เนื้อเพลง American Life คำอ่านไทย Madonna

Do I have to change my name?
(ดู ไอ แฮ็ฝ ทู เชนจ ไม เนม)
Will it get me far?
(วิล อิท เก็ท มี ฟา)
Should I lose some weight?
(ฌูด ดาย ลูส ซัม เวท)
Am I gonna be a star?
(แอ็ม ไอ กอนนะ บี อะ ซทา)

I tried to be a boy,
(ไอ ทไร ทู บี อะ บอย ,)
I tried to be a girl
(ไอ ทไร ทู บี อะ เกิล)
I tried to be a mess,
(ไอ ทไร ทู บี อะ เมซ ,)
I tried to be the best
(ไอ ทไร ทู บี เดอะ เบ็ซท)
I guess I did it wrong,
(ไอ เก็ซ ซาย ดิด ดิท ร็อง ,)
That’s why I wrote this song
(แฑ็ท ฮไว ไอ โรท ที ซ็อง)

This type of modern life – Is it for me?
(ที ไทพ อ็อฝ มอดเอิน ไลฟ อีส ซิท ฟอ มี)
This type of modern life – Is it for free?
(ที ไทพ อ็อฝ มอดเอิน ไลฟ อีส ซิท ฟอ ฟรี)
So, I went into a bar looking for sympathy
(โซ , ไอ เว็นท อีนทุ อะ บา ลุคอิง ฟอ ซีมพะธิ)
A little company – I tried to find a friend
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล คัมพะนิ ไอ ทไร ทู ไฟนด อะ ฟเร็นด)
It’s more easily said it’s always been the same
(อิทซ โม อีสอิลิ เซ็ด อิทซ ออลเว บีน เดอะ เซม)
This type of modern life -Is not for me?
(ที ไทพ อ็อฝ มอดเอิน ไลฟ อีส น็อท ฟอ มี)
This type of modern life -Is not for free?
(ที ไทพ อ็อฝ มอดเอิน ไลฟ อีส น็อท ฟอ ฟรี)

American life
(อะเมริแค็น ไลฟ)
I live the american dream
(ไอ ไลฝ ดิ อะเมริแค็น ดรีม)
You are the best thing I’ve seen,
(ยู อาร์ เดอะ เบ็ซท ธิง อิฝ ซีน ,)
You are not just a dream
(ยู อาร์ น็อท จัซท ดา ดรีม)

I tried to stay ahead,
(ไอ ทไร ทู ซเท อะเฮด ,)
I tried to stay on top
(ไอ ทไร ทู ซเท ออน ท็อพ)
I tried to play the part,
(ไอ ทไร ทู พเล เดอะ พาท ,)
But somehow I forgot
(บัท ซัมฮาว ไอ เฟาะกอท)
Just what I did it for
(จัซท ฮว็อท ไอ ดิด ดิท ฟอ)
And why I wanted more
(แอ็นด ฮไว ไอ ว็อนท โม)
This type of modern life – Is it for me?
(ที ไทพ อ็อฝ มอดเอิน ไลฟ อีส ซิท ฟอ มี)
This type of modern life – Is it for free?
(ที ไทพ อ็อฝ มอดเอิน ไลฟ อีส ซิท ฟอ ฟรี)

Do I have to change my name?
(ดู ไอ แฮ็ฝ ทู เชนจ ไม เนม)
Will it get me far?
(วิล อิท เก็ท มี ฟา)
Should I lose some weight?
(ฌูด ดาย ลูส ซัม เวท)
Am I gonna be a star?
(แอ็ม ไอ กอนนะ บี อะ ซทา)

American life
(อะเมริแค็น ไลฟ)
I live the american dream
(ไอ ไลฝ ดิ อะเมริแค็น ดรีม)
You are the best thing I’ve seen,
(ยู อาร์ เดอะ เบ็ซท ธิง อิฝ ซีน ,)
You are not just a dream
(ยู อาร์ น็อท จัซท ดา ดรีม)

I tried to be a boy,
(ไอ ทไร ทู บี อะ บอย ,)
I tried to be a girl
(ไอ ทไร ทู บี อะ เกิล)
I tried to be a mess,
(ไอ ทไร ทู บี อะ เมซ ,)
I tried to be the best
(ไอ ทไร ทู บี เดอะ เบ็ซท)
I tried to find a friend,
(ไอ ทไร ทู ไฟนด อะ ฟเร็นด ,)
I tried to stay ahead
(ไอ ทไร ทู ซเท อะเฮด)
I tried to stay on top…
(ไอ ทไร ทู ซเท ออน ท็อพ)

