เนื้อเพลง Slow Motion คำอ่านไทย Juvenile feat Soulja Slim

[Soulja Slim:]
Slow motion for me, slow motion for me, move in slow motion for me,
(ซโล โมฌัน ฟอ มี , ซโล โมฌัน ฟอ มี , มูฝ อิน ซโล โมฌัน ฟอ มี ,)
Slow motion for me, slow motion for me, move in slow motion for me
(ซโล โมฌัน ฟอ มี , ซโล โมฌัน ฟอ มี , มูฝ อิน ซโล โมฌัน ฟอ มี)

[Chorus [Soulja Slim X2]]
Uhhh, I like it like that, she working that back, I don’t know how to act,
(อากรีเอดสฺ , ไอ ไลค อิท ไลค แดท , ชี เวิคกิง แดท แบ็ค , ไอ ด้อนท์ โน เฮา ทู แอ็คท ,)
Slow motion for me, slow motion for me, Slow motion for me, move in slow motion for me,
(ซโล โมฌัน ฟอ มี , ซโล โมฌัน ฟอ มี , ซโล โมฌัน ฟอ มี , มูฝ อิน ซโล โมฌัน ฟอ มี ,)

[Verse 1 [Soulja Slim]]
I’m a dick thrower, her neck and her back hurting,
(แอม มา ดิก โตวเออ , เฮอ เน็ค แอ็นด เฮอ แบ็ค เฮอดิง ,)
Cut throat will have her like a brand new virgin,
(คัท ธโรท วิล แฮ็ฝ เฮอ ไลค เก บแร็นด นยู เฝอจิน ,)
Its like when she gets used of it, then you start serving,
(อิทซ ไลค ฮเว็น ชี เก็ท ยูซ อ็อฝ อิท , เฑ็น ยู ซทาท เซิฝวิง ,)
Hop on top and start jiggy-jiggy jerking,
(ฮ็อพ ออน ท็อพ แอ็นด ซทาท เจคกี้ เจคกี้ เจอคิง ,)
Slow down for me, you moving too fast,
(ซโล เดาน ฟอ มี , ยู มูฝอิง ทู ฟัซท ,)
My fingers keep slipping, I’m trying to grip that ass,
(ไม ฟีงเกอะ คีพ สลิพปิง , แอม ทไรอิง ทู กริพ แดท อาซ ,)
Keep being hard headed and I’ma make you get on me,
(คีพ บีอิง ฮาด เฮ็ด แอ็นด แอมอา เมค ยู เก็ท ออน มี ,)
Got a human up disguise but my face is a doggy,
(ก็อท ดา ฮยูแม็น อัพ ดิซไกส บัท ไม เฟซ อีส ซา ดอกกิ ,)
If You loving my bark, let me bury my bone,
(อิฟ ยู ลัฝอิง ไม บาค , เล็ท มี เบริ ไม โบน ,)
I got four or five bad married bitches at home
(ไอ ก็อท โฟ ออ ไฟฝ แบ็ด แมริด บิดเชด แอ็ท โฮม)
One of my bitches fell in love with that outside dick,
(วัน อ็อฝ ไม บิดเชด เฟ็ล อิน ลัฝ วิฑ แดท เอาทไซด ดิก ,)
That outside dick keep them hoes sick, like
(แดท เอาทไซด ดิก คีพ เฑ็ม โฮ ซิค , ไลค)

[Chorus X2]

