เนื้อเพลง Tonight, I Celebrate My Love คำอ่านไทย Peabo Bryson

Tonight I celebrate my love for you
(ทุไนท ไอ เซลอิบเรท ไม ลัฝ ฟอ ยู)
It seems the natural thing to do
(อิท ซีม เดอะ แนชแร็ล ธิง ทู ดู)
Tonight no one’s gonna find us
(ทุไนท โน วัน กอนนะ ไฟนด อัซ)
We’ll leave the world behind us
(เว็ล ลีฝ เดอะ เวิลด บิไฮนด อัซ)
When I make love to you
(ฮเว็น นาย เมค ลัฝ ทู ยู)

Tonight I celebrate my love for you
(ทุไนท ไอ เซลอิบเรท ไม ลัฝ ฟอ ยู)
And hope that deep inside you’ll feel it too
(แอ็นด โฮพ แดท ดีพ อีนไซด โยว ฟีล อิท ทู)
Tonight, our spirits will be climbing
(ทุไนท , เอ๊า ซพีริท วิล บี ไคลบบิง)
To a sky filled up with diamonds
(ทู อะ ซไค ฟิล อัพ วิฑ ไดมันด)
When I make love to you tonight
(ฮเว็น นาย เมค ลัฝ ทู ยู ทุไนท)

Tonight I celebrate my love for you
(ทุไนท ไอ เซลอิบเรท ไม ลัฝ ฟอ ยู)
And that midnight sun is gonna come shining through
(แอ็นด แดท มิดไนท์ ซัน อีส กอนนะ คัม ชายนิง ธรู)
Tonight there’ll be no distance between us
(ทุไนท เดอะเรล บี โน ดีซแท็นซ บีทวิน อัซ)
What I want most to do is to get close to you tonight
(ฮว็อท ไอ ว็อนท โมซท ทู ดู อีส ทู เก็ท คโลส ทู ยู ทุไนท)

Tonight I celebrate my love for you
(ทุไนท ไอ เซลอิบเรท ไม ลัฝ ฟอ ยู)
And soon this old world will seem brand new
(แอ็นด ซูน ดีซ โอลด เวิลด วิล ซีม บแร็นด นยู)
Tonight we will both discover
(ทุไนท วี วิล โบธ ดิซคัฝเออะ)
How friends turn into lovers
(เฮา ฟเร็นด เทิน อีนทุ ลัฝเออะ)
When I make love to you
(ฮเว็น นาย เมค ลัฝ ทู ยู)

Tonight I celebrate my love for you
(ทุไนท ไอ เซลอิบเรท ไม ลัฝ ฟอ ยู)
And the midnight sun is gonna come shining through
(แอ็นด เดอะ มิดไนท์ ซัน อีส กอนนะ คัม ชายนิง ธรู)
Tonight there’ll be no distance between us
(ทุไนท เดอะเรล บี โน ดีซแท็นซ บีทวิน อัซ)
What I want most to do is to get close to you
(ฮว็อท ไอ ว็อนท โมซท ทู ดู อีส ทู เก็ท คโลส ทู ยู)

Tonight I celebrate my love for you
(ทุไนท ไอ เซลอิบเรท ไม ลัฝ ฟอ ยู)
Tonight
(ทุไนท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Tonight, I Celebrate My Love คำอ่านไทย Peabo Bryson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น