เนื้อเพลง Trouble คำอ่านไทย Coldplay

Oh, no, I see
(โอ , โน , ไอ ซี)
A spider web, it’s tangled up with me,
(อะ ซไพเดอะ เว็บ , อิทซ เทงเกิล อัพ วิฑ มี ,)
And I lost my head,
(แอ็นด ดาย ล็อซท ไม เฮ็ด ,)
The thought of all the stupid things I’d said,
(เดอะ ธอท อ็อฝ ออล เดอะ ซทยูทิด ธิง อาย เซ็ด ,)

Oh, no, what’s this?
(โอ , โน , ฮว็อท ที)
A spider web, and I’m caught in the middle,
(อะ ซไพเดอะ เว็บ , แอ็นด แอม คอท อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล ,)
So I turned to run,
(โซ ไอ เทิน ทู รัน ,)
The thought of all the stupid things I’ve done,
(เดอะ ธอท อ็อฝ ออล เดอะ ซทยูทิด ธิง อิฝ ดัน ,)

And I never meant to cause you trouble,
(แอ็นด ดาย เนฝเออะ เม็นท ทู คอส ยู ทรั๊บเบิ้ล ,)
And I never meant to do you wrong,
(แอ็นด ดาย เนฝเออะ เม็นท ทู ดู ยู ร็อง ,)
And I, well, if I ever caused you trouble,
(แอ็นด ดาย , เว็ล , อิฟ ฟาย เอฝเออะ แคสซฺ ยู ทรั๊บเบิ้ล ,)
Oh no, I never meant to do you harm.
(โอ โน , ไอ เนฝเออะ เม็นท ทู ดู ยู ฮาม)

Oh, no, I see
(โอ , โน , ไอ ซี)
A spider web, and it’s me in the middle,
(อะ ซไพเดอะ เว็บ , แอ็นด อิทซ มี อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล ,)
So I twist and turn,
(โซ ไอ ทวิซท แอ็นด เทิน ,)
Here am I in my little bubble,
(เฮียร แอ็ม ไอ อิน ไม ลิ๊ทเทิ่ล บั๊บเบิ้ล ,)
Singing out…
(ซิงกิง เอาท)

I never meant to cause you trouble,
(ไอ เนฝเออะ เม็นท ทู คอส ยู ทรั๊บเบิ้ล ,)
And I never meant to do you wrong,
(แอ็นด ดาย เนฝเออะ เม็นท ทู ดู ยู ร็อง ,)
And I, well, if I ever caused you trouble,
(แอ็นด ดาย , เว็ล , อิฟ ฟาย เอฝเออะ แคสซฺ ยู ทรั๊บเบิ้ล ,)
Oh, no, I never meant to do you harm.
(โอ , โน , ไอ เนฝเออะ เม็นท ทู ดู ยู ฮาม)

They spun a web for me,
(เฑ ซพัน อะ เว็บ ฟอ มี ,)
They spun a web for me,
(เฑ ซพัน อะ เว็บ ฟอ มี ,)
They spun a web for me.
(เฑ ซพัน อะ เว็บ ฟอ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Trouble คำอ่านไทย Coldplay

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น