the real world
(ไอ จัซท เฟานด เอาท แฑ โน ซัช ธิง แอ็ส เดอะ ริแอ็ล เวิลด)
Just a lie you got to rise above
(จัซท ดา ไล ยู ก็อท ทู ไรส อะบัฝ)

I am invincible
(ไอ แอ็ม อินฝิ๊นซิเบิ้ล)
As long as I’m alive
(แอ็ส ล็อง แอ็ส แอม อะไลฝ)

I wanna run through the halls of my high school
(ไอ วอนนา รัน ธรู เดอะ ฮอล อ็อฝ ไม ไฮ ซคูล)
I wanna scream at the
(ไอ วอนนา ซครีม แอ็ท เดอะ)
Top of my lungs
(ท็อพ อ็อฝ ไม ลัง)
I just found out there’s no such thing as the real world
(ไอ จัซท เฟานด เอาท แฑ โน ซัช ธิง แอ็ส เดอะ ริแอ็ล เวิลด)
Just a lie you’ve got to rise above
(จัซท ดา ไล ยู๊ฟ ก็อท ทู ไรส อะบัฝ)

I just can’t wait til my 10 year reunion
(ไอ จัซท แค็นท เวท ทิล ไม 10 เยีย ริยูนยัน)
I’m gonna bust down the double doors
(แอม กอนนะ บัซท เดาน เดอะ ดั๊บเบิ้ล โด)
And when I stand on these tables before you
(แอ็นด ฮเว็น นาย ซแท็นด ออน ฑิส เท๊เบิ้ล บิโฟ ยู)
You will know what all this time was for
(ยู วิล โน ฮว็อท ดอร์ ที ไทม วอส ฟอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง No Such Thing คำอ่านไทย John Mayer

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น