เนื้อเพลง I Do (Cherish You) คำอ่านไทย 98 Degrees

All I am, all I’ll be
(ออล ไอ แอ็ม , ออล อิล บี)
Everything in this world
(เอ๊วี่ติง อิน ดีซ เวิลด)
All that I’ll ever need
(ออล แดท อิล เอฝเออะ เน)
Is in your eyes
(อีส ซิน ยุร ไอ)
Shining at me
(ชายนิง แอ็ท มี)
When you smile I can feel
(ฮเว็น ยู ซไมล ไอ แค็น ฟีล)
All my passion unfolding
(ออล ไม แพฌอัน อันโฟลดิง)
Your hand brushes mine
(ยุร แฮ็นด บรัชเชด ไมน)
And a thousand sensations
(แอ็นด อะ เธาแส็น เซ็นเซฌัน)
Seduce me ’cause I
(ซิดยูซ มี คอส ไอ)

I do cherish you
(ไอ ดู เชริฌ ยู)
For the rest of my life
(ฟอ เดอะ เร็ซท อ็อฝ ไม ไลฟ)
You don’t have to think twice
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู ธิงค ทไวซ)
I will love you still
(ไอ วิล ลัฝ ยู ซทิล)
From the depths of my soul
(ฟร็อม เดอะ เด็พธ อ็อฝ ไม โซล)
It’s beyond my control
(อิทซ บิยอนด ไม ค็อนทโรล)
I’ve waited so long to say this to you
(อิฝ เวท โซ ล็อง ทู เซ ดีซ ทู ยู)
If you’re asking do I love you this much
(อิฟ ยัวร์ อาคกิ้ง ดู ไอ ลัฝ ยู ดีซ มัช)
I do
(ไอ ดู)

In my world, before you
(อิน ไม เวิลด , บิโฟ ยู)
I lived outside my emotions
(ไอ ไลฝ เอาทไซด ไม อิโมฌัน)
Didn’t know where I was going
(ดิ๊นอิน โน ฮแว ไอ วอส โกอิ้ง)
‘Til that day I found you
(ทิล แดท เด ไอ เฟานด ยู)
How you opened my life
(เฮา ยู โอเพ็น ไม ไลฟ)
To a new paradise
(ทู อะ นยู แพระไดส)
In a world torn by change
(อิน อะ เวิลด โทน ไบ เชนจ)
Still with all of my heart
(ซทิล วิฑ ออล อ็อฝ ไม ฮาท)
‘Til my dying day
(ทิล ไม ไดอิง เด)

[Chorus]
([ โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Do (Cherish You) คำอ่านไทย 98 Degrees

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น