เนื้อเพลง Sorry 2004 คำอ่านไทย Ruben Studdard

I’m sorry
(แอม ซอริ)
I’m sorry
(แอม ซอริ)

It’s like I missed a shot, it’s like I dropped the ball
(อิทซ ไลค ไก มิซ อะ ฌ็อท , อิทซ ไลค ไก ดร็อพ เดอะ บอล)
[Damn, I’m sorry]
([ แด็ม , แอม ซอริ ])
It’s like I’m on stage, and I forgot the words
(อิทซ ไลค แอม ออน ซเทจ , แอ็นด ดาย เฟาะกอท เดอะ เวิด)
[Damn, I’m sorry]
([ แด็ม , แอม ซอริ ])

It’s like building a new house, with no roof and no doors
(อิทซ ไลค บีลดิง อะ นยู เฮาซ , วิฑ โน รูฟ แอ็นด โน โด)
[Damn, I’m sorry]
([ แด็ม , แอม ซอริ ])
It’s like trying to propose, and I ain’t got the ring
(อิทซ ไลค ทไรอิง ทู พโระโพส , แอ็นด ดาย เอน ก็อท เดอะ ริง)
[Ooh, damn, I’m sorry]
([ อู้ , แด็ม , แอม ซอริ ])

But girl, I’ve apologized a million times before
(บัท เกิล , อิฝ อะพอลโอะไจส อะ มีลยัน ไทม บิโฟ)
[I’ll apologize a million more]
([ อิล อะพอลโอะไจส อะ มีลยัน โม ])
So here it comes again for all the wrong I’ve done
(โซ เฮียร อิท คัม อะเกน ฟอ ออล เดอะ ร็อง อิฝ ดัน)
[Girl, get ready, babe]
([ เกิล , เก็ท เรดอิ , เบบ ])
Here’s one million one
(เฮียร วัน มีลยัน วัน)

Girl this is my sorry for 2004
(เกิล ดีซ ซิส ไม ซอริ ฟอ 2004)
And I ain’t gonna mess up no more, this year
(แอ็นด ดาย เอน กอนนะ เมซ อัพ โน โม , ดีซ เยีย)
I’m ‘a take this one chance, and make it real clear
(แอม มา เทค ดีซ วัน ชานซ , แอ็นด เมค อิท ริแอ็ล คเลีย)
I’m sorry for May and I’m sorry for June
(แอม ซอริ ฟอ เม แอ็นด แอม ซอริ ฟอ จูน)
[For real]
([ ฟอ ริแอ็ล ])

And sorry for July, in case I don’t tell you
(แอ็นด ซอริ ฟอ จูไล , อิน เคซ ไอ ด้อนท์ เท็ล ยู)
[I am]
([ ไอ แอ็ม ])
August, September, October, November ’til your December
(ออกัซท , เซ็พเทมเบอะ , อ็อคโทเบอะ , โนะเฝมเบอะ ทิล ยุร ดิเซมเบอะ)
I’m sorry
(แอม ซอริ)
[I’m sorry 2004]
([ แอม ซอริ 2004 ])

It’s like stayin’ out at night and way too much to drink
(อิทซ ไลค สเตยิน เอาท แอ็ท ไนท แอ็นด เว ทู มัช ทู ดริงค)
[Damn, I’m sorry]
([ แด็ม , แอม ซอริ ])
It’s like you change your hair, and I don’t say a thing
(อิทซ ไลค ยู เชนจ ยุร แฮ , แอ็นด ดาย ด้อนท์ เซ อะ ธิง)
[Damn I’m sorry]
([ แด็ม แอม ซอริ ])

It’s like we’re fallin’ fast asleep, with no kiss, and before we hit
(อิทซ ไลค เวีย แฟลลิน ฟัซท อัซลีพ , วิฑ โน คิซ , แอ็นด บิโฟ วี ฮิท)
[Damn, I’m sorry]
([ แด็ม , แอม ซอริ ])
It’s like I forgot your gift, on 02 14 03
(อิทซ ไลค ไก เฟาะกอท ยุร กิฟท , ออน 02 14 03)
[Damn, so sorry]
([ แด็ม , โซ ซอริ ])

