เนื้อเพลง Magic Stick คำอ่านไทย Lil’ Kim feat 50 Cent

[Chorus: 50 Cent]
([ โครัซ : 50 เซ็นท ])
I got the magic stick
(ไอ ก็อท เดอะ แมจอิค ซทิค)
I know if I can hit once, I can hit twice
(ไอ โน อิฟ ฟาย แค็น ฮิท วันซ , ไอ แค็น ฮิท ทไวซ)
I hit the baddest chicks
(ไอ ฮิท เดอะ แบดเดส ชิค)
Shorty don’t believe me, then come with me tonight
(ชอร์ทดิง ด้อนท์ บิลีฝ มี , เฑ็น คัม วิฑ มี ทุไนท)
And I’ll show you magic
(แอ็นด อิล โฌ ยู แมจอิค)
[What? What?] Magic [uh huh uh huh]
([ ฮว็อท ฮว็อท ] แมจอิค [ อา ฮู อา ฮู ])
I got the magic stick
(ไอ ก็อท เดอะ แมจอิค ซทิค)

[50 Cent]
([ 50 เซ็นท ])

I’m a freak to the core
(แอม มา ฟรีค ทู เดอะ โค)
Get a dose once, you gon’ want some more
(เก็ท ดา โดซ วันซ , ยู ก็อน ว็อนท ซัม โม)
My tongue touch ya girl, ya toes bound to curl
(ไม ทัง ทั๊ช ยา เกิล , ยา โท เบานด ทู เคิล)
This exclusive shit I don’t share with the world
(ดีซ เอ็คซคลูซิฝ ชิท ไอ ด้อนท์ แฌ วิฑ เดอะ เวิลด)
I have you up early in the mornin, moanin
(ไอ แฮ็ฝ ยู อัพ เออลิ อิน เดอะ มอร์นิน , โมวนิน)
Back shot, proper or low can’t stop us
(แบ็ค ฌ็อท , พรอพเออะ ออ โล แค็นท ซท็อพ อัซ)
Been a fiend for this since Rakim made hits
(บีน อะ ฟีนด ฟอ ดีซ ซินซ แรคคิม เมด ฮิท)
Get the position down pat, then it’s time to switch
(เก็ท เดอะ โพะสีฌอัน เดาน แพ็ท , เฑ็น อิทซ ไทม ทู ซวิช)
I’ll rock the boat, I’ll work the middle
(อิล ร็อค เดอะ โบท , อิล เวิค เดอะ มิ๊ดเดิ้ล)
I speed it up, straight beat it up..
(ไอ ซพีด ดิท อัพ , ซทเรท บีท ดิธ อัพ)
.. and I ain’t in the hood with my toast out loc’n
(แอ็นด ดาย เอน อิน เดอะ ฮุด วิฑ ไม โทซท เอาท ลอคอฺ)
I’m in the telly workin up a sweat strokin
(แอม อิน เดอะ เทลลิ เวิคกิน อัพ อะ ซเว็ท สโตรคิน)
Tonight’s the night, you can fall in love
(ทุไนท เดอะ ไนท , ยู แค็น ฟอล อิน ลัฝ)
You can call your mama right now, tell her you met a thug
(ยู แค็น คอล ยุร มามะ ไรท เนา , เท็ล เฮอ ยู เม็ท ดา ธัก)
I pop a lot of shit cause I can back it up
(ไอ พ็อพ อะ ล็อท อ็อฝ ชิท คอส ไอ แค็น แบ็ค อิท อัพ)
My left stroke’s the death stroke
(ไม เล็ฟท ซโตรก เดอะ เด็ธ ซโตรก)

