เนื้อเพลง Believe คำอ่านไทย Cher

After love, after love [repeat]
(อาฟเทอะ ลัฝ , อาฟเทอะ ลัฝ [ ริพีท ])
No matter how hard I try
(โน แมทเทอะ เฮา ฮาด ดาย ทไร)
You keep pushing me aside
(ยู คีพ พุฌอิง มี อะไซด)
And I can’t break through
(แอ็นด ดาย แค็นท บเรค ธรู)
There’s no talking to you
(แดร์ โน ทอคอิง ทู ยู)
So sad that you’re leaving
(โซ แซ็ด แดท ยัวร์ ลีฝอิงส)
Takes time to believe it
(เทค ไทม ทู บิลีฝ อิท)
But after all is said and done
(บัท อาฟเทอะ ออล อีส เซ็ด แอ็นด ดัน)
You’re going to be the lonely one, Ohh Oh
(ยัวร์ โกอิ้ง ทู บี เดอะ โลนลิ วัน , โอ้ โอ)

[CHORUS:]
([ โครัซ : ])
Do you believe in life after love
(ดู ยู บิลีฝ อิน ไลฟ อาฟเทอะ ลัฝ)
I can feel something inside me say
(ไอ แค็น ฟีล ซัมติง อีนไซด มี เซ)
I really don’t think you’re strong enough,
(ไอ ริแอ็ลลิ ด้อนท์ ธิงค ยัวร์ ซทร็อง อินัฟ ,)
Now
(เนา)
Do you believe in life after love
(ดู ยู บิลีฝ อิน ไลฟ อาฟเทอะ ลัฝ)
I can feel something inside me say
(ไอ แค็น ฟีล ซัมติง อีนไซด มี เซ)
I really don’t think you’re strong enough,
(ไอ ริแอ็ลลิ ด้อนท์ ธิงค ยัวร์ ซทร็อง อินัฟ ,)
Now
(เนา)

What am I supposed to do
(ฮว็อท แอ็ม ไอ ซัพโพส ทู ดู)
Sit around and wait for you
(ซิท อะเรานด แอ็นด เวท ฟอ ยู)
And I can’t do that
(แอ็นด ดาย แค็นท ดู แดท)
There’s no turning back
(แดร์ โน เทินนิง แบ็ค)
I need time to move on
(ไอ เน ไทม ทู มูฝ ออน)
I need love to feel strong
(ไอ เน ลัฝ ทู ฟีล ซทร็อง)
‘Cause I’ve had time to think it through
(คอส อิฝ แฮ็ด ไทม ทู ธิงค อิท ธรู)
And maybe I’m too good for you Ohh Oh
(แอ็นด เมบี แอม ทู กุด ฟอ ยู โอ้ โอ)

[CHORUS]
([ โครัซ ])

But I know that I’ll get through this
(บัท ไอ โน แดท อิล เก็ท ธรู ดีซ)
‘Cause I know that I am strong
(คอส ไอ โน แดท ไอ แอ็ม ซทร็อง)
I don’t need you anymore
(ไอ ด้อนท์ เน ยู แอนนี่มอ)
Oh I don’t need you anymore I don’t need you anymore
(โอ ไอ ด้อนท์ เน ยู แอนนี่มอ ไอ ด้อนท์ เน ยู แอนนี่มอ)
No I don’t need you anymore
(โน ไอ ด้อนท์ เน ยู แอนนี่มอ)

[CHORUS repeat to fade]
([ โครัซ ริพีท ทู เฝด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Believe คำอ่านไทย Cher

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น