เนื้อเพลง Should’ve Said No คำอ่านไทย Taylor Swift

It’s strange to think the songs we used to sing
(อิทซ ซทเรนจ ทู ธิงค เดอะ ซ็อง วี ยูซ ทู ซิง)
The smiles, the flowers, everything is gone
(เดอะ ซไมล , เดอะ ฟเลาเออะ , เอ๊วี่ติง อีส กอน)
Yesterday I found out about you
(เยซเทอะดิ ไอ เฟานด เอาท อะเบาท ยู)
Even now just looking at you feels wrong
(อีเฝ็น เนา จัซท ลุคอิง แอ็ท ยู ฟีล ร็อง)

You say that you’d take it all back, given one chance
(ยู เซ แดท ยูต เทค อิท ดอร์ แบ็ค , กีฝเอ็น วัน ชานซ)
It was a moment of weakness and you said, “ Yes. “
(อิท วอส ซา โมเม็นท อ็อฝ วีคเน็ซ แซน ยู เซ็ด , “ เย็ซ “)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
You should’ve said “ No “ , you should’ve gone home
(ยู ชูดดิฝ เซ็ด “ โน “ , ยู ชูดดิฝ กอน โฮม)
You should’ve thought twice ‘fore you let it all go
(ยู ชูดดิฝ ธอท ทไวซ โฟ ยู เล็ท ดิธ ดอร์ โก)
You should’ve known that word, with what you did with her,
(ยู ชูดดิฝ โนน แดท เวิด , วิฑ ฮว็อท ยู ดิด วิฑ เฮอ ,)
Get back to me [get back to me].
(เก็ท แบ็ค ทู มี [ เก็ท แบ็ค ทู มี ])
And I should’ve been there in the back of your mind
(แอ็นด ดาย ชูดดิฝ บีน แดร์ อิน เดอะ แบ็ค อ็อฝ ยุร ไมนด)
I shouldn’t be asking myself, “ Why? “
(ไอ ชูดดึ่น บี อาคกิ้ง ไมเซลฟ , “ ฮไว “)
You shouldn’t be begging for forgiveness at my feet…
(ยู ชูดดึ่น บี เบกกิง ฟอ ฟอร์กีพเหนด แอ็ท ไม ฟีท)
You should’ve said “ No “ , baby, and you might still have me
(ยู ชูดดิฝ เซ็ด “ โน “ , เบบิ , แอ็นด ยู ไมท ซทิล แฮ็ฝ มี)

You can see that I’ve been crying
(ยู แค็น ซี แดท อิฝ บีน คไรอิง)
Baby, you know all the right things to say
(เบบิ , ยู โน ออล เดอะ ไรท ธิง ทู เซ)
But do you honestly expect me to believe
(บัท ดู ยู ออนเอ็ซทลิ เอ็คซเพคท มี ทู บิลีฝ)
We could ever be the same?
(วี คูด เอฝเออะ บี เดอะ เซม)

You say that the past is the past, you need one chance
(ยู เซ แดท เดอะ พาซท อีส เดอะ พาซท , ยู เน วัน ชานซ)
It was a moment of weakness and you said, “ Yes. “
(อิท วอส ซา โมเม็นท อ็อฝ วีคเน็ซ แซน ยู เซ็ด , “ เย็ซ “)

[Chorus]
([ โครัซ ])

I can’t resist
(ไอ แค็นท ริสีซท)
Before you go, tell me this:
(บิโฟ ยู โก , เท็ล มี ดีซ :)
Was it worth it?
(วอส ซิท เวิธ อิท)
Was she worth this?
(วอส ชี เวิธ ดีซ)

No… no, no, no…
(โน โน , โน , โน)

[Chorus]
([ โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Should’ve Said No คำอ่านไทย Taylor Swift

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น