เนื้อเพลง Don’t Go Away คำอ่านไทย Oasis

Cold and frosty morning there’s not a lot to say
(โคลด แอ็นด ฟรอซทิ มอนิง แดร์ น็อท ดา ล็อท ทู เซ)
About the things caught in my mind
(อะเบาท เดอะ ธิง คอท อิน ไม ไมนด)
And as the day was dawning my plane flew away
(แอ็นด แอ็ส เดอะ เด วอส ดอนนิง ไม พเลน ฟลู อะเว)
With all the things caught in my mind
(วิฑ ออล เดอะ ธิง คอท อิน ไม ไมนด)
I don’t wanna be there when you’re coming down
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี แดร์ ฮเว็น ยัวร์ คัมอิง เดาน)
I don’t wanna be there when you hit the ground
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี แดร์ ฮเว็น ยู ฮิท เดอะ กเรานด)

So don’t go away, say what you say
(โซ ด้อนท์ โก อะเว , เซ ฮว็อท ยู เซ)
But say that you’ll stay forever and a day
(บัท เซ แดท โยว ซเท เฟาะเรฝเออะ แอ็นด อะ เด)
In the time of my life ‘cos I need more time
(อิน เดอะ ไทม อ็อฝ ไม ไลฟ คอซ ซาย เน โม ไทม)
Yes I need more time just to make things right
(เย็ซ ซาย เน โม ไทม จัซท ทู เมค ธิง ไรท)

Damn my situation and the games I have to play
(แด็ม ไม ซิชิวเอฌัน แอ็นด เดอะ เกม ซาย แฮ็ฝ ทู พเล)
With all the things caught in my mind
(วิฑ ออล เดอะ ธิง คอท อิน ไม ไมนด)
Damn my education I can’t find the words to say
(แด็ม ไม เอดยุเคฌัน นาย แค็นท ไฟนด เดอะ เวิด ทู เซ)
About the things caught in my mind
(อะเบาท เดอะ ธิง คอท อิน ไม ไมนด)
I don’t wanna be there when you’re coming down
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี แดร์ ฮเว็น ยัวร์ คัมอิง เดาน)
I don’t wanna be there when you hit the ground
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี แดร์ ฮเว็น ยู ฮิท เดอะ กเรานด)

So don’t go away, say what you say
(โซ ด้อนท์ โก อะเว , เซ ฮว็อท ยู เซ)
But say that you’ll stay forever and a day
(บัท เซ แดท โยว ซเท เฟาะเรฝเออะ แอ็นด อะ เด)
In the time of my life ‘cos I need more time
(อิน เดอะ ไทม อ็อฝ ไม ไลฟ คอซ ซาย เน โม ไทม)
Yes I need more time just to make things right
(เย็ซ ซาย เน โม ไทม จัซท ทู เมค ธิง ไรท)

Me and you what’s going on?
(มี แอ็นด ยู ฮว็อท โกอิ้ง ออน)
All we seem to know is how to show
(ออล วี ซีม ทู โน อีส เฮา ทู โฌ)
The feelings that are wrong
(เดอะ ฟีลอิง แดท อาร์ ร็อง)

So don’t go away, say what you say
(โซ ด้อนท์ โก อะเว , เซ ฮว็อท ยู เซ)
But say that you’ll stay forever and a day
(บัท เซ แดท โยว ซเท เฟาะเรฝเออะ แอ็นด อะ เด)
In the time of my life ‘cos I need more time
(อิน เดอะ ไทม อ็อฝ ไม ไลฟ คอซ ซาย เน โม ไทม)
Yes I need more time just to make things right
(เย็ซ ซาย เน โม ไทม จัซท ทู เมค ธิง ไรท)

And don’t go away, say what you say
(แอ็นด ด้อนท์ โก อะเว , เซ ฮว็อท ยู เซ)
But say that you’ll stay forever and a day
(บัท เซ แดท โยว ซเท เฟาะเรฝเออะ แอ็นด อะ เด)
In the time of my life ‘cos I need more time
(อิน เดอะ ไทม อ็อฝ ไม ไลฟ คอซ ซาย เน โม ไทม)
Yes I need more time just to make things right
(เย็ซ ซาย เน โม ไทม จัซท ทู เมค ธิง ไรท)
Yes I need more time just to make things right
(เย็ซ ซาย เน โม ไทม จัซท ทู เมค ธิง ไรท)
Yes I need more time just to make things right
(เย็ซ ซาย เน โม ไทม จัซท ทู เมค ธิง ไรท)
So don’t go away
(โซ ด้อนท์ โก อะเว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Don’t Go Away คำอ่านไทย Oasis

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น