เนื้อเพลง Something Beautiful คำอ่านไทย Robbie Williams

Yeah! Yeah, Busta Bust down, Flipmode now
(เย่ ! เย่ , บัสตร้า บัซท เดาน , ฟริพโหมด เนา)
I know what y’all feel like doin
(ไอ โน ฮว็อท ยอล ฟีล ไลค โดย)
Go ‘head and crash your whip in the f*ckin wall
(โก เฮ็ด แอ็นด คแร็ฌ ยุร ฮวิพ อิน เดอะ เอฟ *ckin วอล)
It’s cool, n*ggaz.. we gets busy
(อิทซ คูล , เอ็น *ggaz วี เก็ท บีสอิ)

[Verse One]
([ เฝิซ วัน ])
Fo’ sho’, spit rogue, get mo’ bout to kick in the door
(โฟ โช , ซพิท โรก , เก็ท โม เบาท ทู คิด อิน เดอะ โด)
D*ck sore, split whores ’til they sh*t on the floor
(D*ck โซ , ซพลิท โฮ ทิล เฑ ฌะ *ที ออน เดอะ ฟโล)
Clique more sick from when you use to see us before
(คลีค โม ซิค ฟร็อม ฮเว็น ยู ยูซ ทู ซี อัซ บิโฟ)
Sh*t, kill a n*gga quick, n*ggaz know my rapport
(ฌะ *ที , คิล อะ เอ็น *gga ควิค , เอ็น *ggaz โน ไม แร็พโพท)
Keep workers on the strip that be ready for war
(คีพ เวอเคอะ ออน เดอะ ซทริพ แดท บี เรดอิ ฟอ วอ)
Brick I flip a little quicker if they sh*t in the store
(บริค ไอ ฟลิพ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ควิกเกอร์ อิฟ เฑ ฌะ *ที อิน เดอะ ซโท)
Rip, maybe ’til they drop, and they sh*t in they drawers
(ริพ , เมบี ทิล เฑ ดร็อพ , แอ็นด เฑ ฌะ *ที อิน เฑ ดรอเออะ)
Sh*t crazy when I pop, and I’m grippin the four
(ฌะ *ที คเรสิ ฮเว็น นาย พ็อพ , แอ็นด แอม กริบปิน เดอะ โฟ)
Thick b*tches in the spot, watch ’em strip for the sport
(ธิค บี *tches ซิน เดอะ สพอท , ว็อช เอ็ม ซทริพ ฟอ เดอะ ซโพท)
Spit vicious for the block, yeah we swingin a torch
(ซพิท ฝีฌอัซ ฟอ เดอะ บล็อค , เย่ วี สวิงกิน อะ ทอช)
Stick n*ggaz for they sh*t, thank ’em for they support
(ซทิค เอ็น *ggaz ฟอ เฑ ฌะ *ที , แธ็งค เอ็ม ฟอ เฑ ซัพโพท)
Quick n*gga, better quit snitchin down at the court
(ควิค เอ็น *gga , เบทเทอะ ควิท สนิกชิน เดาน แอ็ท เดอะ โคท)
Check track a little slick and try to go on my Forbes
(เช็ค ทแรค กา ลิ๊ทเทิ่ล ซลิค แอ็นด ทไร ทู โก ออน ไม ฟอรบสฺ)
Cause we stackin like we rich, and we holdin the fort
(คอส วี สทาคกิน ไลค วี ริช , แอ็นด วี โฮดดิน เดอะ โฟท)
This time, we had to bring it, guess what we brought
(ดีซ ไทม , วี แฮ็ด ทู บริง อิท , เก็ซ ฮว็อท วี บรอท)
The hottest sh*t to bang from L.A. to the streets of New York
(เดอะ ฮอทเดว ฌะ *ที ทู แบ็ง ฟร็อม แอล อะ ทู เดอะ ซทรีท อ็อฝ นยู ยอค)

[Chorus]
([ โครัซ ])
All my people, get drunk, get high – WHATTUP?
(ออล ไม พี๊เพิ่ล , เก็ท ดรังค , เก็ท ไฮ ฮวอทดั๊พ)
Get money, get rich, get fly – WHATTUP?
(เก็ท มันอิ , เก็ท ริช , เก็ท ฟไล ฮวอทดั๊พ)
Get stupid, get busy, get live – WHATTUP?
(เก็ท ซทยูทิด , เก็ท บีสอิ , เก็ท ไลฝ ฮวอทดั๊พ)
Jump all in your whip, turn the key and drive – WHATTUP?
(จัมพ ออล อิน ยุร ฮวิพ , เทิน เดอะ คี แอ็นด ดไรฝ ฮวอทดั๊พ)
Make a mill’ yeah we gon’ make about five – WHATTUP?
(เมค เก มิล เย่ วี ก็อน เมค อะเบาท ไฟฝ ฮวอทดั๊พ)
We speak the truth and we ain’t talkin no jive – WHATTUP?
(วี ซพีค เดอะ ทรูธ แอ็นด วี เอน ทอคกิ่น โน ไจฝ ฮวอทดั๊พ)
I’m speakin to the streets and everybody’s widdit – WHATTUP?
(แอม สปีกิน ทู เดอะ ซทรีท แซน เอวี่บอดี้ วิดดิท ฮวอทดั๊พ)
Once again you know we only come to get it – WHATTUP?
(วันซ อะเกน ยู โน วี โอ๊นลี่ คัม ทู เก็ท ดิธ ฮวอทดั๊พ)