Fuck it…
(ฟัค อิท)
Do I have to change my name?
(ดู ไอ แฮ็ฝ ทู เชนจ ไม เนม)
Will it get me far?
(วิล อิท เก็ท มี ฟา)
Should I lose some weight?
(ฌูด ดาย ลูส ซัม เวท)
Am I gonna be a star?
(แอ็ม ไอ กอนนะ บี อะ ซทา)

I’m drinking a Soy latte
(แอม ดริงคิง อะ ซอย ลาตดีสฺ)
I get a double shot
(ไอ เก็ท ดา ดั๊บเบิ้ล ฌ็อท)
It goes right through my body
(อิท โกซ ไรท ธรู ไม บอดอิ)
And you know
(แอ็นด ยู โน)
I’m satisfied,
(แอม แซทอิซไฟด ,)
I drive my mini cooper
(ไอ ดไรฝ ไม มีนิ คูพเออะ)
And I’m feeling super-dooper
(แอ็นด แอม ฟีลอิง ซยูเพอะ ดูปเพอ)
Yo they tell I’m a trooper
(โย เฑ เท็ล แอม มา ทรูพเออะ)
And you know I’m satisfied
(แอ็นด ยู โน แอม แซทอิซไฟด)
I do yoga and pilates
(ไอ ดู โยกะ แอ็นด โพโรเดซ)
And the room is full of hotties
(แอ็นด เดอะ รุม อีส ฟูล อ็อฝ ฮอทดี)
So I’m checking out the bodies
(โซ แอม เช็คติ้ง เอาท เดอะ บอดีสฺ)
And you know I’m satisfied
(แอ็นด ยู โน แอม แซทอิซไฟด)
I’m digging on the isotopes
(แอม ดีกกิง ออน ดิ ไอโซะโทพ)
This metaphysic’s shit is dope
(ที เมทะฟิสอิคซ ชิท อีส โดพ)
And if all this can give me hope
(แอ็นด อิฟ ออล ที แค็น กิฝ มี โฮพ)
You know I’m satisfied
(ยู โน แอม แซทอิซไฟด)
I got a lawyer and a manager
(ไอ ก็อท ดา ลอเยอะ แอ็นด อะ แมนอิเจอะ)
An agent and a chef
(แอน เอเจ็นท แอ็นด อะ เฌ็ฟ)
Three nannies, an assistant
(ธรี แนนนีสฺ , แอน แอ็ซซีซแท็นท)
And a driver and a jet
(แอ็นด อะ ดไรฝเออะ แอ็นด อะ เจ๊ต)
A trainer and a butler
(อะ ทเรนเออะ แอ็นด อะ บัทเลอะ)
And a bodyguard or five
(แอ็นด อะ บอดี้การ์ด ออ ไฟฝ)
A gardener and a stylist
(อะ การ์ดเนอร์ แอ็นด อะ ซไทลอิซท)
Do you think I’m satisfied?
(ดู ยู ธิงค แอม แซทอิซไฟด)
I’d like to express my extreme point of view
(อาย ไลค ทู เอ็คซพเรซ ไม เอ็คซทรีม พอยนท อ็อฝ ฝยู)
I’m not Christian and I’m not a Jew
(แอม น็อท ครีซแช็น แอ็นด แอม น็อท ดา จู)
I’m just living out the American dream
(แอม จัซท ลีฝอิง เอาท ดิ อะเมริแค็น ดรีม)
And I just realized that nothing Is what it seems
(แอ็นด ดาย จัซท รีแอะไลส แดท นัธอิง อีส ฮว็อท ดิธ ซีม)

Do I have to change my name
(ดู ไอ แฮ็ฝ ทู เชนจ ไม เนม)
Am I gonna be a star
(แอ็ม ไอ กอนนะ บี อะ ซทา)
Do I have to change my name
(ดู ไอ แฮ็ฝ ทู เชนจ ไม เนม)
Am I gonna be a star?
(แอ็ม ไอ กอนนะ บี อะ ซทา)
Do I have to change my name
(ดู ไอ แฮ็ฝ ทู เชนจ ไม เนม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง American Life คำอ่านไทย Madonna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น