เนื้อเพลง All You Need Is Love คำอ่านไทย The Beatles

[Love, love, love]
([ ลัฝ , ลัฝ , ลัฝ ])
[Love, love, love]
([ ลัฝ , ลัฝ , ลัฝ ])
[Love, love, love]
([ ลัฝ , ลัฝ , ลัฝ ])

There’s nothing you can do that can’t be done
(แดร์ นัธอิง ยู แค็น ดู แดท แค็นท บี ดัน)
Nothing you can sing that can’t be sung
(นัธอิง ยู แค็น ซิง แดท แค็นท บี ซัง)
Nothing you can say but you can learn how to play the game
(นัธอิง ยู แค็น เซ บัท ยู แค็น เลิน เฮา ทู พเล เดอะ เกม)
It’s easy
(อิทซ อีสอิ)

There’s nothing you can make that can’t be made
(แดร์ นัธอิง ยู แค็น เมค แดท แค็นท บี เมด)
No one you can save that can’t be saved
(โน วัน ยู แค็น เซฝ แดท แค็นท บี เซฝ)
Nothing you can do but you can learn to be you in time
(นัธอิง ยู แค็น ดู บัท ยู แค็น เลิน ทู บี ยู อิน ไทม)
It’s easy
(อิทซ อีสอิ)

All you need is love
(ออล ยู เน อีส ลัฝ)
All you need is love
(ออล ยู เน อีส ลัฝ)
All you need is love, love
(ออล ยู เน อีส ลัฝ , ลัฝ)
Love is all you need
(ลัฝ อีส ซอร์ ยู เน)

[Love, love, love]
([ ลัฝ , ลัฝ , ลัฝ ])
[Love, love, love]
([ ลัฝ , ลัฝ , ลัฝ ])
[Love, love, love]
([ ลัฝ , ลัฝ , ลัฝ ])

All you need is love
(ออล ยู เน อีส ลัฝ)
All you need is love
(ออล ยู เน อีส ลัฝ)
All you need is love, love
(ออล ยู เน อีส ลัฝ , ลัฝ)
Love is all you need
(ลัฝ อีส ซอร์ ยู เน)

There’s nothing you can know that isn’t known
(แดร์ นัธอิง ยู แค็น โน แดท อีสซึ่น โนน)
Nothing you can see that isn’t shown
(นัธอิง ยู แค็น ซี แดท อีสซึ่น โฌน)
There’s nowhere you can be that isn’t where you’re meant to be
(แดร์ โนแวร์ ยู แค็น บี แดท อีสซึ่น ฮแว ยัวร์ เม็นท ทู บี)
It’s easy
(อิทซ อีสอิ)

All you need is love
(ออล ยู เน อีส ลัฝ)
All you need is love
(ออล ยู เน อีส ลัฝ)
All you need is love, love
(ออล ยู เน อีส ลัฝ , ลัฝ)
Love is all you need
(ลัฝ อีส ซอร์ ยู เน)

All you need is love, all together now
(ออล ยู เน อีส ลัฝ , ออล ทุเกฑเออะ เนา)
All you need is love, everybody
(ออล ยู เน อีส ลัฝ , เอวี่บอดี้)
All you need is love, love
(ออล ยู เน อีส ลัฝ , ลัฝ)
Love is all you need
(ลัฝ อีส ซอร์ ยู เน)

Love is all you need
(ลัฝ อีส ซอร์ ยู เน)
Love is all you need
(ลัฝ อีส ซอร์ ยู เน)
Love is all you need
(ลัฝ อีส ซอร์ ยู เน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง All You Need Is Love คำอ่านไทย The Beatles

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น