เนื้อเพลง I Can Do Better คำอ่านไทย Avril Lavigne

Uh, yeah you can do it
(อา , เย่ ยู แค็น ดู อิท)

I didn’t give a damn what you say to me
(ไอ ดิ๊นอิน กิฝ อะ แด็ม ฮว็อท ยู เซ ทู มี)
I don’t really care what you think of me
(ไอ ด้อนท์ ริแอ็ลลิ แค ฮว็อท ยู ธิงค อ็อฝ มี)
Cause either way you’re gonna think what you believe
(คอส อีเฑอะ เว ยัวร์ กอนนะ ธิงค ฮว็อท ยู บิลีฝ)
There’s nothing you could say that would hurt me
(แดร์ นัธอิง ยู คูด เซ แดท วูด เฮิท มี)

I’m better off without you anyway
(แอม เบทเทอะ ออฟฟ วิเฑาท ยู เอนอิเว)
I thought it would be hard but I’m OK
(ไอ ธอท ดิธ วูด บี ฮาด บัท แอม โอเค)
I don’t need you if you’re gonna be that way
(ไอ ด้อนท์ เน ยู อิฟ ยัวร์ กอนนะ บี แดท เว)
Because with me, it’s all or nothing
(บิคอส วิฑ มี , อิทซ ซอร์ ออ นัธอิง)

I’m sick of this shit, don’t deny
(แอม ซิค อ็อฝ ดีซ ชิท , ด้อนท์ ดิไน)
You’re a waste of time
(ยัวร์ อะ เวซท อ็อฝ ไทม)
I’m sick of this shit, don’t ask why
(แอม ซิค อ็อฝ ดีซ ชิท , ด้อนท์ อาซค ฮไว)

[Chorus]
([ โครัซ ])
I hate you now
(ไอ เฮท ยู เนา)
So go away from me
(โซ โก อะเว ฟร็อม มี)
You’re gone, so long
(ยัวร์ กอน , โซ ล็อง)
I can do better, I can do better
(ไอ แค็น ดู เบทเทอะ , ไอ แค็น ดู เบทเทอะ)
Hey, hey you
(เฮ , เฮ ยู)
I found myself again
(ไอ เฟานด ไมเซลฟ อะเกน)
That’s why you’re gone
(แฑ็ท ฮไว ยัวร์ กอน)
I can do better, I can do better
(ไอ แค็น ดู เบทเทอะ , ไอ แค็น ดู เบทเทอะ)

You’re so full of shit
(ยัวร์ โซ ฟูล อ็อฝ ชิท)
I can’t stand the way you act
(ไอ แค็นท ซแท็นด เดอะ เว ยู แอ็คท)
I just can’t comprehend
(ไอ จัซท แค็นท คอมพริเฮนด)
I don’t think that you can handle it
(ไอ ด้อนท์ ธิงค แดท ยู แค็น แฮ๊นเดิ้ล อิท)
I’m way over, over it
(แอม เว โอเฝอะ , โอเฝอะ อิท)

I will drink as much lemoncello as I can
(ไอ วิล ดริงค แอ็ส มัช เลม่อนเชลโล แอ็ส ซาย แค็น)
And I’ll do again and again
(แอ็นด อิล ดู อะเกน แอ็นด อะเกน)
I don’t really care what you have to say
(ไอ ด้อนท์ ริแอ็ลลิ แค ฮว็อท ยู แฮ็ฝ ทู เซ)
Cause you know, you know you’re nothing
(คอส ยู โน , ยู โน ยัวร์ นัธอิง)

[I’m so sick]
([ แอม โซ ซิค ])
I’m sick of your shit, don’t deny
(แอม ซิค อ็อฝ ยุร ชิท , ด้อนท์ ดิไน)
You’re a waste of time
(ยัวร์ อะ เวซท อ็อฝ ไทม)
I’m sick of your shit, don’t ask why
(แอม ซิค อ็อฝ ยุร ชิท , ด้อนท์ อาซค ฮไว)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Bridge]
([ บริจ ])
What’d you say
(เหวิด ยู เซ)
I told you so
(ไอ โทลด ยู โซ)
You know that
(ยู โน แดท)
Cause I always know
(คอส ไอ ออลเว โน)
Get outta my face
(เก็ท เอ๊าตา ไม เฟซ)
Hey hey
(เฮ เฮ)
You’re not my taste
(ยัวร์ น็อท ไม เทซท)
Hey hey
(เฮ เฮ)
I am so
(ไอ แอ็ม โซ)
Sick of you
(ซิค อ็อฝ ยู)
You’re on my nerves
(ยัวร์ ออน ไม เนิฝ)
I want to puke
(ไอ ว็อนท ทู พิวคฺ)
Get outta my face
(เก็ท เอ๊าตา ไม เฟซ)
Hey hey
(เฮ เฮ)
You’re not my taste
(ยัวร์ น็อท ไม เทซท)
Hey hey
(เฮ เฮ)
Hey hey
(เฮ เฮ)
Hey hey
(เฮ เฮ)

[Chorus X2]
([ โครัซ X2 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Can Do Better คำอ่านไทย Avril Lavigne

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น