[Chorus: Lil’ Kim]
([ โครัซ : ลิล คิม ])
I got the magic clit
(ไอ ก็อท เดอะ แมจอิค คลิทฺ)
I know if I get licked once, I get licked twice
(ไอ โน อิฟ ฟาย เก็ท ลิค วันซ , ไอ เก็ท ลิค ทไวซ)
I am the baddest chick
(ไอ แอ็ม เดอะ แบดเดส ชิค)
Shorty you don’t believe me, then come with me tonight
(ชอร์ทดิง ยู ด้อนท์ บิลีฝ มี , เฑ็น คัม วิฑ มี ทุไนท)
And I’ll show you magic
(แอ็นด อิล โฌ ยู แมจอิค)
[What? What?] Magic, uh huh uh huh
([ ฮว็อท ฮว็อท ] แมจอิค , อา ฮู อา ฮู)
I got the magic clit
(ไอ ก็อท เดอะ แมจอิค คลิทฺ)

[Lil’ Kim]
([ ลิล คิม ])
Lil’ Kim not a hore
(ลิล คิม น็อท ดา ออโฮ้)
But I sex a nigga so good, he gotta tell his boys
(บัท ไอ เซ็คซ อะ นิกงา โซ กุด , ฮี กอททะ เท็ล ฮิส บอย)
When it, come to sex don’t test my skills
(ฮเว็น หนิด , คัม ทู เซ็คซ ด้อนท์ เท็ซท ไม ซคิล)
Cause my head game have you HEAD over heels
(คอส ไม เฮ็ด เกม แฮ็ฝ ยู เฮ็ด โอเฝอะ ฮีล)
Give a nigga the chills, have him pay my bills
(กิฝ อะ นิกงา เดอะ ชิล , แฮ็ฝ ฮิม เพ ไม บิล)
Buy matchin Lambo’s with the same color wheels…
(ไบ แมทชิน ลอมโบซ วิฑ เดอะ เซม คัลเออะ ฮวีล)
.. and I ain’t out shoppin spendin dudes C-notes
(แอ็นด ดาย เอน เอาท ชอพพิน สเปนดิน ดยูด ซี โนท)
I’m in the crib givin niggaz deep throat
(แอม อิน เดอะ คริบ กีฝอิน นิกแกซ ดีพ ธโรท)
Tonight Lil’ Kim gon’ have you in the zone
(ทุไนท ลิล คิม ก็อน แฮ็ฝ ยู อิน เดอะ โสน)
Girls, call ya crib, I’m answerin’ the phone
(เกิล , คอล ยา คริบ , แอม แอนเซอริน เดอะ โฟน)
Guys wanna wife me ‘n’ give me the ring
(ไก วอนนา ไวฟ มี เอ็น กิฝ มี เดอะ ริง)
I’ll do it anywhere, anyhow,down for anything
(อิล ดู อิท เอนอิฮแว , เอนอิเฮา , เดาน ฟอ เอนอิธิง)
Couple of humps, give a nigga goosebumps
(คั๊พเพิ่ล อ็อฝ ฮัมพ , กิฝ อะ นิกงา ดกูซมัมสฺ)
This junk in my trunk ain’t made for chumps
(ดีซ จังค อิน ไม ทรังค เอน เมด ฟอ ชัมพ)
When Lil’ Kim’s around you don’t need to lie
(ฮเว็น ลิล คิม อะเรานด ยู ด้อนท์ เน ทู ไล)
It’s the “ Drugs “ baby, I’m makin’ ya HIGH!!
(อิทซ เดอะ “ ดรัก “ เบบิ , แอม เมกิน ยา ไฮ ! !)

[Chorus: 50 Cent + [Lil’ Kim]]
([ โครัซ : 50 เซ็นท + [ ลิล คิม ] ])

I got the magic stick
(ไอ ก็อท เดอะ แมจอิค ซทิค)
I know if I can hit once, I can hit twice
(ไอ โน อิฟ ฟาย แค็น ฮิท วันซ , ไอ แค็น ฮิท ทไวซ)
[I give em’ the baddest chick
([ ไอ กิฝ เอ็ม เดอะ แบดเดส ชิค)
Shorty you don’t believe me, then come with me tonight
(ชอร์ทดิง ยู ด้อนท์ บิลีฝ มี , เฑ็น คัม วิฑ มี ทุไนท)
And I’ll show you magic What? What?]
(แอ็นด อิล โฌ ยู แมจอิค ฮว็อท ฮว็อท ])
Magic[uh-huh, uh-huh]
(แมจอิค [ อา ฮู , อา ฮู ])
[I got the magic clit]
([ ไอ ก็อท เดอะ แมจอิค คลิทฺ ])