But girl, I’ve apologized a million times before.
(บัท เกิล , อิฝ อะพอลโอะไจส อะ มีลยัน ไทม บิโฟ)
[I’ll apologize a million more]
([ อิล อะพอลโอะไจส อะ มีลยัน โม ])
So here it comes again for all the wrong I’ve done.
(โซ เฮียร อิท คัม อะเกน ฟอ ออล เดอะ ร็อง อิฝ ดัน)
[Girl, get ready, babe]
([ เกิล , เก็ท เรดอิ , เบบ ])
Here’s one million one
(เฮียร วัน มีลยัน วัน)

Girl, I’m sorry for the way that I did you
(เกิล , แอม ซอริ ฟอ เดอะ เว แดท ไอ ดิด ยู)
I’m sorry from the bottom of my heart, for how I hurt you, girl
(แอม ซอริ ฟร็อม เดอะ บอตตัม อ็อฝ ไม ฮาท , ฟอ เฮา ไอ เฮิท ยู , เกิล)
I’m sorry on the weekend, sorry on the weekday
(แอม ซอริ ออน เดอะ วี๊คเกน , ซอริ ออน เดอะ วีคเดย์)
Sorry for the things I did, sorry for the things I said
(ซอริ ฟอ เดอะ ธิง ซาย ดิด , ซอริ ฟอ เดอะ ธิง ซาย เซ็ด)

Sorry for the lies, sorry for the times
(ซอริ ฟอ เดอะ ไล , ซอริ ฟอ เดอะ ไทม)
I didn’t care what you want, I didn’t care what you like
(ไอ ดิ๊นอิน แค ฮว็อท ยู ว็อนท , ไอ ดิ๊นอิน แค ฮว็อท ยู ไลค)
But all I can do is, tell you that I’m sorry, babe
(บัท ดอร์ ไอ แค็น ดู อีส , เท็ล ยู แดท แอม ซอริ , เบบ)
I’m sorry, babe
(แอม ซอริ , เบบ)
[Sorry, I’m sorry]
([ ซอริ , แอม ซอริ ])

Ooh, woh
(อู้ , โว้)
All them strip clubs, all them hot tubs
(ออล เฑ็ม ซทริพ คลับ , ออล เฑ็ม ฮ็อท ทับ)
I’m gonna give them up
(แอม กอนนะ กิฝ เฑ็ม อัพ)
‘Cause I don’t want to lose your love
(คอส ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู ลูส ยุร ลัฝ)

Girl this is my sorry for 2004
(เกิล ดีซ ซิส ไม ซอริ ฟอ 2004)
And I ain’t gonna mess up no more, this year
(แอ็นด ดาย เอน กอนนะ เมซ อัพ โน โม , ดีซ เยีย)
I’m ‘a take this one chance, and make it real clear
(แอม มา เทค ดีซ วัน ชานซ , แอ็นด เมค อิท ริแอ็ล คเลีย)
I’m sorry for May and I’m sorry for June
(แอม ซอริ ฟอ เม แอ็นด แอม ซอริ ฟอ จูน)
[For real]
([ ฟอ ริแอ็ล ])

And sorry for July, in case I don’t tell you
(แอ็นด ซอริ ฟอ จูไล , อิน เคซ ไอ ด้อนท์ เท็ล ยู)
[I am]
([ ไอ แอ็ม ])
August, September, October, November ’til your December
(ออกัซท , เซ็พเทมเบอะ , อ็อคโทเบอะ , โนะเฝมเบอะ ทิล ยุร ดิเซมเบอะ)
I’m sorry
(แอม ซอริ)
[I’m sorry 2004]
([ แอม ซอริ 2004 ])

Girl, this is my sorry for 2004
(เกิล , ดีซ ซิส ไม ซอริ ฟอ 2004)
Sorry 2004
(ซอริ 2004)
Girl, this is my sorry for 2004
(เกิล , ดีซ ซิส ไม ซอริ ฟอ 2004)
Sorry 2004
(ซอริ 2004)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sorry 2004 คำอ่านไทย Ruben Studdard

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น