เนื้อเพลง For The First Time คำอ่านไทย The Script

You act like you don’t know me [You Think you’re going nowhere]
(ยู แอ็คท ไลค ยู ด้อนท์ โน มี [ ยู ธิงค ยัวร์ โกอิ้ง โนแวร์ ])
When you see me on the street [When you’re walking down the street]
(ฮเว็น ยู ซี มี ออน เดอะ ซทรีท [ ฮเว็น ยัวร์ วอคกิง เดาน เดอะ ซทรีท ])
Yo’re makin’ like I turn you off [Acting like you just don’t care]
(โย เมกิน ไลค ไก เทิน ยู ออฟฟ [ แอคทิง ไลค ยู จัซท ด้อนท์ แค ])
When I know you think I’m sweet [When life could be so sweet]
(ฮเว็น นาย โน ยู ธิงค แอม สวี้ท [ ฮเว็น ไลฟ คูด บี โซ สวี้ท ])

It don’t have to be like that [Why you wanna be like that]
(อิท ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู บี ไลค แดท [ ฮไว ยู วอนนา บี ไลค แดท ])
I guess you’re insecure [As if there’s nothing new]
(ไอ เก็ซ ยัวร์ อินซิคยูร [ แอ็ส อิฟ แดร์ นัธอิง นยู ])
If you say what’s on your mind [You’re not fooling no one]
(อิฟ ยู เซ ฮว็อท ออน ยุร ไมนด [ ยัวร์ น็อท ฟลูลิง โน วัน ])
I might answer “ Sure “ [You’re not even fooling you]
(ไอ ไมท อานเซอะ “ ฌุร “ [ ยัวร์ น็อท อีเฝ็น ฟลูลิง ยู ])

So I walk a little slower [So I walk a little slower]
(โซ ไอ วอค กา ลิ๊ทเทิ่ล สโลเวอร์ [ โซ ไอ วอค กา ลิ๊ทเทิ่ล สโลเวอร์ ])
And I try to catch your eye [And open up your eyes]
(แอ็นด ดาย ทไร ทู แค็ช ยุร ไอ [ แอ็นด โอเพ็น อัพ ยุร ไอ ])
Sometimes it’s so hard to see [Sometimes it’s so hard to see]
(ซัมไทม์ อิทซ โซ ฮาด ทู ซี [ ซัมไทม์ อิทซ โซ ฮาด ทู ซี ])
The good things passing by [The good things passing by]
(เดอะ กุด ธิง พาซซิง ไบ [ เดอะ กุด ธิง พาซซิง ไบ ])

There may never be a sign
(แดร์ เม เนฝเออะ บี อะ ไซน)
No flashing neon light
(โน แฟ๊ดชิง นีอ็อน ไลท)
Telling you to make your move
(เทลลิง ยู ทู เมค ยุร มูฝ)
Or when the time is right
(ออ ฮเว็น เดอะ ไทม อีส ไรท)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
[So] Why Not
([ โซ ] ฮไว น็อท)
Take a crazy chance
(เทค เก คเรสิ ชานซ)
Why not
(ฮไว น็อท)
Do a crazy dance
(ดู อะ คเรสิ ดานซ)
If you lose a moment
(อิฟ ยู ลูส อะ โมเม็นท)
You might lose a lot
(ยู ไมท ลูส อะ ล็อท)
So… why not
(โซ ฮไว น็อท)
Why not
(ฮไว น็อท)

Why Not take a crazy chance [X2]
(ฮไว น็อท เทค เก คเรสิ ชานซ [ X2 ])

You always dress in yellow
(ยู ออลเว ดเรซ ซิน เยลโล)
When you want to dress in gold
(ฮเว็น ยู ว็อนท ทู ดเรซ ซิน โกลด)
Instead of listening to your heart
(อินซเทด อ็อฝ ลิเซินนิง ทู ยุร ฮาท)
You do just what you’re told
(ยู ดู จัซท ฮว็อท ยัวร์ โทลด)

You keeping waiting where you are
(ยู คีพอิง เวททิง ฮแว ยู อาร์)
For what, you’ll never know
(ฟอ ฮว็อท , โยว เนฝเออะ โน)
Lets just get in to your car
(เล็ท จัซท เก็ท อิน ทู ยุร คา)
And go, baby go
(แอ็นด โก , เบบิ โก)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Oh…oh
(โอ โอ)
I could be the one for you
(ไอ คูด บี ดิ วัน ฟอ ยู)
Oh… yeah
(โอ เย่)
Maybe yes
(เมบี เย็ซ)
Maybe no
(เมบี โน)
Oh… oh
(โอ โอ)
It could be the thing to do
(อิท คูด บี เดอะ ธิง ทู ดู)
What Im saying is
(ฮว็อท แอม เซอิง อีส)
You gotta let me know
(ยู กอททะ เล็ท มี โน)

You’ll never get to heaven or even to L.A
(โยว เนฝเออะ เก็ท ทู เฮฝเอ็น ออ อีเฝ็น ทู แอล อะ)
If you don’t believe me there’s a way
(อิฟ ยู ด้อนท์ บิลีฝ มี แดร์ ซา เว)

Why not
(ฮไว น็อท)
Take a star from the sky
(เทค เก ซทา ฟร็อม เดอะ ซไค)
Why not
(ฮไว น็อท)
Spread your wings and fly
(ซพเร็ด ยุร วิง แซน ฟไล)
It might take a little
(อิท ไมท เทค เก ลิ๊ทเทิ่ล)
And it might take a lot
(แอ็นด ดิท ไมท เทค เก ล็อท)
But… why not
(บัท ฮไว น็อท)
Why not
(ฮไว น็อท)

[Chorus]
([ โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง For The First Time คำอ่านไทย The Script

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น