เนื้อเพลง Hold My Hand (Feat.Akon) คำอ่านไทย Michael Jackson

Uh, oh,…
(อา , โอ ,)
Uh…
(อา)

[Akon]
([ เอคอน ])
Akon and MJ [oh, yeah]
(เอคอน แอ็นด เอมเจ [ โอ , เย่ ])

[Michael]
([ ไมเล ])
Yeah
(เย่)

This life don’t last forever [hold my hand]
(ดีซ ไลฟ ด้อนท์ ลาซท เฟาะเรฝเออะ [ โฮลด ไม แฮ็นด ])
So tell me what we’re waiting for? [hold my hand]
(โซ เท็ล มี ฮว็อท เวีย เวททิง ฟอ [ โฮลด ไม แฮ็นด ])
Better off being together [hold my hand]
(เบทเทอะ ออฟฟ บีอิง ทุเกฑเออะ [ โฮลด ไม แฮ็นด ])
Being miserable alone [hold my hand]
(บีอิง มิเซอร์เรเบิล อะโลน [ โฮลด ไม แฮ็นด ])

[Both]
([ โบธ ])
’cause I been there before and you’ve been there before,
(คอส ไอ บีน แดร์ บิโฟ แอ็นด ยู๊ฟ บีน แดร์ บิโฟ ,)
But together we can be alright [alright, yeah]
(บัท ทุเกฑเออะ วี แค็น บี ออลไร๊ท [ ออลไร๊ท , เย่ ])
’cause when it gets dark and when it gets cold
(คอส ฮเว็น หนิด เก็ท ดาค แอ็นด ฮเว็น หนิด เก็ท โคลด)
we hold each other ’til we see the sunlight.
(วี โฮลด อีช อัฑเออะ ทิล วี ซี เดอะ ซันไลท์)

So if you just hold my hand,
(โซ อิฟ ยู จัซท โฮลด ไม แฮ็นด ,)
Baby, I promise that I’ll do all I can
(เบบิ , ไอ พรอมอิซ แดท อิล ดู ออล ไอ แค็น)
Things will go better if you just hold my hand
(ธิง วิล โก เบทเทอะ อิฟ ยู จัซท โฮลด ไม แฮ็นด)
Nothing can come between us if you just hold, hold my, hold, hold my, hold my hand, hold my hand.
(นัธอิง แค็น คัม บีทวิน อัซ อิฟ ยู จัซท โฮลด , โฮลด ไม , โฮลด , โฮลด ไม , โฮลด ไม แฮ็นด , โฮลด ไม แฮ็นด)

[Akon]
([ เอคอน ])
The nights are gettin’ darker [darker] [hold my hand]
(เดอะ ไนท แซร์ เกดดิน ดาร์คเกอร์ [ ดาร์คเกอร์ ] [ โฮลด ไม แฮ็นด ])
And there’s no peace inside [inside] [hold my hand, oh, yeah].
(แอ็นด แดร์ โน พีซ อีนไซด [ อีนไซด ] [ โฮลด ไม แฮ็นด , โอ , เย่ ])
So why make our lives harder [hold my hand]
(โซ ฮไว เมค เอ๊า ไลฝ อาณ์เดอ [ โฮลด ไม แฮ็นด ])
By fighting love tonight, baby?
(ไบ ไฟท์ดิง ลัฝ ทุไนท , เบบิ)

[So hold]
([ โซ โฮลด ])

[Together]
([ ทุเกฑเออะ ])
’cause I been there before and you’ve been there before,
(คอส ไอ บีน แดร์ บิโฟ แอ็นด ยู๊ฟ บีน แดร์ บิโฟ ,)
But together we can be alright [alright].
(บัท ทุเกฑเออะ วี แค็น บี ออลไร๊ท [ ออลไร๊ท ])
’cause when it gets dark and when it gets cold
(คอส ฮเว็น หนิด เก็ท ดาค แอ็นด ฮเว็น หนิด เก็ท โคลด)
We hold each other ’til we see the sunlight [oh, yeah]
(วี โฮลด อีช อัฑเออะ ทิล วี ซี เดอะ ซันไลท์ [ โอ , เย่ ])

