เนื้อเพลง Obvious คำอ่านไทย Westlife

[Shane:]
([ เชน : ])
Yeah, ooooh…
(เย่ , อู้)
We started as friends
(วี ซทาท แอ็ส ฟเร็นด)
But something happened inside me
(บัท ซัมติง แฮพเพ็น อีนไซด มี)
Now I’m reading into everything
(เนา แอม รีดอิง อีนทุ เอ๊วี่ติง)
But there’s no sign you hear the lightning, baby
(บัท แดร์ โน ไซน ยู เฮีย เดอะ ไลทนิง , เบบิ)

You don’t ever notice me turning on my charm
(ยู ด้อนท์ เอฝเออะ โนทิซ มี เทินนิง ออน ไม ชาม)
Or wonder why I’m always where you are
(ออ วันเดอะ ฮไว แอม ออลเว ฮแว ยู อาร์)

[Shane [Westlife]:]
([ เชน [ เวสไลฟ์ ] : ])
I’ve made it obvious
(อิฝ เมด อิท ออบเฝียซ)
Done everything but sing it
(ดัน เอ๊วี่ติง บัท ซิง อิท)
[I’ve crushed on you so long, but on and on you get me wrong]
([ อิฝ ครัฌ ออน ยู โซ ล็อง , บัท ออน แอ็นด ออน ยู เก็ท มี ร็อง ])
I’m not so good with words
(แอม น็อท โซ กุด วิฑ เวิด)
And since you never notice
(แอ็นด ซินซ ยู เนฝเออะ โนทิซ)
The way that we belong
(เดอะ เว แดท วี บิลอง)
I’ll say it in a love song
(อิล เซ อิท อิน อะ ลัฝ ซ็อง)

[Bryan [Westlife]:]
([ บายเอน[ เวสไลฟ์ ] : ])
I’ve heard you talk about
(อิฝ เฮิด ยู ทอค อะเบาท)
[Heard you talk about]
([ เฮิด ยู ทอค อะเบาท ])
How you want someone just like me [Bryan echo: just like me]
(เฮา ยู ว็อนท ซัมวัน จัซท ไลค มี [ บายเอนเอคโอ : จัซท ไลค มี ])
But everytime I ask you out
(บัท เอ๊รี่ไทม์ ไอ อาซค ยู เอาท)
[Time I ask you out]
([ ไทม ไอ อาซค ยู เอาท ])
We never move pass friendly, no no
(วี เนฝเออะ มูฝ เพซ ฟเรนดลิ , โน โน)

And you don’t ever notice how I stare when we’re alone
(แอ็นด ยู ด้อนท์ เอฝเออะ โนทิซ เฮา ไอ ซแท ฮเว็น เวีย อะโลน)
Or wonder why I keep you on the phone
(ออ วันเดอะ ฮไว ไอ คีพ ยู ออน เดอะ โฟน)

[Shane [Westlife]:]
([ เชน [ เวสไลฟ์ ] : ])
I’ve made it obvious
(อิฝ เมด อิท ออบเฝียซ)
Done everything but sing it
(ดัน เอ๊วี่ติง บัท ซิง อิท)
[I’ve crushed on you so long but on and on you get me wrong]
([ อิฝ ครัฌ ออน ยู โซ ล็อง บัท ออน แอ็นด ออน ยู เก็ท มี ร็อง ])
I’m not so good with words
(แอม น็อท โซ กุด วิฑ เวิด)
And since you never notice
(แอ็นด ซินซ ยู เนฝเออะ โนทิซ)
The way that we belong
(เดอะ เว แดท วี บิลอง)
I’ll say it in a love song
(อิล เซ อิท อิน อะ ลัฝ ซ็อง)
Yeah…
(เย่)

[Mark:]
([ ม๊าร์ค : ])
You are my very first thought in the morning
(ยู อาร์ ไม เฝริ เฟิซท ธอท อิน เดอะ มอนิง)

[Shane:]
([ เชน : ])
And my last at nightfall
(แอ็นด ไม ลาซท แอ็ท ไนท์ฟอร์)

[Mark:]
([ ม๊าร์ค : ])
You are the love that came without warning
(ยู อาร์ เดอะ ลัฝ แดท เคม วิเฑาท วอนิง)

[Mark & Shane:]
([ ม๊าร์ค & เชน : ])
I need you, I want you to know
(ไอ เน ยู , ไอ ว็อนท ยู ทู โน)

[Shane [Westlife]:]
([ เชน [ เวสไลฟ์ ] : ])
I’ve made it obvious
(อิฝ เมด อิท ออบเฝียซ)
So finally I’ll sing it
(โซ ไฟแน็ลลิ อิล ซิง อิท)
[I’ve crushed on you so long]
([ อิฝ ครัฌ ออน ยู โซ ล็อง ])
I’m not so good with words
(แอม น็อท โซ กุด วิฑ เวิด)
And since you never notice
(แอ็นด ซินซ ยู เนฝเออะ โนทิซ)
The way that we belong
(เดอะ เว แดท วี บิลอง)
I’ll say it in a love song
(อิล เซ อิท อิน อะ ลัฝ ซ็อง)

[Westlife:]
([ เวสไลฟ์ : ])
And sing it until the day you’re holding me
(แอ็นด ซิง อิท อันทีล เดอะ เด ยัวร์ โฮลดิง มี)
I’ve wanted you so long but on and on you get me wrong
(อิฝ ว็อนท ยู โซ ล็อง บัท ออน แอ็นด ออน ยู เก็ท มี ร็อง)
I more then adore you but since you never seem to see
(ไอ โม เฑ็น อะโด ยู บัท ซินซ ยู เนฝเออะ ซีม ทู ซี)

[Shane:]
([ เชน : ])
But you never seem to see
(บัท ยู เนฝเออะ ซีม ทู ซี)
I’ll say it in this love song
(อิล เซ อิท อิน ดีซ ลัฝ ซ็อง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Obvious คำอ่านไทย Westlife

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น