เนื้อเพลง Why Not (Bonus Track) คำอ่านไทย Hilary Duff

I tear my heart open, I sew myself shut
(ไอ เทีย ไม ฮาท โอเพ็น , ไอ โซ ไมเซลฟ ฌัท)
My weakness is that I care too much
(ไม วีคเน็ซ ซิส แดท ไอ แค ทู มัช)
And my scars remind me that the past is real
(แอ็นด ไม ซคา ริไมนด มี แดท เดอะ พาซท อีส ริแอ็ล)
I tear my heart open just to feel
(ไอ เทีย ไม ฮาท โอเพ็น จัซท ทู ฟีล)

Drunk and I’m feeling down
(ดรังค แอ็นด แอม ฟีลอิง เดาน)
And I just wanna be alone
(แอ็นด ดาย จัซท วอนนา บี อะโลน)
I’m pissed cause you came around
(แอม พิซ คอส ยู เคม อะเรานด)
Why don’t you just go home
(ฮไว ด้อนท์ ยู จัซท โก โฮม)
Cause you channel all your pain
(คอส ยู แชนเน็ล ออล ยุร เพน)
And I can’t help you fix yourself
(แอ็นด ดาย แค็นท เฮ็ลพ ยู ฟิคซ ยุรเซลฟ)
You’re making me insane
(ยัวร์ เมคอิง มี อินเซน)
All I can say is
(ออล ไอ แค็น เซ อีส)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
I tear my heart open, I sew myself shut
(ไอ เทีย ไม ฮาท โอเพ็น , ไอ โซ ไมเซลฟ ฌัท)
My weakness is that I care too much
(ไม วีคเน็ซ ซิส แดท ไอ แค ทู มัช)
And our scars remind us that the past is real
(แอ็นด เอ๊า ซคา ริไมนด อัซ แดท เดอะ พาซท อีส ริแอ็ล)
I tear my heart open just to feel
(ไอ เทีย ไม ฮาท โอเพ็น จัซท ทู ฟีล)

I tried to help you once
(ไอ ทไร ทู เฮ็ลพ ยู วันซ)
Against my own advice
(อะเกนซท ไม โอน แอ็ดไฝซ)
I saw you going down
(ไอ ซอ ยู โกอิ้ง เดาน)
But you never realized
(บัท ยู เนฝเออะ รีแอะไลส)
That you’re drowning in the water
(แดท ยัวร์ ดเรานอิง อิน เดอะ วอเทอะ)
So I offered you my hand
(โซ ไอ ออฟเฟอะ ยู ไม แฮ็นด)
Compassions in my nature
(ค็อมแพฌอัน ซิน ไม เนเชอะ)
Tonight is our last stand
(ทุไนท อีส เอ๊า ลาซท ซแท็นด)

[Chorus]
([ โครัซ ])

I’m drunk and I’m feeling down
(แอม ดรังค แอ็นด แอม ฟีลอิง เดาน)
And I just wanna be alone
(แอ็นด ดาย จัซท วอนนา บี อะโลน)
You shouldn’t ever come around
(ยู ชูดดึ่น เอฝเออะ คัม อะเรานด)
Why don’t you just go home?
(ฮไว ด้อนท์ ยู จัซท โก โฮม)
Cause you’re drowning in the water
(คอส ยัวร์ ดเรานอิง อิน เดอะ วอเทอะ)
And I tried to grab your hand
(แอ็นด ดาย ทไร ทู กแร็บ ยุร แฮ็นด)
And I left my heart open
(แอ็นด ดาย เล็ฟท ไม ฮาท โอเพ็น)
But you didn’t understand
(บัท ยู ดิ๊นอิน อันเดิซแทนด)
But you didn’t understand
(บัท ยู ดิ๊นอิน อันเดิซแทนด)
Go fix yourself
(โก ฟิคซ ยุรเซลฟ)

I can’t help you fix yourself
(ไอ แค็นท เฮ็ลพ ยู ฟิคซ ยุรเซลฟ)
But at least I can say I tried
(บัท แอ็ท ลีซท ไอ แค็น เซ ไอ ทไร)
I’m sorry but I gotta move on with my own life
(แอม ซอริ บัท ไอ กอททะ มูฝ ออน วิฑ ไม โอน ไลฟ)
I can’t help you fix yourself
(ไอ แค็นท เฮ็ลพ ยู ฟิคซ ยุรเซลฟ)
But at least I can say I tried
(บัท แอ็ท ลีซท ไอ แค็น เซ ไอ ทไร)
I’m sorry but I gotta move on with my own life
(แอม ซอริ บัท ไอ กอททะ มูฝ ออน วิฑ ไม โอน ไลฟ)

[Chorus x2]
([ โครัซ x2 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Why Not (Bonus Track) คำอ่านไทย Hilary Duff

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น