So if you just hold my hand,
(โซ อิฟ ยู จัซท โฮลด ไม แฮ็นด ,)
Baby, I promise that I’ll do all I can [if you just, if you just].
(เบบิ , ไอ พรอมอิซ แดท อิล ดู ออล ไอ แค็น [ อิฟ ยู จัซท , อิฟ ยู จัซท ])
Things will go better if you just hold my hand [yeah]
(ธิง วิล โก เบทเทอะ อิฟ ยู จัซท โฮลด ไม แฮ็นด [ เย่ ])
Nothing can come between us if you just hold, hold my, hold, hold my, hold my hand, hold my hand.
(นัธอิง แค็น คัม บีทวิน อัซ อิฟ ยู จัซท โฮลด , โฮลด ไม , โฮลด , โฮลด ไม , โฮลด ไม แฮ็นด , โฮลด ไม แฮ็นด)

[Bridge]
([ บริจ ])
I can tell that you’re tired of being lonely [yeah]
(ไอ แค็น เท็ล แดท ยัวร์ ไทร อ็อฝ บีอิง โลนลิ [ เย่ ])
Take my hand, don’t let go, baby, hold me [yeah]
(เทค ไม แฮ็นด , ด้อนท์ เล็ท โก , เบบิ , โฮลด มี [ เย่ ])
Come to me, let me be your one and only [hold my hand]
(คัม ทู มี , เล็ท มี บี ยุร วัน แอ็นด โอ๊นลี่ [ โฮลด ไม แฮ็นด ])
’cause I can make it alright ’til the morning [hold my hand]
(คอส ไอ แค็น เมค อิท ออลไร๊ท ทิล เดอะ มอนิง [ โฮลด ไม แฮ็นด ])
I can tell that you’re tired of being lonely [hold my hand]
(ไอ แค็น เท็ล แดท ยัวร์ ไทร อ็อฝ บีอิง โลนลิ [ โฮลด ไม แฮ็นด ])
Take my hand, don’t let go, baby, hold me [hold me]
(เทค ไม แฮ็นด , ด้อนท์ เล็ท โก , เบบิ , โฮลด มี [ โฮลด มี ])
Come to me, let me be your one and only [one and only]
(คัม ทู มี , เล็ท มี บี ยุร วัน แอ็นด โอ๊นลี่ [ วัน แอ็นด โอ๊นลี่ ])
’cause I can make it alright ’til the morning [hold my hand]
(คอส ไอ แค็น เมค อิท ออลไร๊ท ทิล เดอะ มอนิง [ โฮลด ไม แฮ็นด ])

Hold my hand [yeah]
(โฮลด ไม แฮ็นด [ เย่ ])
Baby, I promise [hold my hand] that I’ll do all I can [hold my hand]
(เบบิ , ไอ พรอมอิซ [ โฮลด ไม แฮ็นด ] แดท อิล ดู ออล ไอ แค็น [ โฮลด ไม แฮ็นด ])
Things will go better if you just hold my hand
(ธิง วิล โก เบทเทอะ อิฟ ยู จัซท โฮลด ไม แฮ็นด)
Nothing can come between us if you just hold, hold my, hold, hold my, hold my hand, hold my hand
(นัธอิง แค็น คัม บีทวิน อัซ อิฟ ยู จัซท โฮลด , โฮลด ไม , โฮลด , โฮลด ไม , โฮลด ไม แฮ็นด , โฮลด ไม แฮ็นด)

Hold my hand [yeah, yeah]
(โฮลด ไม แฮ็นด [ เย่ , เย่ ])
All I can [yeah, yeah, hold my hand]
(ออล ไอ แค็น [ เย่ , เย่ , โฮลด ไม แฮ็นด ])
Hold my hand
(โฮลด ไม แฮ็นด)
Nothing can come between us if you just hold, hold my, hold, hold my, hold my hand, hold my hand.
(นัธอิง แค็น คัม บีทวิน อัซ อิฟ ยู จัซท โฮลด , โฮลด ไม , โฮลด , โฮลด ไม , โฮลด ไม แฮ็นด , โฮลด ไม แฮ็นด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hold My Hand (Feat.Akon) คำอ่านไทย Michael Jackson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น