เนื้อเพลง Fade To Black คำอ่านไทย Metallica

Life, it seems, will fade away
(ไลฟ , อิท ซีม , วิล เฝด อะเว)
Drifting further every day
(ดริฟทิง เฟอเฑอะ เอฝริ เด)
Getting lost within myself
(เกดดดิ้ง ล็อซท วิฑีน ไมเซลฟ)
Nothing matters, no one else
(นัธอิง แมทเทอะ , โน วัน เอ็ลซ)

I have lost the will to live
(ไอ แฮ็ฝ ล็อซท เดอะ วิล ทู ไลฝ)
Simply nothing more to give
(ซีมพลิ นัธอิง โม ทู กิฝ)
There is nothing more for me
(แดร์ อีส นัธอิง โม ฟอ มี)
Need the end to set me free
(เน ดิ เอ็นด ทู เซ็ท มี ฟรี)

Things not what they used to be
(ธิง น็อท ฮว็อท เฑ ยูซ ทู บี)
Missing one inside of me
(มีซซิง วัน อีนไซด อ็อฝ มี)
Deathly lost, this can’t be real
(เดธลิ ล็อซท , ดีซ แค็นท บี ริแอ็ล)
Cannot stand this hell I feel
(แคนน็อท ซแท็นด ดีซ เฮ็ล ไอ ฟีล)

Emptiness is filling me
(เอมทิเน็ซ ซิส ฟีลลิง มี)
To the point of agony
(ทู เดอะ พอยนท อ็อฝ แอกโอะนิ)
Growing darkness taking dawn
(กโรอิง ดาคเน็ซ เทคอิง ดอน)
I was me, but now he’s gone
(ไอ วอส มี , บัท เนา อีส กอน)

No one but me can save myself, but it’s too late
(โน วัน บัท มี แค็น เซฝ ไมเซลฟ , บัท อิทซ ทู เลท)
Now I can’t think, think why I should even try
(เนา ไอ แค็นท ธิงค , ธิงค ฮไว ไอ ฌูด อีเฝ็น ทไร)

Yesterday seems as though it never existed
(เยซเทอะดิ ซีม แอ็ส โธ อิท เนฝเออะ เอ็กสีซท)
Death greets me warm, now I will just say goodbye
(เด็ธ กรีท มี วอม , เนา ไอ วิล จัซท เซ กู๊ดบาย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fade To Black คำอ่านไทย Metallica

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น