เนื้อเพลง Up คำอ่านไทย Justin Bieber

It’s a big big world
(อิทซ ซา บิก บิก เวิลด)
It’s easy to get lost in it
(อิทซ อีสอิ ทู เก็ท ล็อซท อิน หนิด)
You’ve always been my girl [ah]
(ยู๊ฟ ออลเว บีน ไม เกิล [ อา ])
And I’m not ready to call it quits
(แอ็นด แอม น็อท เรดอิ ทู คอล อิท ควิท)
We can make the sun shine in the moonlight
(วี แค็น เมค เดอะ ซัน ไฌน อิน เดอะ มูนไลท์)
We can make the gray clouds turn to blue skies
(วี แค็น เมค เดอะ กเร คเลาด เทิน ทู บลู สกาย)
I know it’s hard baby believe, me
(ไอ โน อิทซ ฮาด เบบิ บิลีฝ , มี)

That we can go nowhere but up
(แดท วี แค็น โก โนแวร์ บัท อัพ)
From here my dear
(ฟร็อม เฮียร ไม เดีย)
Baby we can go nowhere but up
(เบบิ วี แค็น โก โนแวร์ บัท อัพ)
Tell me what we got to fear
(เท็ล มี ฮว็อท วี ก็อท ทู เฟีย)
We’ll take you to the sky past the moon
(เว็ล เทค ยู ทู เดอะ ซไค พาซท เดอะ มูน)
Through the galaxy
(ธรู เดอะ แกลแอ็คซิ)
As long as you’re with me baby
(แอ็ส ล็อง แอ็ส ยัวร์ วิฑ มี เบบิ)
Honestly [honestly]
(ออนเอ็ซทลิ [ ออนเอ็ซทลิ ])
With the strength of our love
(วิฑ เดอะ ซทเร็งธ อ็อฝ เอ๊า ลัฝ)
We can go nowhere but up
(วี แค็น โก โนแวร์ บัท อัพ)

It’s a big, big world
(อิทซ ซา บิก , บิก เวิลด)
And girl, I’m gonna show you all of it
(แอ็นด เกิล , แอม กอนนะ โฌ ยู ออล อ็อฝ อิท)
I’m gonna lace you with pearls, oh
(แอม กอนนะ เลซ ยู วิฑ เพิล , โอ)
From every ocean that we’re swimming in
(ฟร็อม เอฝริ โอแฌ็น แดท เวีย สวิมมิง อิน)
We can make the sun shine in the moonlight
(วี แค็น เมค เดอะ ซัน ไฌน อิน เดอะ มูนไลท์)
We can make those gray clouds turn to blue skies
(วี แค็น เมค โฑส กเร คเลาด เทิน ทู บลู สกาย)
Yeah I know it’s hard baby believe me [oh]
(เย่ ไอ โน อิทซ ฮาด เบบิ บิลีฝ มี [ โอ ])

That we can go nowhere but up
(แดท วี แค็น โก โนแวร์ บัท อัพ)
From here my dear
(ฟร็อม เฮียร ไม เดีย)
Baby we can go nowhere but up, oh
(เบบิ วี แค็น โก โนแวร์ บัท อัพ , โอ)
Tell me what we got to fear
(เท็ล มี ฮว็อท วี ก็อท ทู เฟีย)
We’ll take you to the sky past the moon
(เว็ล เทค ยู ทู เดอะ ซไค พาซท เดอะ มูน)
To the galaxies
(ทู เดอะ แกแลคซี่)
As long as you’re with me baby
(แอ็ส ล็อง แอ็ส ยัวร์ วิฑ มี เบบิ)
Honestly [honestly]
(ออนเอ็ซทลิ [ ออนเอ็ซทลิ ])
With the strength of our love
(วิฑ เดอะ ซทเร็งธ อ็อฝ เอ๊า ลัฝ)
We can go nowhere but up
(วี แค็น โก โนแวร์ บัท อัพ)
[Nowhere but oh up, whoa whoa]
([ โนแวร์ บัท โอ อัพ , โว้ว โว้ว ])
[Nowhere but oh up, whoa whoa]
([ โนแวร์ บัท โอ อัพ , โว้ว โว้ว ])

Baby we were underground
(เบบิ วี เวอ อันเดิกเรานด)
We’re on the surface now
(เวีย ออน เดอะ เซอฟิซ เนา)
We’re gonna make it girl I promise
(เวีย กอนนะ เมค อิท เกิล ไอ พรอมอิซ)
If you believe in love
(อิฟ ยู บิลีฝ อิน ลัฝ)
And you believe in us
(แอ็นด ยู บิลีฝ อิน อัซ)
We can go nowhere but up
(วี แค็น โก โนแวร์ บัท อัพ)

We can go nowhere but up [yeah yeah]
(วี แค็น โก โนแวร์ บัท อัพ [ เย่ เย่ ])
From here my dear [yeah whoa]
(ฟร็อม เฮียร ไม เดีย [ เย่ โว้ว ])
Baby we can go nowhere but up
(เบบิ วี แค็น โก โนแวร์ บัท อัพ)
Just tell me what we got to fear
(จัซท เท็ล มี ฮว็อท วี ก็อท ทู เฟีย)
We’ll take you to the sky past the moon
(เว็ล เทค ยู ทู เดอะ ซไค พาซท เดอะ มูน)
To the galaxy
(ทู เดอะ แกลแอ็คซิ)
As long as you’re with me baby
(แอ็ส ล็อง แอ็ส ยัวร์ วิฑ มี เบบิ)
Honestly [honestly]
(ออนเอ็ซทลิ [ ออนเอ็ซทลิ ])
With the strength of our love
(วิฑ เดอะ ซทเร็งธ อ็อฝ เอ๊า ลัฝ)
We can go nowhere but up
(วี แค็น โก โนแวร์ บัท อัพ)

[We can go oh oh, whoa whoa]
([ วี แค็น โก โอ โอ , โว้ว โว้ว ])
Nowhere but up
(โนแวร์ บัท อัพ)
[We can go oh oh, whoa whoa]
([ วี แค็น โก โอ โอ , โว้ว โว้ว ])
Whoa
(โว้ว)
[Nowhere but oh up, whoa whoa]
([ โนแวร์ บัท โอ อัพ , โว้ว โว้ว ])
Yeah
(เย่)
[Nowhere but oh up, whoa whoa]
([ โนแวร์ บัท โอ อัพ , โว้ว โว้ว ])
Yeah yeah
(เย่ เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Up คำอ่านไทย Justin Bieber

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น