เนื้อเพลง I’m Real คำอ่านไทย Jennifer Lopez

She’s all laid up in bed with a broken heart,
(ชี ซอร์ เลด อัพ อิน เบ็ด วิฑ อะ บโรเค็น ฮาท ,)
While I’m drinking jack all alone in my local bar,
(ฮไวล แอม ดริงคิง แจ็ค ออล อะโลน อิน ไม โลแค็ล บา ,)
And we don’t know how,
(แอ็นด วี ด้อนท์ โน เฮา ,)
How we got into this mad situation,
(เฮา วี ก็อท อีนทุ ดีซ แม็ด ซิชิวเอฌัน ,)
Only doing things out of frustration
(โอ๊นลี่ ดูอิง ธิง เอาท อ็อฝ ฟรัซทเรฌัน)

Trying to make it work but man these times are hard,
(ทไรอิง ทู เมค อิท เวิค บัท แม็น ฑิส ไทม แซร์ ฮาด ,)

She needs me now but I can’t seem to find the time,
(ชี นีด มี เนา บัท ไอ แค็นท ซีม ทู ไฟนด เดอะ ไทม ,)
I’ve got a new job now on the unemployment line,
(อิฝ ก็อท ดา นยู โจบ เนา ออน ดิ อะเนมพลอยเม็นท ไลน ,)
And we don’t know how,
(แอ็นด วี ด้อนท์ โน เฮา ,)
How we got into this mess
(เฮา วี ก็อท อีนทุ ดีซ เมซ)
Is it a God’s test?
(อีส ซิท อะ ก็อด เท็ซท)
Someone help us ’cause we’re doing our best,
(ซัมวัน เฮ็ลพ อัซ คอส เวีย ดูอิง เอ๊า เบ็ซท ,)

Trying to make it work but man these times are hard
(ทไรอิง ทู เมค อิท เวิค บัท แม็น ฑิส ไทม แซร์ ฮาด)

But we’re gonna start by
(บัท เวีย กอนนะ ซทาท ไบ)
Drinking old cheap bottles of wine,
(ดริงคิง โอลด ชีพ บ๊อทเทิ่ล อ็อฝ ไวน ,)
[Clean version:] Sit talking up all night,
([ คลีน เฝอฉัน : ] ซิท ทอคอิง อัพ ออล ไนท ,)
[Explicit version:] Shit talking up all night,
([ เอ็คซพลีซอิท เฝอฉัน : ] ชิท ทอคอิง อัพ ออล ไนท ,)
Saying things we haven’t for a while
(เซอิง ธิง วี แฮฟเวน ฟอ รา ฮไวล)
A while, yeah,
(อะ ฮไวล , เย่ ,)
We’re smiling but we’re close to tears,
(เวีย ซไมลอิง บัท เวีย คโลส ทู เทีย ,)
Even after all these years,
(อีเฝ็น อาฟเทอะ ออล ฑิส เยีย ,)
We just now got the feeling that we’re meeting for the first time
(วี จัซท เนา ก็อท เดอะ ฟีลอิง แดท เวีย มีทอิง ฟอ เดอะ เฟิซท ไทม)

[x3:]
([ x3 : ])
Oooooo
(อู้)

She’s in line at the DOLE*
(ชี ซิน ไลน แอ็ท เดอะ โดล *)
With her head held high [high]
(วิฑ เฮอ เฮ็ด เฮ็ลด ไฮ [ ไฮ ])
While I just lost my job but
(ฮไวล ไอ จัซท ล็อซท ไม โจบ บัท)
Didn’t lose my pride
(ดิ๊นอิน ลูส ไม พไรด)

But we both know how,
(บัท วี โบธ โน เฮา ,)
How we’re gonna make it work when it hurts,
(เฮา เวีย กอนนะ เมค อิท เวิค ฮเว็น หนิด เฮิท ,)
When you pick yourself up,
(ฮเว็น ยู พิค ยุรเซลฟ อัพ ,)
You get kicked to the dirt,
(ยู เก็ท คิด ทู เดอะ เดิท ,)

Trying to make it work but,
(ทไรอิง ทู เมค อิท เวิค บัท ,)
Man, these times are hard,
(แม็น , ฑิส ไทม แซร์ ฮาด ,)

But we’re gonna start by
(บัท เวีย กอนนะ ซทาท ไบ)
Drinking old cheap bottles of wine,
(ดริงคิง โอลด ชีพ บ๊อทเทิ่ล อ็อฝ ไวน ,)
[Clean version:] Sit talking up all night,
([ คลีน เฝอฉัน : ] ซิท ทอคอิง อัพ ออล ไนท ,)
[Explicit version:] Shit talking up all night,
([ เอ็คซพลีซอิท เฝอฉัน : ] ชิท ทอคอิง อัพ ออล ไนท ,)
Doing things we haven’t for a while,
(ดูอิง ธิง วี แฮฟเวน ฟอ รา ฮไวล ,)
A while yeah,
(อะ ฮไวล เย่ ,)
We’re smiling but we’re close to tears,
(เวีย ซไมลอิง บัท เวีย คโลส ทู เทีย ,)
Even after all these years,
(อีเฝ็น อาฟเทอะ ออล ฑิส เยีย ,)
We just now got the feeling that we’re meeting for the first time.
(วี จัซท เนา ก็อท เดอะ ฟีลอิง แดท เวีย มีทอิง ฟอ เดอะ เฟิซท ไทม)

Ooooo
(อู)
[x3]
([ x3 ])

Yeah…
(เย่)
Drinking old cheap bottles of wine,
(ดริงคิง โอลด ชีพ บ๊อทเทิ่ล อ็อฝ ไวน ,)
[Clean version:] Sit talking up all night,
([ คลีน เฝอฉัน : ] ซิท ทอคอิง อัพ ออล ไนท ,)
[Explicit version:] Shit talking up all night,
([ เอ็คซพลีซอิท เฝอฉัน : ] ชิท ทอคอิง อัพ ออล ไนท ,)
Saying things we haven’t for a while,
(เซอิง ธิง วี แฮฟเวน ฟอ รา ฮไวล ,)
We’re smiling but we’re close to tears,
(เวีย ซไมลอิง บัท เวีย คโลส ทู เทีย ,)
Even after all these years,
(อีเฝ็น อาฟเทอะ ออล ฑิส เยีย ,)
We just now got the feeling that we’re meeting for the first time
(วี จัซท เนา ก็อท เดอะ ฟีลอิง แดท เวีย มีทอิง ฟอ เดอะ เฟิซท ไทม)

Ooooo,.. yeah, for the first time
(อู , เย่ , ฟอ เดอะ เฟิซท ไทม)
Ooooo,.. oh, for the first time,
(อู , โอ , ฟอ เดอะ เฟิซท ไทม ,)
Yeah for the first time,
(เย่ ฟอ เดอะ เฟิซท ไทม ,)
[Just now got the feeling that we’re meeting for the first time]
([ จัซท เนา ก็อท เดอะ ฟีลอิง แดท เวีย มีทอิง ฟอ เดอะ เฟิซท ไทม ])

[x4]
([ x4 ])
Oh these times are hard,
(โอ ฑิส ไทม แซร์ ฮาด ,)
Yeah, they’re making us crazy
(เย่ , เดรว เมคอิง อัซ คเรสิ)
Don’t give up on me baby
(ด้อนท์ กิฝ อัพ ออน มี เบบิ)

[* DOLE is the unemployment line in Ireland]
([ * โดล อีส ดิ อะเนมพลอยเม็นท ไลน อิน อายแรนทฺ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’m Real คำอ่านไทย Jennifer Lopez

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น