เนื้อเพลง Crazy คำอ่านไทย Aerosmith

Come Here baby
(คัม เฮียร เบบิ)
You know you drive me up a wall the way you make good on all the
(ยู โน ยู ดไรฝ มี อัพ อะ วอล เดอะ เว ยู เมค กุด ออน ออล เดอะ)
nasty tricks you pull
(นาซทิ ทริค ยู พุล)
Seems like we’re makin’ up more than we’re makin’ love
(ซีม ไลค เวีย เมกิน อัพ โม แฑ็น เวีย เมกิน ลัฝ)
And it always seems you got somn’ on your mind other than me
(แอ็นด ดิท ออลเว ซีม ยู ก็อท ซอม ออน ยุร ไมนด อัฑเออะ แฑ็น มี)
Girl, you got to change your crazy ways
(เกิล , ยู ก็อท ทู เชนจ ยุร คเรสิ เว)
You hear me
(ยู เฮีย มี)

Say you’re leavin’ on a seven thirty train and that you’re headin’
(เซ ยัวร์ เลวิน ออน อะ เซฝเอ็น เธอทิ ทเรน แอ็นด แดท ยัวร์ เฮดิน)
out to Hollywood
(เอาท ทู ฮอลิวูด)
Girl you been givin’ me that line so many times it kinda gets like
(เกิล ยู บีน กีฝอิน มี แดท ไลน โซ เมนอิ ไทม ซิท กินดา เก็ท ไลค)
feelin’ bad looks good
(ฟีลิน แบ็ด ลุค กุด)

That kinda lovin’
(แดท กินดา โลวิน)
Turns a man to a slave
(เทิน ซา แม็น ทู อะ ซเลฝ)
That kinda lovin’
(แดท กินดา โลวิน)
Sends a man right to his grave…
(เซ็นด ซา แม็น ไรท ทู ฮิส กแรฝ)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
I go crazy, crazy, baby, I go crazy
(ไอ โก คเรสิ , คเรสิ , เบบิ , ไอ โก คเรสิ)
You turn it on
(ยู เทิน หนิด ออน)
Then you’re gone
(เฑ็น ยัวร์ กอน)
Yeah you drive me
(เย่ ยู ดไรฝ มี)
Crazy, crazy, crazy, for you baby
(คเรสิ , คเรสิ , คเรสิ , ฟอ ยู เบบิ)
What can I do, honey
(ฮว็อท แค็น นาย ดู , ฮันอิ)
I feel like the color blue…
(ไอ ฟีล ไลค เดอะ คัลเออะ บลู)

You’re packin’ up your stuff and talkin’ like it’s tough and tryin’
(ยัวร์ แพคกิน อัพ ยุร ซทัฟ แอ็นด ทอคกิ่น ไลค อิทซ ทั๊ฟ แอ็นด ทายอิน)
to tell me that it’s time to go
(ทู เท็ล มี แดท อิทซ ไทม ทู โก)
But I know you ain’t wearin’ nothin’ underneath that overcoat
(บัท ไอ โน ยู เอน เวียริน นอทติน อันเดอะนีธ แดท โอเฝอะโคท)
And it’s all a show
(แอ็นด อิทซ ซอร์ อะ โฌ)

That kind of lovin’
(แดท ไคนด อ็อฝ โลวิน)
Makes me wanna pull
(เมค มี วอนนา พุล)
Down the shade, yeah
(เดาน เดอะ เฌด , เย่)
That kind of lovin’
(แดท ไคนด อ็อฝ โลวิน)
Yeah now I’m never, never, never, never gonna be the same
(เย่ เนา แอม เนฝเออะ , เนฝเออะ , เนฝเออะ , เนฝเออะ กอนนะ บี เดอะ เซม)
[Chorus]
([ โครัซ ])

I’m losin’ my mind, girl
(แอม ลูซิน ไม ไมนด , เกิล)
‘Cause I’m goin’ crazy
(คอส แอม โกอิน คเรสิ)

I need your love, honey
(ไอ เน ยุร ลัฝ , ฮันอิ)
I need your love
(ไอ เน ยุร ลัฝ)

Crazy, crazy, crazy, I go crazy
(คเรสิ , คเรสิ , คเรสิ , ไอ โก คเรสิ)
You turn it on
(ยู เทิน หนิด ออน)
Then you’re gone
(เฑ็น ยัวร์ กอน)
Yeah you drive me
(เย่ ยู ดไรฝ มี)
Crazy, crazy, crazy, for you baby
(คเรสิ , คเรสิ , คเรสิ , ฟอ ยู เบบิ)
I’m losin’ my mind, girl
(แอม ลูซิน ไม ไมนด , เกิล)
ÔÃause I’m goin’ crazy
(??ause แอม โกอิน คเรสิ)
Crazy, crazy, crazy for you baby
(คเรสิ , คเรสิ , คเรสิ ฟอ ยู เบบิ)
You turn it on, then your gone
(ยู เทิน หนิด ออน , เฑ็น ยุร กอน)
Yeah you drive me
(เย่ ยู ดไรฝ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Crazy คำอ่านไทย Aerosmith

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น