เนื้อเพลง In Passing คำอ่านไทย Indica

Little Sister,
(ลิ๊ทเทิ่ล ซีซเทอะ ,)
Playing hide and seek
(พเลนิ่ง ไฮด แอ็นด ซีค)
Even though momma told you I’m really gone
(อีเฝ็น โธ มอมมาโทลด ยู แอม ริแอ็ลลิ กอน)
If you miss me
(อิฟ ยู มิซ มี)
Sneak a peek at my diary
(ซนีค กา พีค แกท ไม ไดอะริ)
Or read the peek-a-boo sky that lights the night
(ออ เร็ด เดอะ พีค กา บู ซไค แดท ไลท เดอะ ไนท)

I’ll say this once:
(อิล เซ ดีซ วันซ :)
Light up the night
(ไลท อัพ เดอะ ไนท)
Stardust!
(ซตาทดัซ !)
When it hurts inside
(ฮเว็น หนิด เฮิท อีนไซด)
Read all the signs
(เร็ด ออล เดอะ ไซน)
Follow
(ฟอลโล)
It’s okay to feel down
(อิทซ โอเค ทู ฟีล เดาน)
And just remember
(แอ็นด จัซท ริเมมเบอะ)
That nothing’s made to last
(แดท นัธอิง เมด ทู ลาซท)
I know you’re sad
(ไอ โน ยัวร์ แซ็ด)
That too will pass
(แดท ทู วิล เพซ)
That too will pass
(แดท ทู วิล เพซ)
In passing
(อิน พาซซิง)

Little sister
(ลิ๊ทเทิ่ล ซีซเทอะ)
Ignore local news
(อิกโน โลแค็ล นยู)
Papers come from trees we’ll never climb
(เพเพอะ คัม ฟร็อม ทรี เว็ล เนฝเออะ คไลม)
What a joke!
(ฮว็อท ดา โจค !)
They made me look so sad
(เฑ เมด มี ลุค โซ แซ็ด)
That bad bad lake’s okay; it washed through my hair
(แดท แบ็ด แบ็ด เลค โอเค ; อิท ว็อฌ ธรู ไม แฮ)

And the waves said:
(แอ็นด เดอะ เวฝ เซ็ด :)
Light up the night
(ไลท อัพ เดอะ ไนท)
Stardust!
(ซตาทดัซ !)
When it hurts inside
(ฮเว็น หนิด เฮิท อีนไซด)
Read all the signs
(เร็ด ออล เดอะ ไซน)
Follow
(ฟอลโล)
It’s okay to feel down
(อิทซ โอเค ทู ฟีล เดาน)
And just remember
(แอ็นด จัซท ริเมมเบอะ)
That nothing’s made to last
(แดท นัธอิง เมด ทู ลาซท)
I know you’re sad
(ไอ โน ยัวร์ แซ็ด)
That too will pass
(แดท ทู วิล เพซ)
That too will pass
(แดท ทู วิล เพซ)
That too will pass
(แดท ทู วิล เพซ)
That too will pass
(แดท ทู วิล เพซ)
That too will pass
(แดท ทู วิล เพซ)
In passing
(อิน พาซซิง)
In passing
(อิน พาซซิง)

Light up the night
(ไลท อัพ เดอะ ไนท)
Stardust!
(ซตาทดัซ !)
When it hurts inside
(ฮเว็น หนิด เฮิท อีนไซด)
Read all the signs
(เร็ด ออล เดอะ ไซน)
Follow
(ฟอลโล)
It’s okay to feel down
(อิทซ โอเค ทู ฟีล เดาน)
And just remember
(แอ็นด จัซท ริเมมเบอะ)
That nothing’s made to last
(แดท นัธอิง เมด ทู ลาซท)
I know you’re sad
(ไอ โน ยัวร์ แซ็ด)
That too will pass
(แดท ทู วิล เพซ)
That too will pass
(แดท ทู วิล เพซ)
In passing
(อิน พาซซิง)

Light up the night
(ไลท อัพ เดอะ ไนท)
Stardust!
(ซตาทดัซ !)
When it hurts inside
(ฮเว็น หนิด เฮิท อีนไซด)
Read all the signs
(เร็ด ออล เดอะ ไซน)
Follow
(ฟอลโล)
It’s okay to feel down
(อิทซ โอเค ทู ฟีล เดาน)
And just remember
(แอ็นด จัซท ริเมมเบอะ)
That nothing’s made to last
(แดท นัธอิง เมด ทู ลาซท)
I know you’re sad
(ไอ โน ยัวร์ แซ็ด)
That too will pass
(แดท ทู วิล เพซ)
That too will pass
(แดท ทู วิล เพซ)
That too will pass
(แดท ทู วิล เพซ)
That too will pass
(แดท ทู วิล เพซ)
That too will pass
(แดท ทู วิล เพซ)
You’ll recall our past
(โยว ริคอล เอ๊า พาซท)
Till one day
(ทิล วัน เด)
You too will pass.
(ยู ทู วิล เพซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง In Passing คำอ่านไทย Indica

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น