เนื้อเพลง Raise Your Glass (Radio Edit) คำอ่านไทย P!nk

Right right, turn off the lights,
(ไรท ไรท , เทิน ออฟฟ เดอะ ไลท ,)
We’re gonna lose our minds tonight,
(เวีย กอนนะ ลูส เอ๊า ไมนด ทุไนท ,)
What’s the deal, yo?
(ฮว็อท เดอะ ดีล , โย)

I love when it’s all too much,
(ไอ ลัฝ ฮเว็น อิทซ ซอร์ ทู มัช ,)
5am turn the radio up
(ไฟท์เอเอม เทิน เดอะ เรดิโอ อัพ)
Where’s the rock and roll?
(ฮแว เดอะ ร็อค แอ็นด โรล)

Party Crasher,
(พาทิ แคลสเชอร์ ,)
Penny Snatcher,
(เพนนี สแนซเชอ ,)
Call me up if you want gangsta
(คอล มี อัพ อิฟ ยู ว็อนท แก๊งซดา)
Don’t be fancy, just get dancey
(ด้อนท์ บี แฟนซิ , จัซท เก็ท แดนซี)
Why so serious?
(ฮไว โซ ซีเรียซ)

So raise your glass if you are wrong,
(โซ เรส ยุร กลัซ อิฟ ยู อาร์ ร็อง ,)
In all the right ways,
(อิน ออล เดอะ ไรท เว ,)
All my underdogs,
(ออล ไม อันเดอะด็อก ,)
We will never be never be anything but loud
(วี วิล เนฝเออะ บี เนฝเออะ บี เอนอิธิง บัท เลาด)
And nitty gritty dirty little freaks
(แอ็นด นิดดี กรีททิ เดอทิ ลิ๊ทเทิ่ล ฟรีค)
Won’t you come on and come on and raise your glass,
(ว็อนท ยู คัมมอน แอ็นด คัมมอน แอ็นด เรส ยุร กลัซ ,)
Just come on and come on and raise your glass
(จัซท คัมมอน แอ็นด คัมมอน แอ็นด เรส ยุร กลัซ)

Slam slam, oh hot damn
(ซแล็ม ซแล็ม , โอ ฮ็อท แด็ม)
What part of party don’t you understand,
(ฮว็อท พาท อ็อฝ พาทิ ด้อนท์ ยู อันเดิซแทนด ,)
Wish you’d just freak out [freak out already]
(วิฌ ยู จัซท ฟรีค เอาท [ ฟรีค เอาท ออลเรดอิ ])
Can’t stop, coming in hot,
(แค็นท ซท็อพ , คัมอิง อิน ฮ็อท ,)
I should be locked up right on the spot
(ไอ ฌูด บี ล็อค อัพ ไรท ออน เดอะ สพอท)
It’s so on right now [so fuckin on right now]
(อิทซ โซ ออน ไรท เนา [ โซ ฟัคกิน ออน ไรท เนา ])

Party Crasher,
(พาทิ แคลสเชอร์ ,)
Penny Snatcher,
(เพนนี สแนซเชอ ,)
Call me up if you want gangsta
(คอล มี อัพ อิฟ ยู ว็อนท แก๊งซดา)
Don’t be fancy, just get dancey
(ด้อนท์ บี แฟนซิ , จัซท เก็ท แดนซี)

Why so serious?
(ฮไว โซ ซีเรียซ)

So raise your glass if you are wrong,
(โซ เรส ยุร กลัซ อิฟ ยู อาร์ ร็อง ,)
In all the right ways,
(อิน ออล เดอะ ไรท เว ,)
All my underdogs,
(ออล ไม อันเดอะด็อก ,)
We will never be never be anything but loud
(วี วิล เนฝเออะ บี เนฝเออะ บี เอนอิธิง บัท เลาด)
And nitty gritty dirty little freaks
(แอ็นด นิดดี กรีททิ เดอทิ ลิ๊ทเทิ่ล ฟรีค)
Won’t you come on and come on and raise your glass,
(ว็อนท ยู คัมมอน แอ็นด คัมมอน แอ็นด เรส ยุร กลัซ ,)
Just come on and come on and raise your glass
(จัซท คัมมอน แอ็นด คัมมอน แอ็นด เรส ยุร กลัซ)
Won’t you come on and come on and raise your glass,
(ว็อนท ยู คัมมอน แอ็นด คัมมอน แอ็นด เรส ยุร กลัซ ,)
Just come on and come on and raise your glass
(จัซท คัมมอน แอ็นด คัมมอน แอ็นด เรส ยุร กลัซ)

[oh shit my glass is empty, that sucks]
([ โอ ชิท ไม กลัซ ซิส เอมทิ , แดท ซัค ])

So if you’re too school for cool,
(โซ อิฟ ยัวร์ ทู ซคูล ฟอ คูล ,)
And you’re treated like a fool,
(แอ็นด ยัวร์ ทรีท ไลค เก ฟูล ,)
You can choose to let it go
(ยู แค็น ชูส ทู เล็ท ดิธ โก)
We can always, we can always,
(วี แค็น ออลเว , วี แค็น ออลเว ,)
Party on our own
(พาทิ ออน เอ๊า โอน)

[so raise your] So raise your glass if you are wrong,
([ โซ เรส ยุร ] โซ เรส ยุร กลัซ อิฟ ยู อาร์ ร็อง ,)
In all the right ways,
(อิน ออล เดอะ ไรท เว ,)
All my underdogs,
(ออล ไม อันเดอะด็อก ,)
We will never be never be anything but loud
(วี วิล เนฝเออะ บี เนฝเออะ บี เอนอิธิง บัท เลาด)
And nitty gritty, dirty little freaks
(แอ็นด นิดดี กรีททิ , เดอทิ ลิ๊ทเทิ่ล ฟรีค)
So raise your glass if you are wrong,
(โซ เรส ยุร กลัซ อิฟ ยู อาร์ ร็อง ,)
In all the right ways,
(อิน ออล เดอะ ไรท เว ,)
All my underdogs,
(ออล ไม อันเดอะด็อก ,)
We will never be never be anything but loud
(วี วิล เนฝเออะ บี เนฝเออะ บี เอนอิธิง บัท เลาด)
And nitty gritty, dirty little freaks
(แอ็นด นิดดี กรีททิ , เดอทิ ลิ๊ทเทิ่ล ฟรีค)
Won’t you come on and come on and raise your glass,
(ว็อนท ยู คัมมอน แอ็นด คัมมอน แอ็นด เรส ยุร กลัซ ,)
Just come on and come on and raise your glass
(จัซท คัมมอน แอ็นด คัมมอน แอ็นด เรส ยุร กลัซ)
Won’t you come on and come on and raise your glass,[for me]
(ว็อนท ยู คัมมอน แอ็นด คัมมอน แอ็นด เรส ยุร กลัซ , [ ฟอ มี ])
Just come on and come on and raise your glass [for me]
(จัซท คัมมอน แอ็นด คัมมอน แอ็นด เรส ยุร กลัซ [ ฟอ มี ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Raise Your Glass (Radio Edit) คำอ่านไทย P!nk

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น