เนื้อเพลง Round Round คำอ่านไทย Sugababes

Round, round baby
(เรานด , เรานด เบบิ)
Round, round
(เรานด , เรานด)
Spinning out on me
(สปินนิ่ง เอาท ออน มี)
I don’t need no man
(ไอ ด้อนท์ เน โน แม็น)
Got my kicks for free
(ก็อท ไม คิด ฟอ ฟรี)
We’ll ride still fired on the beat down low
(เว็ล ไรด ซทิล เฟอ ออน เดอะ บีท เดาน โล)
I don’t need nobody but my honeys
(ไอ ด้อนท์ เน โนบอดี้ บัท ไม ฮันอิ)
When I go round, baby round round
(ฮเว็น นาย โก เรานด , เบบิ เรานด เรานด)
Spinning out on me
(สปินนิ่ง เอาท ออน มี)
I don’t need no man
(ไอ ด้อนท์ เน โน แม็น)
Got my kicks for free
(ก็อท ไม คิด ฟอ ฟรี)
[Free free free free]
([ ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ])

When your stare in my face
(ฮเว็น ยุร ซแท อิน ไม เฟซ)
You’re messing with my brain
(ยัวร์ เมซซิง วิฑ ไม บเรน)
If you’re trying to convince me
(อิฟ ยัวร์ ทไรอิง ทู ค็อนฝีนซ มี)
Then you better think again
(เฑ็น ยู เบทเทอะ ธิงค อะเกน)
If you move to the music
(อิฟ ยู มูฝ ทู เดอะ มยูสิค)
The music’s got to give
(เดอะ มยูสิค ก็อท ทู กิฝ)
If it’s too complicated
(อิฟ อิทซ ทู คอมพลิเคท)
That’s the way I want to live
(แฑ็ท เดอะ เว ไอ ว็อนท ทู ไลฝ)

If you hate me
(อิฟ ยู เฮท มี)
I will show you
(ไอ วิล โฌ ยู)
How to break me
(เฮา ทู บเรค มี)
Into something new
(อีนทุ ซัมติง นยู)
If you want me
(อิฟ ยู ว็อนท มี)
Run away now
(รัน อะเว เนา)
If you stop me
(อิฟ ยู ซท็อพ มี)
Then I’ll hit the ground
(เฑ็น อิล ฮิท เดอะ กเรานด)
[Can we go, here we go]
([ แค็น วี โก , เฮียร วี โก ])

Round, round baby
(เรานด , เรานด เบบิ)
Round, round
(เรานด , เรานด)
Spinning out on me
(สปินนิ่ง เอาท ออน มี)
I don’t need no man
(ไอ ด้อนท์ เน โน แม็น)
Got my kicks for free
(ก็อท ไม คิด ฟอ ฟรี)
We’ll ride still fired on the beat down low
(เว็ล ไรด ซทิล เฟอ ออน เดอะ บีท เดาน โล)
I don’t need nobody but my honeys
(ไอ ด้อนท์ เน โนบอดี้ บัท ไม ฮันอิ)
When I go
(ฮเว็น นาย โก)

Explainations – no you don’t need one
(เอ๊กเพลนเนชั่น โน ยู ด้อนท์ เน วัน)
Having a good time
(แฮฝวิ่ง อะ กุด ไทม)
Getting down to the fun
(เกดดดิ้ง เดาน ทู เดอะ ฟัน)
And it’s your time
(แอ็นด อิทซ ยุร ไทม)
Just tonight he’ll be mine
(จัซท ทุไนท เฮ็ล บี ไมน)
And he’s gone
(แอ็นด อีส กอน)
Yeah
(เย่)

People moving, bodies grooving
(พี๊เพิ่ล มูฝอิง , บอดีสฺกรูฝวิ่ง)
Never ending
(เนฝเออะ เอนดิง)
Players are changing
(เพย์เยอร์ แซร์ เช้งจิ้นส)
[Don’t you worry ’bout a thing all you need is off your sting]
([ ด้อนท์ ยู เวอริ เบาท ดา ธิง ออล ยู เน อีส ออฟฟ ยุร ซทิง ])
All my girls are here with me
(ออล ไม เกิล แซร์ เฮียร วิฑ มี)
Worry now they’ve got their need
(เวอริ เนา เดวฟ ก็อท แฑ เน)
[Do you feel me, do you feel me, do you feel me, do you feel me]
([ ดู ยู ฟีล มี , ดู ยู ฟีล มี , ดู ยู ฟีล มี , ดู ยู ฟีล มี ])
Woo
(วู)

