เนื้อเพลง 4 My People คำอ่านไทย Missy Elliott feat Eve

[Missy]
([ มีซซิ ])
Uhh, yo
(อา , โย)
This is for my motherfucking club heads, you feel me?
(ดีซ ซิส ฟอ ไม มาเดอร์ฟัคกิง คลับ เฮ็ด , ยู ฟีล มี)
AAAAOOW!!
(อาว ! !)

[Missy]
([ มีซซิ ])
People, gangstas, and pimps and people
(พี๊เพิ่ล , แก๊งซดา , แอ็นด พิมพ แซน พี๊เพิ่ล)
Smokin that deeper reefer
(สโมกิน แดท ดิพเพอรีฟเออะ)
Up in the club wit speakers
(อัพ อิน เดอะ คลับ วิท ซพีคเออะ)
I had some base and tweeters
(ไอ แฮ็ด ซัม เบซ แอ็นด ทวีตเดอร์)
DJ is jockin needle
(ดีเจ อีส จอคกิน นี๊ดเดิ้ล)
Sweat till I catch a fever
(ซเว็ท ทิล ไอ แค็ช อะ ฟีเฝอะ)
Call me the illest diva
(คอล มี ดิ ไอเลสชฺ ดีว่า)
Yo I’m on FIRE!!!!!
(โย แอม ออน ไฟร ! ! ! ! !)
People go head and drink up
(พี๊เพิ่ล โก เฮ็ด แอ็นด ดริงค อัพ)
Get in the club get fucked up
(เก็ท อิน เดอะ คลับ เก็ท ฟัค อัพ)
See me you got get lucked up
(ซี มี ยู ก็อท เก็ท ลูซี่ อัพ)
Someone to touch your rubber
(ซัมวัน ทู ทั๊ช ยุร รับเบอะ)
Show me some love, strip off your clothes, and take off your socks
(โฌ มี ซัม ลัฝ , ซทริพ ออฟฟ ยุร คโลฑ , แอ็นด เทค ออฟฟ ยุร ซ็อค)

[Missy]
([ มีซซิ ])
The party’s jumpin, I see something fine
(เดอะ พาทิ จัมปิน , ไอ ซี ซัมติง ไฟน)
Boy I wanna kiss you, but I’m just too shy
(บอย ไอ วอนนา คิซ ยู , บัท แอม จัซท ทู ไฌ)
Let me dance with you, let me wear you out
(เล็ท มี ดานซ วิฑ ยู , เล็ท มี แว ยู เอาท)
Here’s a glass of orange juice, let’s go X it out
(เฮียร ซา กลัซ อ็อฝ ออเร็นจ จูซ , เล็ท โก เอ๊กซฺ อิท เอาท)
The music’s bangin, way down in my soul
(เดอะ มยูสิค แบงงิน , เว เดาน อิน ไม โซล)
When you dance behind me, I lose all control
(ฮเว็น ยู ดานซ บิไฮนด มี , ไอ ลูส ออล ค็อนทโรล)
Make me grind my hips, make me move my waist
(เมค มี ไกรนด ไม ฮิพ , เมค มี มูฝ ไม เวซท)
When the music comes on, you take my breath away
(ฮเว็น เดอะ มยูสิค คัม ออน , ยู เทค ไม บเร็ธ อะเว)

[HOOK:]
([ ฮุค : ])
This is for my people, my party people
(ดีซ ซิส ฟอ ไม พี๊เพิ่ล , ไม พาทิ พี๊เพิ่ล)
This is for my people, my motherfucking people
(ดีซ ซิส ฟอ ไม พี๊เพิ่ล , ไม มาเดอร์ฟัคกิง พี๊เพิ่ล)
C’mon, c’mon, get down, get, get on down
(ซีมอน , ซีมอน , เก็ท เดาน , เก็ท , เก็ท ออน เดาน)
C’mon, c’mon, get down, get, get on down
(ซีมอน , ซีมอน , เก็ท เดาน , เก็ท , เก็ท ออน เดาน)
This is for my people, my party people
(ดีซ ซิส ฟอ ไม พี๊เพิ่ล , ไม พาทิ พี๊เพิ่ล)
This is for my people, my ecstasy people
(ดีซ ซิส ฟอ ไม พี๊เพิ่ล , ไม เอคซทะซิ พี๊เพิ่ล)
C’mon, c’mon, get down, get on down
(ซีมอน , ซีมอน , เก็ท เดาน , เก็ท ออน เดาน)
C’mon, c’mon, get down, get, get on down
(ซีมอน , ซีมอน , เก็ท เดาน , เก็ท , เก็ท ออน เดาน)

