เนื้อเพลง You’re The Inspiration คำอ่านไทย Chicago

You know our love was meant to be
(ยู โน เอ๊า ลัฝ วอส เม็นท ทู บี)
The kind of love to last forever
(เดอะ ไคนด อ็อฝ ลัฝ ทู ลาซท เฟาะเรฝเออะ)
And I want you here with me
(แอ็นด ดาย ว็อนท ยู เฮียร วิฑ มี)
From tonight until the end of time
(ฟร็อม ทุไนท อันทีล ดิ เอ็นด อ็อฝ ไทม)
You should know
(ยู ฌูด โน)
Everywhere I go
(เอวี่แวร์ ไอ โก)
Always on my mind
(ออลเว ออน ไม ไมนด)
In my heart
(อิน ไม ฮาท)
In my soul
(อิน ไม โซล)
Baby
(เบบิ)

You’re the meaning in my life
(ยัวร์ เดอะ มีนนิง อิน ไม ไลฟ)
You’re the inspiration
(ยัวร์ ดิ อินซพิเรฌัน)
You bring feeling to my life
(ยู บริง ฟีลอิง ทู ไม ไลฟ)
You’re the inspiration
(ยัวร์ ดิ อินซพิเรฌัน)
Want to have you near me
(ว็อนท ทู แฮ็ฝ ยู เนีย มี)
I want to have you hear me saying
(ไอ ว็อนท ทู แฮ็ฝ ยู เฮีย มี เซอิง)
“ No one needs you more than I need you “
(“ โน วัน นีด ยู โม แฑ็น นาย เน ยู “)

And I know [And I know]
(แอ็นด ดาย โน [ แอ็นด ดาย โน ])
Yes I know that it’s plain to see
(เย็ซ ซาย โน แดท อิทซ พเลน ทู ซี)
So in love when we’re together
(โซ อิน ลัฝ ฮเว็น เวีย ทุเกฑเออะ)
Now I know [Now I know]
(เนา ไอ โน [ เนา ไอ โน ])
That I need you here with me
(แดท ไอ เน ยู เฮียร วิฑ มี)
From tonight until the end of time
(ฟร็อม ทุไนท อันทีล ดิ เอ็นด อ็อฝ ไทม)
You should know [Yes, you need to know ]
(ยู ฌูด โน [ เย็ซ , ยู เน ทู โน ])
Everywhere I go
(เอวี่แวร์ ไอ โก)
You’re always on my mind
(ยัวร์ ออลเว ออน ไม ไมนด)
You’re in my heart
(ยัวร์ อิน ไม ฮาท)
In my soul
(อิน ไม โซล)

You’re the meaning in my life
(ยัวร์ เดอะ มีนนิง อิน ไม ไลฟ)
You’re the inspiration
(ยัวร์ ดิ อินซพิเรฌัน)
You bring feeling to my life
(ยู บริง ฟีลอิง ทู ไม ไลฟ)
You’re the inspiration
(ยัวร์ ดิ อินซพิเรฌัน)
Want to have you near me
(ว็อนท ทู แฮ็ฝ ยู เนีย มี)
I want to have you hear me saying
(ไอ ว็อนท ทู แฮ็ฝ ยู เฮีย มี เซอิง)
“ No one needs you more than I need you “
(“ โน วัน นีด ยู โม แฑ็น นาย เน ยู “)
[No one needs you more than I]
([ โน วัน นีด ยู โม แฑ็น นาย ])
Want to have you near me
(ว็อนท ทู แฮ็ฝ ยู เนีย มี)
I want to have you hear me saying
(ไอ ว็อนท ทู แฮ็ฝ ยู เฮีย มี เซอิง)
“ No one needs you more than I need you “
(“ โน วัน นีด ยู โม แฑ็น นาย เน ยู “)
[No one needs you more]
([ โน วัน นีด ยู โม ])
You’re the meaning in my life
(ยัวร์ เดอะ มีนนิง อิน ไม ไลฟ)
You’re the inspiration
(ยัวร์ ดิ อินซพิเรฌัน)
You bring feeling to my life
(ยู บริง ฟีลอิง ทู ไม ไลฟ)
You’re the inspiration
(ยัวร์ ดิ อินซพิเรฌัน)

When you love somebody
(ฮเว็น ยู ลัฝ ซัมบอดี้)
Till the end of time
(ทิล ดิ เอ็นด อ็อฝ ไทม)
When you love somebody
(ฮเว็น ยู ลัฝ ซัมบอดี้)
Always on my mind, no one needs you more than I
(ออลเว ออน ไม ไมนด , โน วัน นีด ยู โม แฑ็น นาย)
When you love somebody
(ฮเว็น ยู ลัฝ ซัมบอดี้)
Till the end of time
(ทิล ดิ เอ็นด อ็อฝ ไทม)
When you love somebody
(ฮเว็น ยู ลัฝ ซัมบอดี้)
Always on my mind, no on needs you more than I
(ออลเว ออน ไม ไมนด , โน ออน นีด ยู โม แฑ็น นาย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You’re The Inspiration คำอ่านไทย Chicago

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น