Round, round baby round, round
(เรานด , เรานด เบบิ เรานด , เรานด)
Spinning out on me
(สปินนิ่ง เอาท ออน มี)
I don’t need no man
(ไอ ด้อนท์ เน โน แม็น)
Got my kicks for free
(ก็อท ไม คิด ฟอ ฟรี)
We’ll ride still fired on the beat down low
(เว็ล ไรด ซทิล เฟอ ออน เดอะ บีท เดาน โล)
I don’t need nobody but my honeys
(ไอ ด้อนท์ เน โนบอดี้ บัท ไม ฮันอิ)
When I go round baby round round
(ฮเว็น นาย โก เรานด เบบิ เรานด เรานด)
Spinning out on me
(สปินนิ่ง เอาท ออน มี)
I don’t need no man
(ไอ ด้อนท์ เน โน แม็น)
Got my kicks for free
(ก็อท ไม คิด ฟอ ฟรี)
We’ll ride still fired on the beat down low
(เว็ล ไรด ซทิล เฟอ ออน เดอะ บีท เดาน โล)
I don’t need nobody but my honeys
(ไอ ด้อนท์ เน โนบอดี้ บัท ไม ฮันอิ)
When I go
(ฮเว็น นาย โก)

Ooh
(อู้)
Does it hurt, when you see
(โด ซิท เฮิท , ฮเว็น ยู ซี)
How I’ve done
(เฮา อิฝ ดัน)
Without you
(วิเฑาท ยู)
Thought that I couldn’t belong
(ธอท แดท ไอ คูดซึ่น บิลอง)
Never thought that you could be so cruel
(เนฝเออะ ธอท แดท ยู คูด บี โซ ครูเอ็ล)
All you need is some friends
(ออล ยู เน อีส ซัม ฟเร็นด)
Won’t be by yourself
(ว็อนท บี ไบ ยุรเซลฟ)
Let’s go round and round and round and round and r-o-u-nd
(เล็ท โก เรานด แอ็นด เรานด แอ็นด เรานด แอ็นด เรานด แอ็นด อาร์ โอ ยู nd)

Round, round baby round, round
(เรานด , เรานด เบบิ เรานด , เรานด)
Spinning out on me
(สปินนิ่ง เอาท ออน มี)
I don’t need no man
(ไอ ด้อนท์ เน โน แม็น)
Got my kicks for free
(ก็อท ไม คิด ฟอ ฟรี)
We’ll ride still fired on the beat down low
(เว็ล ไรด ซทิล เฟอ ออน เดอะ บีท เดาน โล)
I don’t need nobody but my honeys
(ไอ ด้อนท์ เน โนบอดี้ บัท ไม ฮันอิ)
When I go round baby round round
(ฮเว็น นาย โก เรานด เบบิ เรานด เรานด)
Spinning out on me
(สปินนิ่ง เอาท ออน มี)
I don’t need no man
(ไอ ด้อนท์ เน โน แม็น)
Got my kicks for free
(ก็อท ไม คิด ฟอ ฟรี)
We’ll ride still fired on the beat down low
(เว็ล ไรด ซทิล เฟอ ออน เดอะ บีท เดาน โล)
I don’t need nobody but my honeys
(ไอ ด้อนท์ เน โนบอดี้ บัท ไม ฮันอิ)
When I go
(ฮเว็น นาย โก)

Round, baby when I go
(เรานด , เบบิ ฮเว็น นาย โก)
When I go
(ฮเว็น นาย โก)
[When I go]
([ ฮเว็น นาย โก ])
When I go
(ฮเว็น นาย โก)
[When I go]
([ ฮเว็น นาย โก ])
When I go
(ฮเว็น นาย โก)
When I go round baby
(ฮเว็น นาย โก เรานด เบบิ)
[When I go]
([ ฮเว็น นาย โก ])
When I go
(ฮเว็น นาย โก)
[When I go]
([ ฮเว็น นาย โก ])
When I go
(ฮเว็น นาย โก)
[When I go]
([ ฮเว็น นาย โก ])
When I go
(ฮเว็น นาย โก)
When I go
(ฮเว็น นาย โก)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Round Round คำอ่านไทย Sugababes

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น