เนื้อเพลง 8 Mile คำอ่านไทย Eminem

Sometimes I just feel like – quittin, I still might
(ซัมไทม์ ซาย จัซท ฟีล ไลค ควิทดิน , ไอ ซทิล ไมท)
why do I put up this fight? why do I still write?
(ฮไว ดู ไอ พัท อัพ ดีซ ไฟท ฮไว ดู ไอ ซทิล ไรท)
sometimes its hard enough just dealing with real life
(ซัมไทม์ อิทซ ฮาด อินัฟ จัซท ดีลลิง วิฑ ริแอ็ล ไลฟ)
sometimes I wanna jump on stage and just kill mics
(ซัมไทม์ ซาย วอนนา จัมพ ออน ซเทจ แอ็นด จัซท คิล ไมคะ)
and show these people what my level of skills like
(แอ็นด โฌ ฑิส พี๊เพิ่ล ฮว็อท ไม เลฟเอ็ล อ็อฝ ซคิล ไลค)
but I’m still white, sometimes I just hate life
(บัท แอม ซทิล ฮไวท , ซัมไทม์ ซาย จัซท เฮท ไลฟ)
something ain’t right, hit the break lights
(ซัมติง เอน ไรท , ฮิท เดอะ บเรค ไลท)
facing this stage fright, drawing a blank like
(เฟซอิง ดีซ ซเทจ ฟไรท , ดรออิง อะ บแลงค ไลค)
“ uhh da da da duhh it ain’t my fault
(“ อา ดา ดา ดา ด่า อิท เอน ไม ฟอลท)
cry-ing eye balls, my inside crawl “
(คไร อิง ไอ บอล , ไม อีนไซด ครอล “)
And I clam up I just slam shut, I just can’t do it
(แอ็นด ดาย คแล็ม อัพ ไอ จัซท ซแล็ม ฌัท , ไอ จัซท แค็นท ดู อิท)
my whole manhoods just been stripped
(ไม โฮล แมนฮุด จัซท บีน สตริปชฺ)
I have just been evict so I must in get
(ไอ แฮ็ฝ จัซท บีน อิฝีคท โซ ไอ มัซท อิน เก็ท)
hope to bust in, split, man f*ck this sh*t
(โฮพ ทู บัซท อิน , ซพลิท , แม็น เอฟ *ck ดีซ ฌะ *ที)
yo- I’m going the f*ck home
(โย แอม โกอิ้ง เดอะ เอฟ *ck โฮม)
world on my shoulders as I run back to this 8 Mile Road
(เวิลด ออน ไม โฌลเดอะ แอ็ส ซาย รัน แบ็ค ทู ดีซ 8 ไมล โรด)

[Chorus]
([ โครัซ ])
I’m a man, Ima make a new plan
(แอม มา แม็น , แอมอา เมค เก นยู แพล็น)
time for me to just stand up, and travel new land
(ไทม ฟอ มี ทู จัซท ซแท็นด อัพ , แอ็นด ทแรฝแอ็ล นยู แล็นด)
time for me to just take matters in to my own hands
(ไทม ฟอ มี ทู จัซท เทค แมทเทอะ ซิน ทู ไม โอน แฮ็นด)
once on move on from these track, I’ll never look back [8 Mile Road]
(วันซ ออน มูฝ ออน ฟร็อม ฑิส ทแรค , อิล เนฝเออะ ลุค แบ็ค [ 8 ไมล โรด ])
and I’m gone, and I know right where I’m going
(แอ็นด แอม กอน , แอ็นด ดาย โน ไรท ฮแว แอม โกอิ้ง)
sorry mama I’m grown I must travel alone
(ซอริ มามะ แอม กโรน นาย มัซท ทแรฝแอ็ล อะโลน)
ain’t gonna follow no footsteps, I’m making my own
(เอน กอนนะ ฟอลโล โน ฟุทเสต็ป , แอม เมคอิง ไม โอน)
only way I know how to escape from this 8 Mile Road
(โอ๊นลี่ เว ไอ โน เฮา ทู เอ็ซเคพ ฟร็อม ดีซ 8 ไมล โรด)

