เนื้อเพลง Skipalong คำอ่านไทย Lenka

So tired of feeling blue such a heavy weight on you
(โซ ไทร อ็อฝ ฟีลอิง บลู ซัช อะ เฮฝอิ เวท ออน ยู)
So shake it off and make your way
(โซ เฌค อิท ออฟฟ แอ็นด เมค ยุร เว)
To somewhere different, to somewhere different
(ทู ซัมแวร์ ดีฟเฟอะเร็นท , ทู ซัมแวร์ ดีฟเฟอะเร็นท)

Oh now you’re leaving me, oh what will you do?
(โอ เนา ยัวร์ ลีฝอิงส มี , โอ ฮว็อท วิล ยู ดู)
All alone in the big bad world but I’m not worried, no
(ออล อะโลน อิน เดอะ บิก แบ็ด เวิลด บัท แอม น็อท เวอริ , โน)

‘Cause you’re gonna skip along quite merrily baby
(คอส ยัวร์ กอนนะ ซคิพ อะลอง คไวท เมริลิ เบบิ)
You’re gonna revel in hating what’s going on
(ยัวร์ กอนนะ เรฝเอ็ล อิน เฮดติง ฮว็อท โกอิ้ง ออน)
And you’re like a sugar bomb and no harm will come
(แอ็นด ยัวร์ ไลค เก ฌูกเออะ บ็อม แอ็นด โน ฮาม วิล คัม)
No harm will come if you just skip along
(โน ฮาม วิล คัม อิฟ ยู จัซท ซคิพ อะลอง)

Acting oblivious comes natural to us
(แอคทิง อ็อบลีฝเอียซ คัม แนชแร็ล ทู อัซ)
Keep smiling knowing all the while the world will fall apart
(คีพ ซไมลอิง โนอิง ออล เดอะ ฮไวล เดอะ เวิลด วิล ฟอล อะพาท)
The world will fall apart
(เดอะ เวิลด วิล ฟอล อะพาท)

So we’re gonna skip along quite merrily baby
(โซ เวีย กอนนะ ซคิพ อะลอง คไวท เมริลิ เบบิ)
We’re gonna revel in hating what’s going on
(เวีย กอนนะ เรฝเอ็ล อิน เฮดติง ฮว็อท โกอิ้ง ออน)
And you’re like a sugar bomb and no harm will come
(แอ็นด ยัวร์ ไลค เก ฌูกเออะ บ็อม แอ็นด โน ฮาม วิล คัม)
No harm will come if we just skip along
(โน ฮาม วิล คัม อิฟ วี จัซท ซคิพ อะลอง)

Wouldn’t it be lovely to be home, home?
(วูดดึ่น ดิธ บี ลัฝลิ ทู บี โฮม , โฮม)
Safe and sound with no one round
(เซฟ แอ็นด เซานด วิฑ โน วัน เรานด)
To bring us down but that’s so far away
(ทู บริง อัซ เดาน บัท แฑ็ท โซ ฟา อะเว)

So I’m gonna skip along quite merrily baby
(โซ แอม กอนนะ ซคิพ อะลอง คไวท เมริลิ เบบิ)
I’m gonna revel in hating and what’s going on
(แอม กอนนะ เรฝเอ็ล อิน เฮดติง แอ็นด ฮว็อท โกอิ้ง ออน)
And I’m like a sugar bomb and no harm will come
(แอ็นด แอม ไลค เก ฌูกเออะ บ็อม แอ็นด โน ฮาม วิล คัม)
No harm will come if I just skip along
(โน ฮาม วิล คัม อิฟ ฟาย จัซท ซคิพ อะลอง)

Yeah, we’re gonna skip along quite merrily baby
(เย่ , เวีย กอนนะ ซคิพ อะลอง คไวท เมริลิ เบบิ)
We’re gonna revel in hating what’s going on
(เวีย กอนนะ เรฝเอ็ล อิน เฮดติง ฮว็อท โกอิ้ง ออน)
And you’re like a sugar bomb, bomb, bomb and no harm will come
(แอ็นด ยัวร์ ไลค เก ฌูกเออะ บ็อม , บ็อม , บ็อม แอ็นด โน ฮาม วิล คัม)
No harm will come if we just skip along
(โน ฮาม วิล คัม อิฟ วี จัซท ซคิพ อะลอง)

Skip along, skip along
(ซคิพ อะลอง , ซคิพ อะลอง)
No harm will come if we just skip along
(โน ฮาม วิล คัม อิฟ วี จัซท ซคิพ อะลอง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Skipalong คำอ่านไทย Lenka

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น