[Lil’ Kim + [50 Cent]]
([ ลิล คิม + [ 50 เซ็นท ] ])

I put your face in it
(ไอ พัท ยุร เฟซ อิน หนิด)
I know you sprung off in your tongue, I know you tastin it
(ไอ โน ยู ซพรัง ออฟฟ อิน ยุร ทัง , ไอ โน ยู เทสติน หนิด)
[Sex ain’t a race] But I have a thug nigga breakin records
([ เซ็คซ เอน ดา เรซ ] บัท ไอ แฮ็ฝ อะ ธัก นิกงา เบรกกิ้น เรคออด)
And the time is [one minute, six seconds]
(แอ็นด เดอะ ไทม อีส [ วัน มินยูท , ซิคซ เซคอันด ])
[Magic stick] I got the magic box
([ แมจอิค ซทิค ] ไอ ก็อท เดอะ แมจอิค บ็อคซ)
HAVE THAT ASS TRICKIN AFTER ONE BACK SHOT
(แฮ็ฝ แดท อาซ ทริคกินอาฟเทอะ วัน แบ็ค ฌ็อท)
[The gifts, the ice, I like that a lot]
([ เดอะ กิฟท , ดิ ไอซ , ไอ ไลค แดท ดา ล็อท ])
The minks, the leathers, the CL drop
(เดอะ มิงค , เดอะ เลฑเออะ , เดอะ ซีแอล ดร็อพ)

[Chorus: 50 Cent + [Lil Kim]]
([ โครัซ : 50 เซ็นท + [ ลิล คิม ] ])

I got the magic stick
(ไอ ก็อท เดอะ แมจอิค ซทิค)
I know if I can hit once, I can hit twice
(ไอ โน อิฟ ฟาย แค็น ฮิท วันซ , ไอ แค็น ฮิท ทไวซ)
I hit the baddest chicks
(ไอ ฮิท เดอะ แบดเดส ชิค)
Shorty don’t believe me, then call me tonight
(ชอร์ทดิง ด้อนท์ บิลีฝ มี , เฑ็น คอล มี ทุไนท)
And I’ll show you magic
(แอ็นด อิล โฌ ยู แมจอิค)
[What? What?] Magic
([ ฮว็อท ฮว็อท ] แมจอิค)
[IN UNISON] I got the magic stick [clit]
([ อิน ยูนิซัน ] ไอ ก็อท เดอะ แมจอิค ซทิค [ คลิทฺ ])

[Chorus: Lil’ Kim + [50 Cent]]
([ โครัซ : ลิล คิม + [ 50 เซ็นท ] ])

I know if I get licked once, I get licked twice
(ไอ โน อิฟ ฟาย เก็ท ลิค วันซ , ไอ เก็ท ลิค ทไวซ)
I give em’ the baddest chick
(ไอ กิฝ เอ็ม เดอะ แบดเดส ชิค)
Shorty you don’t believe me, then call me tonight
(ชอร์ทดิง ยู ด้อนท์ บิลีฝ มี , เฑ็น คอล มี ทุไนท)
And I’ll show you magic
(แอ็นด อิล โฌ ยู แมจอิค)
[What? What? Magic], uh huh uh huh
([ ฮว็อท ฮว็อท แมจอิค ] , อา ฮู อา ฮู)
[IN UNISON] I got the magic clit [stick]
([ อิน ยูนิซัน ] ไอ ก็อท เดอะ แมจอิค คลิทฺ [ ซทิค ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Magic Stick คำอ่านไทย Lil’ Kim feat 50 Cent

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น