เนื้อเพลง Summer Sunshine คำอ่านไทย The Corrs

You can’t manufacture a miracle
(ยู แค็นท แมนิวแฟคเชอะ อะ มิ๊ราเคิ่ล)
The silence was pitiful that day.
(เดอะ ไซเล็นซ วอส พีทอิฟุล แดท เด)
A love is getting too cynical
(อะ ลัฝ อีส เกดดดิ้ง ทู ซีนอิแค็ล)
Passion’s just physical these days
(แพฌอัน จัซท ฟีสอิแค็ล ฑิส เด)
You analyze everyone you meet
(ยู แอนอะไลส เอ๊วี่วัน ยู มีท)
But get no sign, love ain’t kind
(บัท เก็ท โน ไซน , ลัฝ เอน ไคนด)
every night you admit defeat
(เอฝริ ไนท ยู แอ็ดมีท ดิฟีท)
and cry yourself blind
(แอ็นด คไร ยุรเซลฟ บไลนด)

[Chorus]
([ โครัซ ])
If you can’t wake up in the morning
(อิฟ ยู แค็นท เวค อัพ อิน เดอะ มอนิง)
Cause your bed lies vacant at night
(คอส ยุร เบ็ด ไล เฝแค็นท แอ็ท ไนท)
If you’re lost, hurt, tired or lonely
(อิฟ ยัวร์ ล็อซท , เฮิท , ไทร ออ โลนลิ)
Can’t control it, try as you might
(แค็นท ค็อนทโรล อิท , ทไร แอ็ส ยู ไมท)
May you find that love that won’t leave you
(เม ยู ไฟนด แดท ลัฝ แดท ว็อนท ลีฝ ยู)
May you find it by the end of the day
(เม ยู ไฟนด ดิท ไบ ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ เด)
You won’t be lost, hurt, tired and lonely
(ยู ว็อนท บี ล็อซท , เฮิท , ไทร แอ็นด โลนลิ)
Something beautiful will come your way
(ซัมติง บยูทิฟุล วิล คัม ยุร เว)

The DJ said on the radio
(เดอะ ดีเจ เซ็ด ออน เดอะ เรดิโอ)
Life should be stereo, each day
(ไลฟ ฌูด บี ซเทริโอ , อีช เด)
In the past you cast the unsuitable
(อิน เดอะ พาซท ยู คาซท ดิ อันซูทเดเบิล)
Instead of some kind of beautiful, you just couldn’t wait
(อินซเทด อ็อฝ ซัม ไคนด อ็อฝ บยูทิฟุล , ยู จัซท คูดซึ่น เวท)
All your friends think you’re satisfied
(ออล ยุร ฟเร็นด ธิงค ยัวร์ แซทอิซไฟด)
But they can’t see your soul no, no, no
(บัท เฑ แค็น ที ซี ยุร โซล โน , โน , โน)
Forgot the time feeling petrified, when they lived alone
(เฟาะกอท เดอะ ไทม ฟีลลิ่ง เพชฟายด , ฮเว็น เฑ ไลฝ อะโลน)

[Repeat chorus]
([ ริพีท โครัซ ])

Some kind of beautiful [will come your way]
(ซัม ไคนด อ็อฝ บยูทิฟุล [ วิล คัม ยุร เว ])
[x4]
([ x4 ])

All your friends think you’re satisfied
(ออล ยุร ฟเร็นด ธิงค ยัวร์ แซทอิซไฟด)
But they can’t see your soul no no no
(บัท เฑ แค็นท ซี ยุร โซล โน โน โน)
Forgot the time feeling petrified
(เฟาะกอท เดอะ ไทม ฟีลอิง เพชฟายด)
When they lived alone
(ฮเว็น เฑ ไลฝ อะโลน)

[Repeat chorus]
([ ริพีท โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Summer Sunshine คำอ่านไทย The Corrs

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น