เนื้อเพลง Rain On Me คำอ่านไทย Ashanti

Mmm…mmm…mmm…mmm…
(อึม อึม อึม อึม)
Mmm…mmm…mmm…mmm…
(อึม อึม อึม อึม)
Mmm…mmm…mmm…mmm…mmm…
(อึม อึม อึม อึม อึม)

[VERSE 1:]
([ เฝิซ 1 : ])
I’m lookin’ in the mirror
(แอม ลุคกิน อิน เดอะ มีเรอะ)
At this woman down and out
(แอ็ท ดีซ วูมเอิน เดาน แอ็นด เอาท)
She’s internally dyin’
(ชี อินเทอแน็ลลิ ดายอิน)
I know this was not what love’s about
(ไอ โน ดีซ วอส น็อท ฮว็อท ลัฝ อะเบาท)

I don’t wanna be this woman
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี ดีซ วูมเอิน)
The second time around
(เดอะ เซคอันด ไทม อะเรานด)
‘Cause I’m wakin’ up screamin’, no longer believin’
(คอส แอม เวคกิน อัพ สครีมมิน , โน ลองเงอ บีลิฝวิน)
That I’m gonna be around
(แดท แอม กอนนะ บี อะเรานด)

[PRE-HOOK:]
([ พรี ฮุค : ])
And over and over I tried
(แอ็นด โอเฝอะ แอ็นด โอเฝอะ ไอ ทไร)
Yet over and over you lied
(เย็ท โอเฝอะ แอ็นด โอเฝอะ ยู ไล)
over and over I cried, yeah
(โอเฝอะ แอ็นด โอเฝอะ ไอ คไร , เย่)
I don’t know why
(ไอ ด้อนท์ โน ฮไว)

And over and over I tried
(แอ็นด โอเฝอะ แอ็นด โอเฝอะ ไอ ทไร)
Yet over and over you lied
(เย็ท โอเฝอะ แอ็นด โอเฝอะ ยู ไล)
over and over I cried, yeah
(โอเฝอะ แอ็นด โอเฝอะ ไอ คไร , เย่)
I don’t know why
(ไอ ด้อนท์ โน ฮไว)

[CHORUS:]
([ โครัซ : ])
Rain on me
(เรน ออน มี)
Lord, won’t you take this pain from me
(ลอด , ว็อนท ยู เทค ดีซ เพน ฟร็อม มี)
I don’t wanna live, I don’t wanna breathe
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ไลฝ , ไอ ด้อนท์ วอนนา บรีฑ)
Baby, just rain on me
(เบบิ , จัซท เรน ออน มี)
Lord, won’t you take this pain from me
(ลอด , ว็อนท ยู เทค ดีซ เพน ฟร็อม มี)
I don’t wanna live, I don’t wanna breathe, tell ya just
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ไลฝ , ไอ ด้อนท์ วอนนา บรีฑ , เท็ล ยา จัซท)

[VERSE 2:]
([ เฝิซ 2 : ])
See, I don’t want to hug my pillow late at night no more
(ซี , ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู ฮัก ไม พีลโล เลท แอ็ท ไนท โน โม)
I’m tossin’ and turnin’ and thinkin’ ’bout burnin’ down these walls
(แอม ทอสซิน แอ็นด เทินนิน แอ็นด ติ้งกิน เบาท เบินนิน เดาน ฑิส วอล)
I-I don’t wanna fuel this fire no more, no more, no more
(ไอ ไอ ด้อนท์ วอนนา ฟยูเอ็ล ดีซ ไฟร โน โม , โน โม , โน โม)
See, I made up my mind ’cause I’ve wasted my time
(ซี , ไอ เมด อัพ ไม ไมนด คอส อิฝ ว็อซท ไม ไทม)
Ain’t nothin’ here to keep me warm
(เอน นอทติน เฮียร ทู คีพ มี วอม)

[PRE-HOOK X2]
([ พรี ฮุค X2 ])

[CHORUS]
([ โครัซ ])

[BRIDGE:]
([ บริจ : ])
I’m so tired of the rain
(แอม โซ ไทร อ็อฝ เดอะ เรน)
In my life
(อิน ไม ไลฟ)
And I’m so tired of the strain
(แอ็นด แอม โซ ไทร อ็อฝ เดอะ ซทเรน)
And now you’re gonna lie
(แอ็นด เนา ยัวร์ กอนนะ ไล)

‘Cause sometimes I can’t sleep at night and
(คอส ซัมไทม์ ซาย แค็นท ซลีพ แอ็ท ไนท แอ็นด)
This here it just don’t seem right and
(ดีซ เฮียร อิท จัซท ด้อนท์ ซีม ไรท แอ็นด)
Sometimes I just wonder why I
(ซัมไทม์ ซาย จัซท วันเดอะ ฮไว ไอ)
Almost let my life go by
(ออลโมซท เล็ท ไม ไลฟ โก ไบ)

‘Cause sometimes I can’t sleep at night and
(คอส ซัมไทม์ ซาย แค็นท ซลีพ แอ็ท ไนท แอ็นด)
This here it just don’t seem right and
(ดีซ เฮียร อิท จัซท ด้อนท์ ซีม ไรท แอ็นด)
Sometimes I just wonder why I
(ซัมไทม์ ซาย จัซท วันเดอะ ฮไว ไอ)
Almost let my life go by
(ออลโมซท เล็ท ไม ไลฟ โก ไบ)

[CHORUS]
([ โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Rain On Me คำอ่านไทย Ashanti

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น