เนื้อเพลง Piece of Me คำอ่านไทย Britney Spears

I’m Miss American Dream since I was seventeen
(แอม มิซ อะเมริแค็น ดรีม ซินซ ไอ วอส เซฝเอ็นทีน)
Don’t matter if I step on the scene
(ด้อนท์ แมทเทอะ อิฟ ฟาย ซเท็พ ออน เดอะ ซีน)
Or sneak away to the Philippines
(ออ ซนีค อะเว ทู เดอะ ฟิลิพปินสฺ)
They still gon’ put pictures of my derriere in the magazine
(เฑ ซทิล ก็อน พัท พีคเชอะ อ็อฝ ไม เดอร์รีเออร์ อิน เดอะ แมกอะสีน)
You want a piece of me?
(ยู ว็อนท ดา พีซ อ็อฝ มี)
You want a piece of me
(ยู ว็อนท ดา พีซ อ็อฝ มี)

I’m Miss bad media karma
(แอม มิซ แบ็ด มีเดียะ คามะ)
Another day another drama
(แอะนัธเออะ เด แอะนัธเออะ ดรามะ)
Guess I can’t see no harm
(เก็ซ ซาย แค็นท ซี โน ฮาม)
In working and being a mama
(อิน เวิคกิง แอ็นด บีอิง อะ มามะ)
And with a kid on my arm
(แอ็นด วิฑ อะ คิด ออน ไม อาม)
I’m still an exception
(แอม ซทิล แอน เอ็คเซพฌัน)
And you want a piece of me
(แอ็นด ยู ว็อนท ดา พีซ อ็อฝ มี)

I’m Mrs. Lifestyles of the rich and famous
(แอม มีซซิซ ไลฟ์สไตลสฺ อ็อฝ เดอะ ริช แอ็นด เฟมัซ)
[You want a piece of me]
([ ยู ว็อนท ดา พีซ อ็อฝ มี ])
I’m Mrs. Oh my God that Britney’s shameless!
(แอม มีซซิซ โอ ไม ก็อด แดท บริทนี่ เฌมเล็ซ !)
[You want a piece of me]
([ ยู ว็อนท ดา พีซ อ็อฝ มี ])
I’m Mrs. Extra! Extra! This just in
(แอม มีซซิซ เอ๊กซทร่า ! เอ๊กซทร่า ! ดีซ จัซท อิน)
[You want a piece of me]
([ ยู ว็อนท ดา พีซ อ็อฝ มี ])
I’m Mrs. she’s too big now she’s too thin
(แอม มีซซิซ ชี ทู บิก เนา ชี ทู ธิน)
[You want a piece of me]
([ ยู ว็อนท ดา พีซ อ็อฝ มี ])

I’m Mrs. ‘You want a piece of me?’
(แอม มีซซิซ ยู ว็อนท ดา พีซ อ็อฝ มี)
Tryin’ and pissin’ me off
(ทายอิน แอ็นด พิสซิน มี ออฟฟ)
Well get in line with the paparazzi
(เว็ล เก็ท อิน ไลน วิฑ เดอะ ปาปาเรซซี่)
Who’s flippin’ me off
(ฮู ฟริพพิน มี ออฟฟ)
Hopin’ I’ll resort to startin’ havoc
(โฮพปิน อิล ริสอท ทู สตาร์ดิน แฮฝอัค)
And end up settlin’ in court
(แอ็นด เอ็นด อัพ เซทลิน อิน โคท)
Now are you sure you want a piece of me?
(เนา อาร์ ยู ฌุร ยู ว็อนท ดา พีซ อ็อฝ มี)
I’m Mrs. ‘Most likely to get on TV for strippin’ on the streets’
(แอม มีซซิซ โมซท ไลคลิ ทู เก็ท ออน ทีวี ฟอ สตริพปิน ออน เดอะ ซทรีท)
When getting the groceries, no, for real
(ฮเว็น เกดดดิ้ง เดอะ โกรเซอรีสฺ , โน , ฟอ ริแอ็ล)
Are you kidding me?
(อาร์ ยู คิดดิง มี)
No wonder there’s panic in the industry,
(โน วันเดอะ แดร์ แพนอิค อิน ดิ อีนดัซทริ ,)
I mean please
(ไอ มีน พลีส)

