เนื้อเพลง Can I Have This Dance คำอ่านไทย High School Musical Cast

[Gabriella]
([ แร๊บบีเอลล่า ])
Take my hand, take a breath
(เทค ไม แฮ็นด , เทค เก บเร็ธ)
Pull me close and take one step
(พุล มี คโลส แอ็นด เทค วัน ซเท็พ)
Keep your eyes locked on mine,
(คีพ ยุร ไอ ล็อค ออน ไมน ,)
And let the music be your guide.
(แอ็นด เล็ท เดอะ มยูสิค บี ยุร ไกด)

[Troy, Gabriella]
([ ทรอย , แร๊บบีเอลล่า ])
Won’t you promise me [now won’t you promise me, that you’ll never forget]
(ว็อนท ยู พรอมอิซ มี [ เนา ว็อนท ยู พรอมอิซ มี , แดท โยว เนฝเออะ เฟาะเกท ])
We’ll keep dancing [to keep dancing] wherever we go next
(เว็ล คีพ แด็นซิง [ ทู คีพ แด็นซิง ] ฮแวเรฝเออะ วี โก เน็คซท)

[chorus]
([ โครัซ ])
It’s like catching lightning the chances of finding someone like you
(อิทซ ไลค แคชอิง ไลทนิง เดอะ ชานซ อ็อฝ ไฟนดิง ซัมวัน ไลค ยู)
It’s one in a million, the chances of feeling the way we do
(อิทซ วัน อิน อะ มีลยัน , เดอะ ชานซ อ็อฝ ฟีลอิง เดอะ เว วี ดู)
And with every step together, we just keep on getting better
(แอ็นด วิฑ เอฝริ ซเท็พ ทุเกฑเออะ , วี จัซท คีพ ออน เกดดดิ้ง เบทเทอะ)
So can I have this dance [can I have this dance]
(โซ แค็น นาย แฮ็ฝ ดีซ ดานซ [ แค็น นาย แฮ็ฝ ดีซ ดานซ ])
Can I have this dance
(แค็น นาย แฮ็ฝ ดีซ ดานซ)

[Troy]
([ ทรอย ])
Take my hand, I’ll take the lead
(เทค ไม แฮ็นด , อิล เทค เดอะ เล็ด)
And every turn will be safe with me
(แอ็นด เอฝริ เทิน วิล บี เซฟ วิฑ มี)
Don’t be afraid, afraid to fall
(ด้อนท์ บี อัฟเรด , อัฟเรด ทู ฟอล)
You know I’ll catch you threw it all
(ยู โน อิล แค็ช ยู ธรู อิท ดอร์)

[Troy, Gabriella]
([ ทรอย , แร๊บบีเอลล่า ])
And you can’t keep us apart [even a thousand miles, can’t keep us apart]
(แอ็นด ยู แค็นท คีพ อัซ อะพาท [ อีเฝ็น อะ เธาแส็น ไมล , แค็นท คีพ อัซ อะพาท ])
‘Cause my heart is [cause my heart is] wherever you are
(คอส ไม ฮาท อีส [ คอส ไม ฮาท อีส ] ฮแวเรฝเออะ ยู อาร์)

[chorus]
([ โครัซ ])
It’s like catching lightning the chances of finding someone like you
(อิทซ ไลค แคชอิง ไลทนิง เดอะ ชานซ อ็อฝ ไฟนดิง ซัมวัน ไลค ยู)
It’s one in a million, the chances of feeling the way we do
(อิทซ วัน อิน อะ มีลยัน , เดอะ ชานซ อ็อฝ ฟีลอิง เดอะ เว วี ดู)
And with every step together, we just keep on getting better
(แอ็นด วิฑ เอฝริ ซเท็พ ทุเกฑเออะ , วี จัซท คีพ ออน เกดดดิ้ง เบทเทอะ)
So can I have this dance [can I have this dance]
(โซ แค็น นาย แฮ็ฝ ดีซ ดานซ [ แค็น นาย แฮ็ฝ ดีซ ดานซ ])
Can I have this dance
(แค็น นาย แฮ็ฝ ดีซ ดานซ)

[Gabriella And Troy]
([ แร๊บบีเอลล่า แอ็นด ทรอย ])
Oh no mountains too high enough, oceans too wide
(โอ โน เมานทิน ทู ไฮ อินัฟ , โอแฌ็น ทู ไวด)
‘Cause together or not, our dance won’t stop
(คอส ทุเกฑเออะ ออ น็อท , เอ๊า ดานซ ว็อนท ซท็อพ)
Let it rain, let it pour
(เล็ท ดิธ เรน , เล็ท ดิธ โพ)
What we have is worth fighting for
(ฮว็อท วี แฮ็ฝ อีส เวิธ ไฟท์ดิง ฟอ)
You know I believe, that we were meant to be
(ยู โน ไอ บิลีฝ , แดท วี เวอ เม็นท ทู บี)

[chorus]
([ โครัซ ])
It’s like catching lightning the chances of finding someone like you [like you]
(อิทซ ไลค แคชอิง ไลทนิง เดอะ ชานซ อ็อฝ ไฟนดิง ซัมวัน ไลค ยู [ ไลค ยู ])
It’s one in a million, the chances of feeling the way we do [way we do]
(อิทซ วัน อิน อะ มีลยัน , เดอะ ชานซ อ็อฝ ฟีลอิง เดอะ เว วี ดู [ เว วี ดู ])
And with every step together, we just keep on getting better
(แอ็นด วิฑ เอฝริ ซเท็พ ทุเกฑเออะ , วี จัซท คีพ ออน เกดดดิ้ง เบทเทอะ)
So can I have this dance [can I have this dance]
(โซ แค็น นาย แฮ็ฝ ดีซ ดานซ [ แค็น นาย แฮ็ฝ ดีซ ดานซ ])
Can I have this dance
(แค็น นาย แฮ็ฝ ดีซ ดานซ)

Can I have this dance
(แค็น นาย แฮ็ฝ ดีซ ดานซ)
Can I have this dance
(แค็น นาย แฮ็ฝ ดีซ ดานซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Can I Have This Dance คำอ่านไทย High School Musical Cast

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น