เนื้อเพลง Anticipating คำอ่านไทย Britney Spears

Top down, on the strip
(ท็อพ เดาน , ออน เดอะ ซทริพ)
Lookin’ in the mirror and
(ลุคกิน อิน เดอะ มีเรอะ แอ็นด)
I’m checkin’ out my lipstick
(แอม เชคกิน เอาท ไม ลิพซทิค)
Girlfriends up in the back
(เกลิลเฟรน อัพ อิน เดอะ แบ็ค)
Were out for an all night
(เวอ เอาท ฟอ แอน ออล ไนท)
Feelin’ so crazy cool
(ฟีลิน โซ คเรสิ คูล)
Vibe so right
(วายพฺ โซ ไรท)
Don’t know what
(ด้อนท์ โน ฮว็อท)
They’re ready for
(เดรว เรดอิ ฟอ)
Valet baby
(แฝลเอ็ท เบบิ)
Here the keys
(เฮียร เดอะ คี)
We’re about to
(เวีย อะเบาท ทู)
Step inside
(ซเท็พ อีนไซด)
Skip on the drinks
(ซคิพ ออน เดอะ ดริงค)
Head to the floor
(เฮ็ด ทู เดอะ ฟโล)
Makin’ my way
(เมกิน ไม เว)
Past the show
(พาซท เดอะ โฌ)
My body’s taken over
(ไม บอดอิ เทคเอ็น โอเฝอะ)
And I want some more
(แอ็นด ดาย ว็อนท ซัม โม)
Woah yeah ay yeah
(ว้าว เย่ ไอ เย่)
I’ll be anticipating
(อิล บี แอนติซิเพดิง)
This is our song
(ดีซ ซิส เอ๊า ซ็อง)
They’re playing
(เดรว พเลนิ่ง)
I wanna ride with you
(ไอ วอนนา ไรด วิฑ ยู)
[ride with you]
([ ไรด วิฑ ยู ])
You’re feelin’ this right
(ยัวร์ ฟีลิน ดีซ ไรท)
Let’s do this tonight
(เล็ท ดู ดีซ ทุไนท)

Step up baby
(ซเท็พ อัพ เบบิ)
Don’t be shy
(ด้อนท์ บี ไฌ)
I know you’re feelin’ me
(ไอ โน ยัวร์ ฟีลิน มี)
‘Cause you’re
(คอส ยัวร์)
Givin’ me the eye
(กีฝอิน มี ดิ ไอ)
And I
(แอ็นด ดาย)
Don’t wanna play around
(ด้อนท์ วอนนา พเล อะเรานด)
Baby watch me move
(เบบิ ว็อช มี มูฝ)
Check this
(เช็ค ดีซ)
Let’s make a scene
(เล็ท เมค เก ซีน)
Don’t need to
(ด้อนท์ เน ทู)
Wait another
(เวท แอะนัธเออะ)
Why you wanna
(ฮไว ยู วอนนา)
Make me long for you?
(เมค มี ล็อง ฟอ ยู)
Move it baby over here
(มูฝ อิท เบบิ โอเฝอะ เฮียร)
So we can set it off
(โซ วี แค็น เซ็ท ดิธ ออฟฟ)

We can get down
(วี แค็น เก็ท เดาน)
To the DJ’s sound
(ทู เดอะ ดีเจซ เซานด)
Feelin’ so good baby
(ฟีลิน โซ กุด เบบิ)
All around
(ออล อะเรานด)
Feelin’ kinda naughty
(ฟีลิน กินดา นอทิ)
Come and get me now
(คัม แอ็นด เก็ท มี เนา)

Woah oh
(ว้าว โอ)
Ow yeah
(เอ้า เย่)

I’ll be anticipating
(อิล บี แอนติซิเพดิง)
This is our song
(ดีซ ซิส เอ๊า ซ็อง)
They’re playing
(เดรว พเลนิ่ง)
I wanna ride with you
(ไอ วอนนา ไรด วิฑ ยู)
You’re feelin’ this right
(ยัวร์ ฟีลิน ดีซ ไรท)
Let’s do this tonight
(เล็ท ดู ดีซ ทุไนท)

I’ll be anticipating
(อิล บี แอนติซิเพดิง)
This is our song
(ดีซ ซิส เอ๊า ซ็อง)
They’re playing
(เดรว พเลนิ่ง)
I wanna ride with you
(ไอ วอนนา ไรด วิฑ ยู)
You’re feeling this right
(ยัวร์ ฟีลอิง ดีซ ไรท)
Let’s do this tonight
(เล็ท ดู ดีซ ทุไนท)

Gotta really let me know
(กอททะ ริแอ็ลลิ เล็ท มี โน)
If you want me
(อิฟ ยู ว็อนท มี)
You gotta turn me on and
(ยู กอททะ เทิน มี ออน แอ็นด)
Make me feel sexy
(เมค มี ฟีล เซคซิ)
Gotta show me
(กอททะ โฌ มี)
You got everything
(ยู ก็อท เอ๊วี่ติง)
That I need
(แดท ไอ เน)
Gotta really let me know
(กอททะ ริแอ็ลลิ เล็ท มี โน)
If you want me
(อิฟ ยู ว็อนท มี)
You gotta turn me on and
(ยู กอททะ เทิน มี ออน แอ็นด)
Make me feel sexy
(เมค มี ฟีล เซคซิ)
Gotta show me
(กอททะ โฌ มี)
You got everything
(ยู ก็อท เอ๊วี่ติง)
That I need
(แดท ไอ เน)

I’ll be anticipating
(อิล บี แอนติซิเพดิง)
This is our song
(ดีซ ซิส เอ๊า ซ็อง)
They’re playing
(เดรว พเลนิ่ง)
I wanna ride with you
(ไอ วอนนา ไรด วิฑ ยู)
You’re feelin’ this right
(ยัวร์ ฟีลิน ดีซ ไรท)
Let’s do this tonight
(เล็ท ดู ดีซ ทุไนท)

I’ll be anticipating
(อิล บี แอนติซิเพดิง)
This is our song
(ดีซ ซิส เอ๊า ซ็อง)
They’re playing
(เดรว พเลนิ่ง)
I wanna ride with you
(ไอ วอนนา ไรด วิฑ ยู)
You’re feelin’ this right
(ยัวร์ ฟีลิน ดีซ ไรท)
Let’s do this tonight
(เล็ท ดู ดีซ ทุไนท)

Gotta really let me know
(กอททะ ริแอ็ลลิ เล็ท มี โน)
If you want me
(อิฟ ยู ว็อนท มี)
You gotta turn me on and
(ยู กอททะ เทิน มี ออน แอ็นด)
Make me feel sexy
(เมค มี ฟีล เซคซิ)
Gotta show me you got
(กอททะ โฌ มี ยู ก็อท)
Everything that I need
(เอ๊วี่ติง แดท ไอ เน)
Gotta really let me know
(กอททะ ริแอ็ลลิ เล็ท มี โน)
If you want me
(อิฟ ยู ว็อนท มี)
You gotta turn me on and
(ยู กอททะ เทิน มี ออน แอ็นด)
Make me feel sexy
(เมค มี ฟีล เซคซิ)
Gotta show me
(กอททะ โฌ มี)
You got everything
(ยู ก็อท เอ๊วี่ติง)
That I need
(แดท ไอ เน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Anticipating คำอ่านไทย Britney Spears

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น