[Verse Two]
([ เฝิซ ทู ])
AOWWWWWWW!! Ha, I stay wicked now I’m back on the strip
(อ้าวววววว ! ! ฮา , ไอ ซเท วิค เนา แอม แบ็ค ออน เดอะ ซทริพ)
Like I went on a vacation and I’m back from my trip
(ไลค ไก เว็นท ออน อะ เฝเคฌัน แอ็นด แอม แบ็ค ฟร็อม ไม ทริพ)
Nuff radio rotation like I’m sailin a ship
(นัฟ เรดิโอ โรเทฌัน ไลค แอม เซลิน อะ ฌิพ)
Or when the team circle the block, busy trailin my clique
(ออ ฮเว็น เดอะ ทีม เซ๊อร์เคิ้ล เดอะ บล็อค , บีสอิ เทลลิน ไม คลีค)
Truck packed fulla n*ggaz with the strap and the whip
(ทรัค แพ็ค ฟอลล่า เอ็น *ggaz วิฑ เดอะ ซทแร็พ แอ็นด เดอะ ฮวิพ)
Get the gat out of the stash, put it back on my hip
(เก็ท เดอะ แกท เอาท อ็อฝ เดอะ สแตช , พัท ดิธ แบ็ค ออน ไม ฮิพ)
Gat b*tt you in the face, split and fatten your lip
(แกท บี *tt ยู อิน เดอะ เฟซ , ซพลิท แอ็นด แฟทเดน ยุร ลิพ)
Blood hit the floor louder than the clap when it drip
(บลัด ฮิท เดอะ ฟโล ลาวเดอ แฑ็น เดอะ คแล็พ ฮเว็น หนิด ดริพ)
I credit your name with bullets, read the back of the script
(ไอ คเรดอิท ยุร เนม วิฑ บูลเล็ท , เร็ด เดอะ แบ็ค อ็อฝ เดอะ ซคริพท)
My victim’s initials engraved on the back of the clip
(ไม ฝิคทิม อินีฌแอ็ล เอ็นกเรฝ ออน เดอะ แบ็ค อ็อฝ เดอะ คลิพ)
Chicks love the way we roll, how the movement is thick
(ชิค ลัฝ เดอะ เว วี โรล , เฮา เดอะ มูฝเม็นท อีส ธิค)
So official like my name’s on the back of your b*tch
(โซ อ๊อฟิซเชี่ยล ไลค ไม เนม ออน เดอะ แบ็ค อ็อฝ ยุร บี *tch)
Pay triple for the name on the back of the stitch
(เพ ทริ๊พเพิ่ล ฟอ เดอะ เนม ออน เดอะ แบ็ค อ็อฝ เดอะ ซทิช)
Name like the whole city now I’m changin the pitch
(เนม ไลค เดอะ โฮล ซีทอิ เนา แอม เช้นงิน เดอะ พิช)
Kick back kinda crazy when I’m holdin the fifth
(คิด แบ็ค กินดา คเรสิ ฮเว็น แอม โฮดดิน เดอะ ฟิฟธ)
Think you nicer than the God, sh*t is only a myth
(ธิงค ยู นายเซอร์ แฑ็น เดอะ ก็อด , ฌะ *ที อีส โอ๊นลี่ อะ มิธ)
Grab ahold of the masses, I was born with a gift
(กแร็บ อโฮลต์ อ็อฝ เดอะ แมสเซซ , ไอ วอส บอน วิฑ อะ กิฟท)
N*ggaz be runnin they trap, throw ’em over the cliff
(เอ็น *ggaz บี รูนนิน เฑ ทแร็พ , ธโร เอ็ม โอเฝอะ เดอะ คลิฟ)
Thinkin and drinkin the Guinness, busy holdin the spliff
(ติ้งกิน แอ็นด ดริงคิน เดอะ กรินเนตสฺ , บีสอิ โฮดดิน เดอะ สพิริฟ)
Flippin and sh*ttin on n*ggaz ’til we old and we stiff
(ฟริพพิน แอ็นด ฌะ *ttin ออน เอ็น *ggaz ทิล วี โอลด แอ็นด วี ซทิฟ)
I don’t even drive whips, throw the sh*t on the lift
(ไอ ด้อนท์ อีเฝ็น ดไรฝ ฮวิพ , ธโร เดอะ ฌะ *ที ออน เดอะ ลิฟท)
12 hours, one worker do the whole of the shift
(12 เอาร , วัน เวอเคอะ ดู เดอะ โฮล อ็อฝ เดอะ ฌิฟท)
I do the thing to make you open your mouth
(ไอ ดู เดอะ ธิง ทู เมค ยู โอเพ็น ยุร เมาธ)
And give you sh*t to bang the Midwest and the rest of the South
(แอ็นด กิฝ ยู ฌะ *ที ทู แบ็ง เดอะ มิดเวส แอ็นด เดอะ เร็ซท อ็อฝ เดอะ เซาธ)

[Chorus]
([ โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Something Beautiful คำอ่านไทย Robbie Williams

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น