Walking these train tracks, trying to regain back
(วอคกิง ฑิส ทเรน ทแรค , ทไรอิง ทู ริเกน แบ็ค)
the spirit I had ‘fore I go back to the same crap
(เดอะ ซพีริท ไอ แฮ็ด โฟ ไอ โก แบ็ค ทู เดอะ เซม แครพ)
to the same plant, in the same pants
(ทู เดอะ เซม พลานท , อิน เดอะ เซม แพ็นท)
trying to chase rap, gotta move A-SAP
(ทไรอิง ทู เชซ แร็พ , กอททะ มูฝ อะ แซ็พ)
get a new plan, mamas got a new man
(เก็ท ดา นยู แพล็น , มามะ ก็อท ดา นยู แม็น)
poor little baby sister, she don’t understand
(พูร ลิ๊ทเทิ่ล เบบิ ซีซเทอะ , ชี ด้อนท์ อันเดิซแทนด)
sits in front of the TV, buries her nose in the pad
(ซิท ซิน ฟรันท อ็อฝ เดอะ ทีวี , เบลลีสฺ เฮอ โนส อิน เดอะ แพ็ด)
and just colors till the crayon gets dull in her hand
(แอ็นด จัซท คัลเออะ ทิล เดอะ คเรอ็อน เก็ท ดัล อิน เฮอ แฮ็นด)
while she colors her big brother and mother and dad
(ฮไวล ชี คัลเออะ เฮอ บิก บรัฑเออะ แอ็นด ม๊าเธ่อร์ แอ็นด แด็ด)
ain’t no telling what really goes on in her little head
(เอน โน เทลลิง ฮว็อท ริแอ็ลลิ โกซ ออน อิน เฮอ ลิ๊ทเทิ่ล เฮ็ด)
wish I could be the daddy that niether one of us had
(วิฌ ไอ คูด บี เดอะ แดดดิ แดท นีตเดอร์ วัน อ็อฝ อัซ แฮ็ด)
but I keep running from something I never wanted so bad
(บัท ไอ คีพ รันนิง ฟร็อม ซัมติง ไอ เนฝเออะ ว็อนท โซ แบ็ด)
sometimes I get upset, cause I ain’t blew up yet
(ซัมไทม์ ซาย เก็ท อัพเซ็ฑ , คอส ไอ เอน บลู อัพ เย็ท)
it’s like I grew but I ain’t grown these two nuts yet
(อิทซ ไลค ไก กรู บัท ไอ เอน กโรน ฑิส ทู นัท เย็ท)
don’t gotta rep my step, don’t got enough pep
(ด้อนท์ กอททะ เร็พ ไม ซเท็พ , ด้อนท์ ก็อท อินัฟ เพ็พ)
the pressures too much man Im just trying to do what’s best
(เดอะ พเรฌเออะ ทู มัช แม็น แอม จัซท ทไรอิง ทู ดู ฮว็อท เบ็ซท)
and I try, sit alone and cry, yo I’m on telling god
(แอ็นด ดาย ทไร , ซิท อะโลน แอ็นด คไร , โย แอม ออน เทลลิง ก็อด)
not a moment goes by, that I don’t prey to the sky
(น็อท ดา โมเม็นท โกซ ไบ , แดท ไอ ด้อนท์ พเร ทู เดอะ ซไค)
please I’m beggin you god, please don’t let me be pigeon holding no regular job
(พลีส แอม เบคกินยู ก็อด , พลีส ด้อนท์ เล็ท มี บี พีจอัน โฮลดิง โน เรกอิวเลอะ โจบ)
yo I hope you can hear me homey, wherever you are
(โย ไอ โฮพ ยู แค็น เฮีย มี โฮมี , ฮแวเรฝเออะ ยู อาร์)
yo I’m telling you dawg, I bailing this trailor tomarrow
(โย แอม เทลลิง ยู ดาว , ไอ เบลิง ดีซ เทลีเลอ ทอมเมโรว)
tell my mother I love her and kiss baby sister goodbye
(เท็ล ไม ม๊าเธ่อร์ ไอ ลัฝ เฮอ แอ็นด คิซ เบบิ ซีซเทอะ กู๊ดบาย)
say “ whenever you need me baby I’m never 2 far “
(เซ “ ฮเว็นเอฝเออะ ยู เน มี เบบิ แอม เนฝเออะ 2 ฟา “)
but yo I got to get out there, the only way I know
(บัท โย ไอ ก็อท ทู เก็ท เอาท แดร์ , ดิ โอ๊นลี่ เว ไอ โน)
And I’ma be back for you the second that I blow
(แอ็นด แอมอา บี แบ็ค ฟอ ยู เดอะ เซคอันด แดท ไอ บโล)
on everything I own I’ll make it on my own
(ออน เอ๊วี่ติง ไอ โอน อิล เมค อิท ออน ไม โอน)
off to work I go, back to this 8 Mile Road
(ออฟฟ ทู เวิค ไอ โก , แบ็ค ทู ดีซ 8 ไมล โรด)

[Chorus]
([ โครัซ ])

You got to live it to feel it, you didn’t you wouldn’t get it
(ยู ก็อท ทู ไลฝ อิท ทู ฟีล อิท , ยู ดิ๊นอิน ยู วูดดึ่น เก็ท ดิธ)
don’t see what the big deal is…
(ด้อนท์ ซี ฮว็อท เดอะ บิก ดีล อีส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง 8 Mile คำอ่านไทย Eminem

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น