เนื้อเพลง You Had Me คำอ่านไทย Joss Stone

You had me
(ยู แฮ็ด มี)
You lost me
(ยู ล็อซท มี)
You’re wasted
(ยัวร์ ว็อซท)
You cost me
(ยู ค็อซท มี)
I don’t want you here messing with my mind
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ยู เฮียร เมซซิง วิฑ ไม ไมนด)

Spitting in my eyes and I still see
(สปิ๊ดดิง อิน ไม ไอ แซน ดาย ซทิล ซี)
Tried to keep me down
(ทไร ทู คีพ มี เดาน)
I’m breaking free
(แอม บเรคคิง ฟรี)
I don’t want no part in your next fix
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท โน พาท อิน ยุร เน็คซท ฟิคซ)
Someone needs to tell you this is it
(ซัมวัน นีด ทู เท็ล ยู ดีซ ซิส อิท)

Hey listen you’ll be missin’
(เฮ ลิ๊สซึ่น โยว บี มิซซิน)
Out on all my love and my kissing
(เอาท ออน ออล ไม ลัฝ แอ็นด ไม คิสซิง)
Make your mistakes on your own time
(เมค ยุร มิซเทค ออน ยุร โอน ไทม)
When you come down you’re just no good to have around
(ฮเว็น ยู คัม เดาน ยัวร์ จัซท โน กุด ทู แฮ็ฝ อะเรานด)
Instead of making money you took mine
(อินซเทด อ็อฝ เมคอิง มันอิ ยู ทุค ไมน)

[Chorus]
([ โครัซ ])
You had me
(ยู แฮ็ด มี)
You lost me
(ยู ล็อซท มี)
You’re wasted
(ยัวร์ ว็อซท)
You cost me
(ยู ค็อซท มี)
I don’t want you here messing with my mind
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ยู เฮียร เมซซิง วิฑ ไม ไมนด)
I’ve realized in time
(อิฝ รีแอะไลส อิน ไทม)
that my eyes are not blind
(แดท ไม ไอ แซร์ น็อท บไลนด)
I’ve seen it before
(อิฝ ซีน หนิด บิโฟ)
I’m taking back my life
(แอม เทคอิง แบ็ค ไม ไลฟ)

You tried to trade on my naivete
(ยู ทไร ทู เทรด ออน ไม นาอีฝเท)
But the things you do and say embarrass me
(บัท เดอะ ธิง ยู ดู แอ็นด เซ เอ็มแบแร็ซ มี)
See once upon a time I was your fool
(ซี วันซ อุพอน อะ ไทม ไอ วอส ยุร ฟูล)
But the one I leave behind is you
(บัท ดิ วัน ไอ ลีฝ บิไฮนด อีส ยู)

Hey listen you’ll be missin’
(เฮ ลิ๊สซึ่น โยว บี มิซซิน)
Out on all my love and my kissing
(เอาท ออน ออล ไม ลัฝ แอ็นด ไม คิสซิง)
Make your mistakes on your own time
(เมค ยุร มิซเทค ออน ยุร โอน ไทม)
When you come down you’re just no good to have around
(ฮเว็น ยู คัม เดาน ยัวร์ จัซท โน กุด ทู แฮ็ฝ อะเรานด)
Instead of making money you took mine
(อินซเทด อ็อฝ เมคอิง มันอิ ยู ทุค ไมน)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Vodka and a packet of cigarettes
(ฝอดคะ แอ็นด อะ แพคเค็ท อ็อฝ ซิกะเรท)
That’s all it used to be but now
(แฑ็ท ซอร์ อิท ยูซ ทู บี บัท เนา)
You’re sniffing on snow when you’re feeling low
(ยัวร์ สนิฟฟิ้ง ออน ซโน ฮเว็น ยัวร์ ฟีลอิง โล)
Suffocating dreams that could have been
(ซัฟโฟะเคทิง ดรีม แดท คูด แฮ็ฝ บีน)
Maybe for a minute I was down with that
(เมบี ฟอ รา มินยูท ไอ วอส เดาน วิฑ แดท)
But it didn’t take long for me to see the light
(บัท ดิธ ดิ๊นอิน เทค ล็อง ฟอ มี ทู ซี เดอะ ไลท)
You swore you had control of it
(ยู ซโว ยู แฮ็ด ค็อนทโรล อ็อฝ อิท)
But when I stepped back you slipped on your supply
(บัท ฮเว็น นาย สตอปชฺ แบ็ค ยู สลิป ออน ยุร ซัพพลิ)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Taking it back I’m taking it back
(เทคอิง อิท แบ็ค แอม เทคอิง อิท แบ็ค)
Taking back my life
(เทคอิง แบ็ค ไม ไลฟ)
Taking it back I’m taking it back
(เทคอิง อิท แบ็ค แอม เทคอิง อิท แบ็ค)
Taking back my life
(เทคอิง แบ็ค ไม ไลฟ)
Ain’t nobody got no business stressing all the time
(เอน โนบอดี้ ก็อท โน บีสเน็ซ สเตสซิง ออล เดอะ ไทม)
Taking it back I’m taking it back
(เทคอิง อิท แบ็ค แอม เทคอิง อิท แบ็ค)
Taking back my life
(เทคอิง แบ็ค ไม ไลฟ)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Taking it back I’m taking it back
(เทคอิง อิท แบ็ค แอม เทคอิง อิท แบ็ค)
Taking back my life
(เทคอิง แบ็ค ไม ไลฟ)
Taking it back I’m taking it back
(เทคอิง อิท แบ็ค แอม เทคอิง อิท แบ็ค)
Taking back my life
(เทคอิง แบ็ค ไม ไลฟ)
Ain’t nobody got no business stressing all the time
(เอน โนบอดี้ ก็อท โน บีสเน็ซ สเตสซิง ออล เดอะ ไทม)
Taking it back I’m taking it back
(เทคอิง อิท แบ็ค แอม เทคอิง อิท แบ็ค)
Taking back my life
(เทคอิง แบ็ค ไม ไลฟ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You Had Me คำอ่านไทย Joss Stone

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น