[Missy]
([ มีซซิ ])
I’m at the bar now, and I’m buying drinks
(แอม แอ็ท เดอะ บา เนา , แอ็นด แอม บายอิ้ง ดริงค)
And I got this feeling, and it’s all over me
(แอ็นด ดาย ก็อท ดีซ ฟีลอิง , แอ็นด อิทซ ซอร์ โอเฝอะ มี)
I wanna dance with you, and lick your face
(ไอ วอนนา ดานซ วิฑ ยู , แอ็นด ลิค ยุร เฟซ)
Take me on the dance floor to feel some ecstasy
(เทค มี ออน เดอะ ดานซ ฟโล ทู ฟีล ซัม เอคซทะซิ)
The vibe is right now, and I’m bout to score
(เดอะ วายพฺ อีส ไรท เนา , แอ็นด แอม เบาท ทู ซโค)
Mr. DJ can you, play this joint once more
(มีซเทอะ ดีเจ แค็น ยู , พเล ดีซ จอยนท วันซ โม)
Cuz I see the man I want, I want him right away
(คัซ ไอ ซี เดอะ แม็น นาย ว็อนท , ไอ ว็อนท ฮิม ไรท อะเว)
I’m look him right in his face and say dance with me
(แอม ลุค ฮิม ไรท อิน ฮิส เฟซ แอ็นด เซ ดานซ วิฑ มี)

[HOOK]
([ ฮุค ])

[Missy]
([ มีซซิ ])
Freak that, come here baby, grab me from the back
(ฟรีค แดท , คัม เฮียร เบบิ , กแร็บ มี ฟร็อม เดอะ แบ็ค)
Baby you the mack, and you know that
(เบบิ ยู เดอะ แมกคฺ , แอ็นด ยู โน แดท)
Put the needle on the track skip that, flip that, bring the beat back
(พัท เดอะ นี๊ดเดิ้ล ออน เดอะ ทแรค ซคิพ แดท , ฟลิพ แดท , บริง เดอะ บีท แบ็ค)
Freak that, come here baby, grab me from the back
(ฟรีค แดท , คัม เฮียร เบบิ , กแร็บ มี ฟร็อม เดอะ แบ็ค)
Baby you the mack, and you know that
(เบบิ ยู เดอะ แมกคฺ , แอ็นด ยู โน แดท)
Put the needle on the track, skip that, flip that, bring the beat back
(พัท เดอะ นี๊ดเดิ้ล ออน เดอะ ทแรค , ซคิพ แดท , ฟลิพ แดท , บริง เดอะ บีท แบ็ค)
Uno… dos… tres…
(ยูโน โดซเทรซ)
Uno… dos… tres…
(ยูโน โดซเทรซ)
Uno… dos… tres…
(ยูโน โดซเทรซ)
Uno… dos… tres…
(ยูโน โดซเทรซ)

[Eve]
([ อี๊ฟ ])
Can’t stand when a nigga fuckin up my plans
(แค็นท ซแท็นด ฮเว็น อะ นิกงา ฟัคกิน อัพ ไม แพล็น)
All night liquored up while I’m tryin to dance
(ออล ไนท ลีคเออะ อัพ ฮไวล แอม ทายอิน ทู ดานซ)
Drunk, and his breath stink, freaky with his hands
(ดรังค , แอ็นด ฮิส บเร็ธ ซทิงค , ฟรีคกี้วิฑ ฮิส แฮ็นด)
Cocky with his mouth please like he got a fan
(คอคอิ วิฑ ฮิส เมาธ พลีส ไลค ฮี ก็อท ดา แฟน)
Can’t stand when a bitch all in my side
(แค็นท ซแท็นด ฮเว็น อะ บิช ออล อิน ไม ไซด)
I don’t even know her and she all up in my light
(ไอ ด้อนท์ อีเฝ็น โน เฮอ แอ็นด ชี ออล อัพ อิน ไม ไลท)
Givin me the side eye like she wanna fight
(กีฝอิน มี เดอะ ไซด ไอ ไลค ชี วอนนา ไฟท)
Philly known for boxing bitch better get it right
(ฟิวลี่ โนน ฟอ บอคซิง บิช เบทเทอะ เก็ท ดิธ ไรท)
Can’t stand when a DJ fuckin up the song
(แค็นท ซแท็นด ฮเว็น อะ ดีเจ ฟัคกิน อัพ เดอะ ซ็อง)
Know I’m tryin to shake my ass all night long
(โน แอม ทายอิน ทู เฌค ไม อาซ ซอร์ ไนท ล็อง)
Cuttin up the same shit all night long
(คัทดิน อัพ เดอะ เซม ชิท ดอร์ ไนท ล็อง)
High ‘fore I got there, now my shit is blown
(ไฮ โฟ ไอ ก็อท แดร์ , เนา ไม ชิท อีส บโลน)
Can’t stand when it aint jumpin like I want
(แค็นท ซแท็นด ฮเว็น หนิด เอน จัมปิน ไลค ไก ว็อนท)
Bouncer try to stop my fun, take away my blunt
(เบานเซอะ ทไร ทู ซท็อพ ไม ฟัน , เทค อะเว ไม บลันท)
I don’t give a fuck he aint gon’ take away my fun
(ไอ ด้อนท์ กิฝ อะ ฟัค ฮี เอน ก็อน เทค อะเว ไม ฟัน)
See him when this shit is over, make a nigga run, uh
(ซี ฮิม ฮเว็น ดีซ ชิท อีส โอเฝอะ , เมค เก นิกงา รัน , อา)

[HOOK]
([ ฮุค ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง 4 My People คำอ่านไทย Missy Elliott feat Eve

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น