I’m Mrs. Lifestyles of the rich and famous
(แอม มีซซิซ ไลฟ์สไตลสฺ อ็อฝ เดอะ ริช แอ็นด เฟมัซ)
[You want a piece of me]
([ ยู ว็อนท ดา พีซ อ็อฝ มี ])
I’m Mrs. Oh my God that Britney’s Shameless
(แอม มีซซิซ โอ ไม ก็อด แดท บริทนี่ เฌมเล็ซ)
[You want a piece of me]
([ ยู ว็อนท ดา พีซ อ็อฝ มี ])
I’m Mrs. Exta! Extra! this just in
(แอม มีซซิซ เอ๊กดา ! เอ๊กซทร่า ! ดีซ จัซท อิน)
[You want a piece of me]
([ ยู ว็อนท ดา พีซ อ็อฝ มี ])
I’m Mrs. she’s too big now she’s too thin
(แอม มีซซิซ ชี ทู บิก เนา ชี ทู ธิน)
[You want a piece of me]
([ ยู ว็อนท ดา พีซ อ็อฝ มี ])
I’m Miss American Dream since I was 17
(แอม มิซ อะเมริแค็น ดรีม ซินซ ไอ วอส 17)
Don’t matter if I step on the scene
(ด้อนท์ แมทเทอะ อิฟ ฟาย ซเท็พ ออน เดอะ ซีน)
Or sneak away to the Philippines
(ออ ซนีค อะเว ทู เดอะ ฟิลิพปินสฺ)
They still gon’ put pictures of my derriere in the magazine
(เฑ ซทิล ก็อน พัท พีคเชอะ อ็อฝ ไม เดอร์รีเออร์ อิน เดอะ แมกอะสีน)
You want a piece of me?
(ยู ว็อนท ดา พีซ อ็อฝ มี)
You want a piece of me
(ยู ว็อนท ดา พีซ อ็อฝ มี)
You want a piece of me?
(ยู ว็อนท ดา พีซ อ็อฝ มี)
I’m Mrs. Lifestyles of the rich and famous
(แอม มีซซิซ ไลฟ์สไตลสฺ อ็อฝ เดอะ ริช แอ็นด เฟมัซ)
[You want a piece of me]
([ ยู ว็อนท ดา พีซ อ็อฝ มี ])
I’m Mrs. Oh my God that Britney’s shameless!
(แอม มีซซิซ โอ ไม ก็อด แดท บริทนี่ เฌมเล็ซ !)
[You want a piece of me]
([ ยู ว็อนท ดา พีซ อ็อฝ มี ])
I’m Mrs. Extra! Extra! this just in
(แอม มีซซิซ เอ๊กซทร่า ! เอ๊กซทร่า ! ดีซ จัซท อิน)
[You want a piece of me]
([ ยู ว็อนท ดา พีซ อ็อฝ มี ])
I’m Mrs. she’s too big now she’s too thin
(แอม มีซซิซ ชี ทู บิก เนา ชี ทู ธิน)
[You want a piece of me]
([ ยู ว็อนท ดา พีซ อ็อฝ มี ])
I’m Mrs. Lifestyles of the rich and famous
(แอม มีซซิซ ไลฟ์สไตลสฺ อ็อฝ เดอะ ริช แอ็นด เฟมัซ)
[You want a piece of me]
([ ยู ว็อนท ดา พีซ อ็อฝ มี ])
I’m Mrs. Oh my God that Britney’s shameless!
(แอม มีซซิซ โอ ไม ก็อด แดท บริทนี่ เฌมเล็ซ !)
[You want a piece of me]
([ ยู ว็อนท ดา พีซ อ็อฝ มี ])
I’m Mrs. Extra! Extra! this just in
(แอม มีซซิซ เอ๊กซทร่า ! เอ๊กซทร่า ! ดีซ จัซท อิน)
[You want a piece of me]
([ ยู ว็อนท ดา พีซ อ็อฝ มี ])
I’m Mrs. she’s too big now she’s too thin
(แอม มีซซิซ ชี ทู บิก เนา ชี ทู ธิน)
[You want a piece of me]
([ ยู ว็อนท ดา พีซ อ็อฝ มี ])
Oh yeah
(โอ เย่)
You want a piece of me
(ยู ว็อนท ดา พีซ อ็อฝ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Piece of Me คำอ่านไทย Britney Spears

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น