[Verse 2 [Juvenile]]
Its like I got the world in my palm, your girl up under my arm
(อิทซ ไลค ไก ก็อท เดอะ เวิลด อิน ไม พาม , ยุร เกิล อัพ อันเดอะ ไม อาม)
She fucked up from the charm,
(ชี ฟัค อัพ ฟร็อม เดอะ ชาม ,)
She love the way the dick stay hard from 12 till early in the morn,
(ชี ลัฝ เดอะ เว เดอะ ดิก ซเท ฮาด ฟร็อม 12 ทิล เออลิ อิน เดอะ มอน ,)
fine bitches if you listening you heared me i’m strong,
(ไฟน บิดเชด อิฟ ยู ลิเซินนิง ยู เฮีย มี แอม ซทร็อง ,)
If you going through your cycle I ain’t with it i’m gone,
(อิฟ ยู โกอิ้ง ธรู ยุร ไซ๊เคิ้ล ไอ เอน วิฑ อิท แอม กอน ,)
you must’ve heared about them hoes that I beat up in my home,
(ยู มาสทฝฺ เฮีย อะเบาท เฑ็ม โฮ แดท ไอ บีท อัพ อิน ไม โฮม ,)
They wasn’t telling the truth baby you know they was wrong,
(เฑ วอสซึ้น เทลลิง เดอะ ทรูธ เบบิ ยู โน เฑ วอส ร็อง ,)
Now, make it official and drink some of that Dom,
(เนา , เมค อิท อ๊อฟิซเชี่ยล แอ็นด ดริงค ซัม อ็อฝ แดท ดัม ,)
I don’t mind buying blue, you riding too, don’t be asking a nigga question bout where I’m driving you,
(ไอ ด้อนท์ ไมนด บายอิ้ง บลู , ยู ไรดอิง ทู , ด้อนท์ บี อาคกิ้ง อะ นิกงา คเวซชัน เบาท ฮแว แอม ดรายวิง ยู ,)
Lil mamma my shit together I ain’t jiving you,
(ลิล มะมา ไม ชิท ทุเกฑเออะ ไอ เอน จายวิ่ง ยู ,)
I don’t think that nigga could do you better than I could do, you know
(ไอ ด้อนท์ ธิงค แดท นิกงา คูด ดู ยู เบทเทอะ แฑ็น นาย คูด ดู , ยู โน)
The Juvenile from cross the street by the derby,
(เดอะ จูฝิไนล ฟร็อม คร็อซ เดอะ ซทรีท ไบ เดอะ เดอร์บี้ ,)
Same nigga used to be runnin’ with Rusty and Kirby,
(เซม นิกงา ยูซ ทู บี รูนนิน วิฑ รัซทิ แอ็นด เคอร์บี้ ,)
Can a playa from tha nolia get a chance with it,
(แค็น อะ พอลเย ฟร็อม ท่า โนลีอา เก็ท ดา ชานซ วิฑ อิท ,)
but I can’t bounce with you without using my hands with it
(บัท ไอ แค็นท เบานซ วิฑ ยู วิเฑาท ยูสซิง ไม แฮ็นด วิฑ อิท)

[Chorus X2]

[Verse 3 [Soulja Slim and Juvenile]]
[Soulja Slim]
Slow Motion, she open, I’m hopin’ she don’t leave my dick broken,
(ซโล โมฌัน , ชี โอเพ็น , แอม โฮพปิน ชี ด้อนท์ ลีฝ ไม ดิก บโรเค็น ,)
with brush burns and swollen, I’m toting she don’t wanna make me out and believe her,
(วิฑ บรัฌ เบิน แซน ซโวลเล็น , แอม ทูดิง ชี ด้อนท์ วอนนา เมค มี เอาท แอ็นด บิลีฝ เฮอ ,)
I guarantee I’ma see ya when I see ya,
(ไอ แกเร็นที แอมอา ซี ยา ฮเว็น นาย ซี ยา ,)
And just don’t holla out my name like we was all in,
(แอ็นด จัซท ด้อนท์ ฮอลละ เอาท ไม เนม ไลค วี วอส ซอร์ อิน ,)
Yo pussy throwback, and you know that,
(โย พุซซิ โตวแบค , แอ็นด ยู โน แดท ,)
So stop stunt’n, slow motion for a real nigga,
(โซ ซท็อพ สตันทาน , ซโล โมฌัน ฟอ รา ริแอ็ล นิกงา ,)
I’m gone off that incredible potion and i’ma deal with you
(แอม กอน ออฟฟ แดท อินเคร๊ดิเบิ้ล โพฌัน แอ็นด แอมอา ดีล วิฑ ยู)

[Juvenile]
I like how them Victoria Secrets sit in that ass,
(ไอ ไลค เฮา เฑ็ม ฝิคโทเรียะ ซีคเร็ท ซิท อิน แดท อาซ ,)
Lemme pour some more hyp and hennesy in ya glass,
(เลมมี โพ ซัม โม เอ๊บ แอ็นด เฮนเนสซี อิน ยา กลัซ ,)
Would I be violating, If I grabbed me handfull,
(วูด ดาย บี ไวโอเลตดิง , อิฟ ฟาย แกรบเบด มี แฮนฟลู ,)
I’m knowing whats happening, all I want is a sample,
(แอม โนอิง ฮว็อท แฮพเพะนิง , ออล ไอ ว็อนท อีส ซา แซ๊มเพิ่ล ,)
Who you wit ? I’m in a rental today,
(ฮู ยู วิท แอม อิน อะ เรนแท็ล ทุเด ,)
Its going down at the Hamptown Inn and I remember the way,
(อิทซ โกอิ้ง เดาน แอ็ท เดอะ แอมทาว อิน แอ็นด ดาย ริเมมเบอะ เดอะ เว ,)
Less money we spend on bullshit, the more for the weed
(เลซ มันอิ วี ซเพ็นด ออน โบลชิท , เดอะ โม ฟอ เดอะ วี)
Whats it gonna take for you to come in slow motion with me like,
(ฮว็อท ซิท กอนนะ เทค ฟอ ยู ทู คัม อิน ซโล โมฌัน วิฑ มี ไลค ,)

[Chorus X2]

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Slow Motion คำอ่านไทย Juvenile feat Soulja Slim

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น